Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

   Pořádáno pod záštitou paní Mgr. Marie Blažkové primátorky statutárního města Děčín 

   Místo konání: ZÁMEK DĚČÍN, KNIHOVNÍ SÁL, Dlouhá Jízda 1254/11, WEB SÁLU: ZDE MAPA: ZDE
   Cílová skupina: starostka, starosta, místostarostka, místostarosta, volený zástupce obce a města.

Aktualita: Výklad a diskuze k novému zákonu o rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb.

Zaměření: 

1.    Aktuální dění v Ústeckém kraji, dopravní obslužnost a dopravní infrastruktura,
2.    Financování, hospodaření a investice obcí a měst, aktuality v RUD,
3.    Nový zákon o rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. a sdílení daně z hazardu,
4.    Přehled legislativních změn v oblasti rozpočtového hospodaření a plánování, plnění rozpočtu na rok 2017
5.    Zvýšení investičních příležitostí obcí a měst,
6.    Komplexní přehled všech dotací a grantů pro obce a města, včetně aktuálních výzev (OP ŽP, MPO, Mze atd.),
7.    Častá pochybení obcí a měst při vydávání obecně závazných vyhlášek,
8.    Jak správně postupovat při výběru dodavatele včetně procesu uzavírání smlouvy a následné odpovědnosti,
9.    Novela obecního zřízení a občanského zákoníku, nakládání s majetkem obcí a měst a střet zájmů,
10.  Diskuze s odborníky k tématu práv a povinností volených zástupců obcí a měst v praxi.

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN, PREZENCE PARTNERŮ OD 8:00 HODIN
ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu, poděkování čestným hostům a partnerům
9:10Pozdravení účastníků a úvodní slovo paní primátorky
 Mgr. Marie BLAŽKOVÁ, primátorka statutárního města Děčín
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA ÚSTECKÉHO KRAJE, NOVÝ ZÁKON O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI, FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ OBCÍ A MĚST, VEŘEJNÉ FINANCE A VÝHLED VÝVOJE SDÍLENÝCH DANÍ, LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V ROCE 2017, SDÍLENÍ DANĚ Z HAZARDU
9:30Dopravní obslužnost a dopravní infrastruktura v Ústeckém kraji, přehled aktuálního dění
 Jaroslav FOLDYNA, náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro komunikaci s vládou ČR a státními orgány, neuvolněný radní a předseda dopravní komise, poslanec a předseda Podvýboru pro dopravu Hospodářského výboru PSP ČR
10:00Hospodaření obcí a krajů 2016 a 2017, vývoj daňových příjmů a jejich plnění, rozpočet 2017, aktuální legislativní změny pro rok 2017 nový zákon o rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 a zákon o rozpočtových pravidlech č. 24/2017 Sb., zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů, požadavky na zveřejňování, sdílení daně z hazardu
 Ing. Karla RUCKÁ, vedoucí oddělení souhrnné vztahy územních rozpočtů a správa programu kapitoly VPS, odbor financování územních rozpočtů a programové financování, MF ČR
10:20Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást pro skončení příspěvku řečníka
10:30Krátká prezentace hlavního partnera krajského setkání
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
10:4020 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
AKTUÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTI KE ZVÝŠENÍ INVESTIC OBCÍ A MĚST A MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTACÍ A GRANTŮ
11:00Zvýšení investičních možností obcí a měst v přímé vazbě na aktuální vývoj ekonomiky
 Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, odborník na veřejné rozpočty, hospodaření a financování územních samospráv
11:30Souborný přehled dotací EU, národních dotací a grantů pro města a obce - aktuální výzvy a praktické rady
 Mgr. Karolína DOLEŽALOVÁ, DiS., projektová manažerka s praxí v oblastí čerpání dotací a tvorby projektů
12:00Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást pro skončení příspěvku řečníka
12:15Krátké ústní prezentace partnerů krajského setkání.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
12:4020 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
STŘET ZÁJMŮ PO NOVELE ZÁKONA A KONKRÉTNÍ DOPADY NA PŘEDSTAVITELE OBCÍ A MĚST, JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU A VÝBĚRU DODAVATELE VČETNĚ SMLOUVY
13:00Střet zájmů po novele zákona – dopad na představitele obcí
 JUDr. PhDr. Petr KOLÁŘ, Ph.D., právník, vysokoškolský pedagog, místostarosta
13:15Správný postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, práva a povinnosti zadavatele, zadávací dokumentace, jak posuzovat a vybírat nabídky, uzavírání smluv a odpovědnost starostů z toho plynoucí.
 Mgr. Petr PRÁŠEK, advokát odborník na veřejné zakázky
14:15Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást pro skončení příspěvku řečníka
PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ A PREZENTACE, STÁNKY PARTNERŮ KRAJSKÉHO SETKÁNÍ
14:3020 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
VYDÁVÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK OBCEMI A MĚSTY, NOVELA OBECNÍHO ZŘÍZENÍ A OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU – DOPADY NA VOLENÉ ZÁSTUPCE OBCÍ A MĚST, DISKUZE K TÉMATU PRÁV A POVINNOSTÍ VOLENÝCH ZÁSTUPCŮ OBCÍ A MĚST
14:50Novela školského zákona a nové povinnosti obcí v rámci obecných vyhlášek
 Mgr. Martin PECH, vedoucí oddělení dozoru Ústí nad Labem, Ministerstvo vnitra České republiky
15:20Novela obecního zřízení a občanského zákoníku - dopady na správu majetku obce
 JUDr. PhDr. Petr KOLÁŘ, Ph.D., právník, vysokoškolský pedagog, místostarosta
15:50Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást pro skončení příspěvku řečníka

15:55

ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY PARTNERŮ SETKÁNÍ A SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS
16:00UKONČENÍ SETKÁNÍ PROHLÍDKOU A POHOŠTĚNÍM V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ ZÁMECKÉHO PARKU
 Po skončení odborného programu krajského setkání jsme pro Vás připravili pohoštění v Růžové zahradě se sala terrenou. V případě nepřízně počasí se pohoštění přesune do prostor zámecké restaurace.

CENA ZA 1 OSOBU: 500,- KČ Pokud máte zájem o účast na akci, můžete využít elektronickou přihlášku.

Registrace potvrzujeme nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Uvedení řečníci nám již potvrdili svou osobní účast, v případě neodkladných pracovních povinností nebo nemoci, vždy posílají své zástupce. Regionservis si vyhrazuje právo na změnu pořadí přednášek, jména řečníků, úpravu nebo zrušení části programu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme zaručit účast na akci, děkujeme za pochopení. Kapacita akce je omezena pro vyšší komfort účastníků. Podrobné smluvní podmínky jsou k dispozici na našich internetových stránkách, odkaz zde: klikněte


UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 23. KVĚTNA 2017 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 80 míst stolově). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy

Video

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

25. května 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:73
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů49
Místostarostů, náměstků14
Zastupitelů, radních4
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Vedoucích úředníků1
Ostatní4

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare