Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

20. listopadu 2014 - IX. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Cyklus krajských setkání představitelů měst a obcí v novém volebním, funkčním období jsme zahájili ve Zlínském kraji. Příjemnou kulisu nám vytvořily moderní prostory hotelu Atrium v Otrokovicích. Všechny přednášky a vystoupení měly jedno společné motto – blahopřání představitelům obcí a měst, kteří byli do svých funkcí zvoleni v říjnových komunálních volbách. Kapacita sálu 100 míst byla zcela zaplněna.

Účastníky akce přivítal starosta města p. Mgr. Jaroslav Budek, který je poté seznámil s aktuálními rozvojovými projekty. Vedoucí Finančního odboru Městského úřadu Valašského Meziříčí, p. Ing. Zdeněk Studeník, se podrobně zabýval kontrolou hospodaření obcí. Především nové starosty upozornil na řadu legislativních změn a novinek, na které musí obce zareagovat, zaměřil jejich pozornost rovněž na hospodaření příspěvkových a dalších organizací zřizovaných obcemi. Velmi zajímavě porovnal ztrátové hospodaření státu a vyrovnané, resp. přebytkové hospodaření obcí, ukázal aktuální stav ekonomiky ČR a zemí EU, zamyslel se nad výhledem domácí a evropské ekonomiky do budoucna.

Návod jak rychle a efektivně vybudovat školská zařízení, domovy pro seniory, klubovny pro hasiče, sportovce nebo obchody podal p. Ing. Stanislav Martinec, majitel a ředitel společnosti KOMA MODULAR, s.r.o., a p. Ing. Martin Hart, marketingový ředitel této společnosti, která sídlí ve Zlínském kraji v obci Vizovice. Přítomní zhlédli krátký, zajímavý film o výrobě a montáži základních stavebních modulů této firmy. Zástupce ČSOB, a. s., p. Ing. Josef Vaňousek shrnul možnosti financování dotovaných projektů a nabídl spolupráci při konzultaci problémů spojených s financováním projektů. Pan Ing. Daniel Lučný, obchodní zástupce společnosti I-Tec Czech, s.r.o., se ve svém vystoupení zamyslel nad poměrně obvyklým udržováním staré komunální techniky a předvedl výhody zakoupení nových, víceúčelových vozidel.

Tolik očekávané informace o předpokládaných rozvojových programech po linii EU, státu a krajů v novém plánovacím období let 2014 – 2020 přednesl Mgr. Tomáš Nezmeškal, konzultant společnosti BDO Czech Republic EU Office s. r. o. Dalším rozvojem místních akčních skupin (MAS), jejich financováním v novém programovacím období let 2014 – 2020, projekty uskutečňované formou LEADER ve Zlínském kraji se zabýval Aleš Lahoda, předseda Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR ve Zlínském kraji. Obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder, a.s., Ing. Petr MÍKA, nastínil možnosti optimalizace osvětlovacích soustav obcí, ukázal chytré ovladače a dostupnou technologii, která šetří energii.

Tradičně velký zájem vzbudila přednáška paní Mgr. Hany Zábojníkové, pracovnice odboru veřejné správy, kontroly a dozoru Ministerstvo vnitra. Vzhledem k povolebnímu času zvolila téma přípravy a průběhu zasedání zastupitelstev obcí. Připomněla hlavní zásady této problematiky dle zákona o obcích, ale především zmínila nejčastější problémy a nedostatky, se kterými se v praxi setkává. Jako obvykle byla při tomto vystoupení velmi bohatá diskuse, při které zazněly mnohdy kuriózní problémy, které musejí starostové řešit. Podrobné představení dotačních programů Ministerstva pro místní rozvoj v r. 2015, jejich zaměření, možnosti žadatelů a především časový harmonogram jejich realizace podala paní Ing. Kateřina Trochtová z odboru rozvoje a strategie regionální politiky MMR. Zodpověděla řadu dotazů jak v rámci svého vystoupení, tak individuálně v zákulisí. Poslední příspěvek byl věnován výrazným změnám, které s sebou přineslo nové znění občanského zákoníku a katastrálního zákona. Přednášejícím byl p. Ing. Štěpán Forman, ředitel Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, a p. Bc. Eva Nedbalová, zástupkyně ředitele. Praktické ukázky novinek v zápisech do katastru nemovitostí a práce se základními registry přítomné zaujaly, i tentokrát následovala řada dotazů.

Závěr akce patřil již tradičně losování pěkných dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a příjemným chvílím nad pozdním obědem, při kterém si mohli účastníci vyměnit poznatky a zkušenosti ze své práce.

Video

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Mgr. Jaroslav Budek

Mgr. Jaroslav Budek

Ing. Zdeněk Studeník

Ing. Zdeněk Studeník

Ing. Josef Vaňousek

Ing. Josef Vaňousek

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Tomáš Nezmeškal

Tomáš Nezmeškal

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Aleš Lahoda

Aleš Lahoda

Ing. Petr Míka

Ing. Petr Míka

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Bc. Eva Nedbalová

Bc. Eva Nedbalová

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:104
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů56
Místostarostů, náměstků31
Zastupitelů, radních5
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Vedoucích úředníků5
Ostatní6

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare