Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

4. února 2010 - V. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

TISKOVÁ ZPRÁVA
V. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE
4. února 2010, Tábor, Orea Hotel Dvořák ****

Dne 4. února uspořádala společnost Regionservis již páté setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje. V Hotelu Dvořák v Táboře se sešlo téměř sedmdesát starostek a starostů, pro které byl přichystán bohatý program.

Hned úvodem zaznělo přivítání ředitele společnosti Regionservis Lukáše Tesaře, kde kromě uvítání a seznámení se s programem zazněl i důrazný apel na starosty, aby více zasahovali i do vysoké politiky a rozhodněji se stavěli proti krokům vládních a parlamentních politiků, které obcím a městům nejsou ku prospěchu. 

Dále se starostové seznámili s prací generálního partnera akce společností Elektrowin a.s.. Z úst generálního ředitele Romana Tvrzníka se dozvěděli o možnostech skupinového sběru použitých elektrospotřebičů. Zejména malé obce, které nemají vlastní sběrný dvůr mohou díky působení společnosti Elektrowin vyřešit nejeden problém. S městem Tábor, jeho bohatou historií, památkami i současností stručně přítomné obeznámila starostka města Tábora Hana Randová.

O důležitosti cestovního ruchu pro region jižních Čech svědčil i příspěvek Daniela Hovorky, vedoucího Odboru marketingu a vnějších vztahů Jihočeského kraje . Problematika je to velice aktuální, o čemž svědčily i přípomínky v následné diskusi. Řada starostů zejména malých obcí si stěžovala na to, že firmy, které v jejich obcích podnikají a to zejména v oblasti cestovního ruchu mají své sídlo mimo region. Firma, která pak provozuje hotel nebo restauraci na jihu republiky a sídlí, a tak odvádí daně například v Praze je pro tyto obce jen malým přínosem.

S dalším příspěvkem přišel opět zástupce generálního partnera akce generální ředitel firmy Elektrowin Roman Tvrzník. Jeho téma - pět let úspěšného zpětného odběru elektrozařízení, jeho další rozvoj a podpora spolupráce s obcemi a bonusový program a novinky v roce 2010, úspory v investicích do sběrných dvorů obcí a měst. Starosty oslovil, protože je pro zejména střední a malé obce výrazným přínosem.

Při příležitosti tohoto setkání se prezentoval také nový projekt „Safe the lives“ který si dává za úkol snížit nehodovost zejména v obcích. Na toto téma hovořil i další z řečníků Robert Šťastný, expert na komplexní řešení problematiky silničního provozu.

Dále bylo na programu představení partnerů, kteří se po celou dobu akce prezentovali také svými stánky v předsálí. Stanislava Kubová představila firmu Hroší stavby Morava, a.s. a nabídla mimo jiné spolupráci při řešení staveb nejrůznějšího rozsahu. Tomáš Kelnar obchodní ředitel společnosti Bártek rozhlasy, s.r.o. představil výrobní program, kde se kromě systémů obecních rozhlasů nabízí například i nejrůznější stacionární zařízení na měření rychlosti projíždějících vozidel. Pan Otta Nechanický zase přítomné seznámil s výrobním programem společnosti TR Antoš, s.r.o., která nabízí nejen zařízení dětských hřišť z přírodních materiálů, ale nejnověji také cvičební a relaxační prvky pro seniory, které se v předsálí těšily velkému zájmu starostů.

Petr KOLÁŘ
, prorektor Vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. hovořil na téma odpovědnost obcí a krajů vs. odpovědnost veřejných činitelů a odpovědnost obcí při správě a údržbě pozemních komunikací. Zejména druhé z témat bylo přijato s velkým zájmem s ohledem na tzv. Chodníkový zákon. Odpolední program věnovaný financování projektů měst a obcí zahájil Josef Vaňousek, specialista ČSOB, a.s. pojednáním o financování projektů samospráv z rozpočtů EU. Jiří Neuwirth, vedoucí pobočky obecně prospěšné společnosti SEVEn České Budějovice zase hovořil na téma komplexní efektivní a ekonomické řešení využívání zdrojů energie a úspory energií včetně jejich financování .
Zvýšení efektivity hospodaření měst a obcí bylo zase tématem Luďka Tesaře, který přítomným zástupcům obcí doporučil výraznou obezřetnost zejména při nakládání s výdajovou stránkou obecních rozpočtů. Pan Tesař komplexně hovořil o součaném fenoménu “finanční krize”. Zmínil především hospodaření státní správy a samospráv, upozornil na fakt , že obce jsou daleko schopnějšími hospodáři, než je stát (potažmo státní správa). Pan Tesař přítomné upozornil na krátkozrakost státních politiků, kteří svým přístupem (problém prakticky neřešit) dovedou stát k totálnímu ekonomickému úpadku.

I na tomto setkání se v úplném závěru uskutečnilo slosování o drobné výhry, které proběhlo na základě dotazníků, které společnosti Regionservis pomohou reagovat na potřeby a přání starostů na příští už šesté setkání. 

 GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

 

Video

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Jihočeský kraj 2010

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:69
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů56
Místostarostů, náměstků9
Zastupitelů, radních2
Úředníků2

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare