Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

6. dubna 2017 - VIII. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VIII. Konference o hospodaření a financování měst a obcí v Praze 6. dubna 2017

Už po osmé se uskutečnila 6. dubna 2017 Konference o hospodaření a financování měst a obcí, které se zúčastnilo více než 60 zástupců samospráv.

Jak již vyplývá z názvu konference, jedním z hlavních témat byly veřejné rozpočty, hospodaření obcí v roce 2016, vývoj sdílených daní v letošním roce i připravované novinky. Ing. Petr Pavelek, Ph.D., náměstek ministra financí ČR ve svém vystoupení mj. uvedl, že podíl obcí na dani z příjmu se v roce 2017 zvýší cca o jednu miliardu Kč. Ministerstvo financí uvolní v letech 2014 až 2019 na podporu regionálního školství v okolí velkých měst 2,6 mld. Kč.

Nový zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti v praxi obcí a měst představil ekonom Ing. Luděk Tesař. Zákon č. 23/Sb. 2017 nabyl účinnosti 21. 2. 2017, fiskální pravidlo pro obce a města začne platit 1. 1. 2018. Pane inženýr hovořil o vysoké míře byrokracie, která přichází z EU. Opakovaně zdůraznil, že tvorba zákonů neodpovídá znalosti regulovaného prostředí, zvláštní pozornost byla věnována zákonům v oblasti financí a nezapomněl pochválit přítomné starostky a starosty za jejich velmi dobré hospodaření. Vyjádřeno v číslech: Sdílené daně meziročně vzrostly o 9% (2016 / 2017). Obce dosahují celkového přebytku hospodaření o 44 mld. Kč ročně! Aktiva na účtech obcí narostly na 131 mld. Kč. Zadluženost klesla pod 80 mld. Kč. Skutečnými problémy obcí, tak nejsou finance, ale: a) Zaseklé dotace b) komplikovanost investic d) byrokratická nesmyslnost d) hromadění kapitálu.

O aktuálních problémech nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích z hlediska dozorové praxe Ministerstva vnitra ČR (MV ČR) hovořil JUDr. Adam Furek, zástupce ředitelky odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR. Podrobněji seznámil účastníky se zveřejňováním záměru, dále se záměrem a předkupním právem, s náležitostmi usnesení zastupitelstva o prodeji obecního majetku, s vyřizováním žádosti o prodej, o oprávnění provést stavbu na obecním pozemku, o povinnosti účelného a hospodárného nakládání s majetkem obce. Pan doktor Furek zmínil konkrétní postupy v případech prodeje, pronájmu majetku obcí a měst ve vazbě na novelu zákona o obcích, dále zdůraznil potřebu mít v ruce znalecký posudek o ceně prodávané nemovitosti. V závěru svého projevu se věnoval oprávnění provést stavbu na obecním pozemku. Jeho projev se těšil velmi výrazné pozornosti posluchačů.

S praktickými příklady i novými trendy ve finanční kontrole při hospodaření měst a obcí a také s právními předpisy  v dané oblasti seznámil Ing. Michal Plaček, Ph.D., M.sc., auditor a vysokoškolský pedagog. Vymáháním pohledávek obcí celními úřady se zabýval plk. Mgr. Lubomír Kučera, ředitel právního odboru generálního ředitelství Celní správy ČR. Pozornost věnoval zejména kompetencím celních úřadů k provádění exekuce.

Důvody, proč využít participativní rozpočtování v obci a: jak připravit smysluplný postup přímého zapojení občanů do rozvoje obce bylo hlavní téma přednášky Mgr. Vojtěch Černého, odborníka na inovace v oblasti zapojení veřejnosti do plánování a rozhodování společnosti Agora, CE, o.p.s. Ukázku participativního rozpočtování Městské části Praha - Zbraslav prezentovala Ing. Hana Habartová, koordinátorka participativního rozpočtu MČ Praha – Zbraslav.
 

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:64
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů10
Místostarostů, náměstků7
Zastupitelů, radních5
Tajemníků, ředitelů úřadů4
Vedoucích úředníků25
Úředníků1
Ostatní12

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare