Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Přihláška - soukromý sektor

Hledat obec

Rozhraní pro partnery

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

Akce (var. s. - název):
Účastník 1  *
Jméno a příjmení
Funkce
  
Jméno a příjmení řečníka:
Název společnosti:
Kontaktní osoba:
Telefon/GSM:
Fax:
E-mail:
Ulice:
Město / obec:
PSČ:
IČ:
DIČ:
Typ partnerství:
Záloha celkem: Kč ( včetně DPH )
  100% zálohu je nutné uhradit včetně DPH, před termínem konání akce (jinak po dohodě).
Nejpozději však v den konání akce Vám bude vystaven Daňový doklad - faktura (zúčtovací).
POTVRZUJEME, že jsme zaplatili zálohu v uvedené výši ve prospěch účtu 51-9093920287/0100 Komerční banka a.s., Praha; Platby realizujte pod variabilním symbolem příslušné akce, děkujeme.
Poznámka:
Závazně objednáváme prezentaci naší společnosti na výše uvedeném setkání a zároveň souhlasíme s obchodními podmínkami, jak jsou uvedeny v "Dispozicích pro partnery".
Smluvní podmínky:
Objednatel SOUHLASÍ NESOUHLASÍ se zveřejněním jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu podle zákona č 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů. Regionservis může tyto podrobnosti elektronického kontaktu využít pro potřeby šíření obchodních sdělení podle ustanovení paragrafu 7 zákona č. 408/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Objednatel může dodatečně tento souhlas odmítnout písemnou formou adresovanou Regionservisu.
(číslo)

Tučně označené kolonky musí být před odesláním objednávky vyplněny.

* U vícedenních akcí můžete za jména do závorky uvést účast jen pro některé dny.


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare