Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

15. dubna 2008 - III. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

15. DUBNA 2008
III. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Uherské Hradiště, velký sál Reduty

Na III. setkání starostů, starostek a místostarostů, místostarostek Zlínského kraje se sjelo téměř 100 zástupců obcí a měst. Setkání bylo jako obvykle zaměřeno na Regionální operační programy, rozvoj obcí – aktuality a příležitosti obcí do roku 2013, posílení příjmů samospráv, dotace, ekologie a informační systémy.

Setkání se konalo pod záštitou Tomáše Úlehly, poslance PSP ČR za Zlínský kraj, a Libora Karáska, starosty města Uherské Hradiště, který také shromáždění v úvodu pozdravil. Lukáš Tesař, ředitel pořadatelské firmy Regionservis – Centrum služeb pro samosprávy v úvodu krátce představil pořádající společnost a pozval přítomné na II. Konferenci o bezpečnosti dopravy v obcích ČR (29. dubna 2008 v Praze), na III. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů ČR (10. června 2008 v Praze, téma: posílení samospráv) a v předstihu na IV. setkání Zlínského kraje (14. dubna 2009).

V prvním odborném panelu vystoupil poslanec Tomáš Úlehla, jehož obsáhlý příspěvek se nejdříve soustředil na hlavní téma – regionální a přeshraniční spolupráce – a byl naplněn informacemi z aktuální zprávy ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka (celý text je v příloze této zprávy). Zmínil se především o dobré spolupráci s Trenčínem, o Euroregionu Bílé Karpaty, kde se v rámci přeshraniční spolupráce nastartovaly aktivity, které by jinak nemohly být realizovány, informoval o připravované příručce O fondu mikroprojektů, kterou nepochybně všichni zastupitelé ocení. Poslanec Úlehla také podrobněji objasnil terminologii výzev (kolové x individuální, uzavřené x kontinuální), uvedl aktuální čísla, týkající se podávaných žádostí o podporu a ujistil přítomné o maximálně vstřícném přístupu Regionální rozvojové agentury při posuzování žádostí. (kontakt na p. poslance: ulehla@psp.cz, t.ulehla@tiscali.cz).

Karel Holoubek, vedoucí odd. Kontroly a plateb Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, územní pracoviště Zlín; poskytl informace o 4 hlavních prioritních osách (více informací na www.rr-strednimorava.cz), o ukončené II. výzvě (podáno 128 projektů) a III. výzvě, jejíž část byla uzavřena 14.4 (další termín je 5.5.). Pan Holoubek poměrně podrobně informoval o povinnostech při zpracování projektu, zaevidování, povinných přílohách a formálních součástech, které je třeba vypracovat.

První panel byl uzavřen dotazy, týkajícími se skládek a dopadů na obce či obav z recyklace bioodpadů. Pan Úlehla v odpovědi uváděl zkušenosti ze zahraničí (Francie – skvělý záměr na papíře, realita je jiná) a vyslovil přesvědčení, že by na tomto poli bylo lepší být méně zelený a více praktický.

V druhém odborném panelu – Posílení financování obcí a dotace z EU v praxi – vystoupil Luděk Tesař, ekonom s mnohaletými zkušenostmi ze státní správy. V přednášce se věnoval toku financí do obcí, který je dle jeho přesvědčení nesprávný a je nutno ho změnit. Věnoval se reálným cestám a zdrojům posílení financí obcí, rozebral problémy samospráv v ČR a nabídl okamžitá opatření, vedoucí ke zlepšení (stanovení strategie, výběr vhodných a správných priorit z možných cílů, rozumná volba velkých projektů).Pan Tesař informoval o možnosti připojit podpis pod petici Stop dotacím z centra, zelenou samosprávám (uzavřena bude 10. června, zatím ji podepsalo 800 zastupitelů) a zdůraznil, že se nejedná o problém stranický - jedinou silou, schopnou ovlivnit přerozdělování, jsou starostové obcí.

Na téma dotací z EU hovořil marketingový ředitel EU Centrum Jakub Zahrádka o zkušenostech s dotacemi EU pro volené zástupce samospráv v praxi. EU Centrum, jehož hlavní činnost je soustředěna na města a obce a poskytuje služby jak komerčním subjektům, tak institucím státní správy a může tudíž pomoci s volbou reálných a efektivních projektů, které mají naději na úspěch.
Diskuse na závěr druhého odborného panelu se týkala tzv. Zlínské iniciativy, Sdružení samospráv ČR a zastarávajícího systému dotací.

Poslední odborný panel byl věnován rozvoji informačních systémů a eGovernmentu. Rostislav Babarík, Account manager pro oblast veřejné správy společnosti Microsoft (oficiální partner Regionservisu) vysvětlil obecně zásady e-Governmentu, klady a zápory při jeho budování. Na příkladu „založení živnosti“ provedl přítomné všemi úkony (dnes časově náročnými a komplikovanými), které budou dostupné elektronickou cestou. S politováním konstatoval, že v současné době neexistuje oficiální strategie (po zrušení Ministerstva informatiky převzala kompetence Ministerstva vnitra, místního rozvoje, průmyslu a obchodu), zmínil neúspěch projektu EVA a informoval o připravované strategii rozvoje informační společnosti.

Generálním partnerem III. ročníku setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje byla firma AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ s.r.o., zastoupená tentokrát Jindřichem Karolou, ředitelem provozovny Zlín, který představil služby AVE pro města a obce, pro průmysl a živnosti a zmínil i sanace starých ekologických zátěží. Možnosti představit své firmy dostali i představitelé hlavních partnerů (Jiří ANTOŠ, ředitel společnosti TR ANTOŠ s.r.o. a Tomáš Kelnar, obchodní ředitel společnosti Bártek Rozhlasy s.r.o., který zdůraznil výhodu napojení na integrovaný protipožární systém).

Na závěr setkání se konalo jako obvykle losování cen, poskytnutých hlavními partnery a Regionservisem z Fondu na podporu rozvoje obcí a měst. EU centrum nabídlo zdarma zpracování dvou žádostí o dotace z EU, TR ANTOŠ poukaz na slevu na lanové prvky, Regionservis nabídl soubory kvalitních vín .

Generální partner akce

Video

Záštita pana poslance Tomáše Úlehly

Záštita pana poslance Tomáše Úlehly
Stáhnout (Adobe PDF)

Atmosféra v sále

Atmosféra v sále

Celkový pohled

Celkový pohled

Diskuse nad tématem

Diskuse nad tématem

Kuloáry

Kuloáry

Libor Karásek

Libor Karásek

Losování cen

Losování cen

O přestávce

O přestávce

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Prezence

Prezence

Představení partnera

Představení partnera

Při prezentaci

Při prezentaci

Při přednášce

Při přednášce

Setkání začíná

Setkání začíná

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Starostové a starostky

Starostové a starostky

Stůl řečníků

Stůl řečníků

Tomáš Úlehla

Tomáš Úlehla

U stánku partnera

U stánku partnera

V kuloárech

V kuloárech

V průběhu setkání

V průběhu setkání

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:95
Z toho:
Starostů70
Místostarostů21
Zastupitelů (resp. úředníků)4

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare