Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

16. - 17.prosince 2003 - Strategie rozvoje území 2003 III. Ročník

Strategie rozvoje území 2003 III. Ročník - finance, územní rozpočty, dotace, fondy, investice

Ve dnech 16 a 17. prosince 2003 proběhl v Praze již třetí ročník dnes již tradičního setkání nesoucí název, Strategie rozvoje území. Přednášky byly tématicky zaměřeny na různé finanční zdroje v působnosti České republiky. Druhý den pak byl zaměřen na Evropskou integraci a formy dotací z EU.

Ihned po uvítání účastníků se výkladu chopil Ing. Luděk Tesař z Úřadu vlády ČR, který působí též jako externí poradce ministra financí. Zaměřil se na formy dotací v České republice a pohovořil o faktech evropských fondů a s ohledem na způsoby financování samospráv. Hovořilo se také o rozpočtu na příští rok a dopadu reformy rozpočtového určení daní na obce. Výkladu byl opět vynikající a zúčastněné obce si velice chválili formu a kvalitu připravené přednášky. Došlo i k otevřené výměně názorů a dotazům, které napomohli k atmosféře celé akce, jenž se nesla v duchu debaty a polemiky.

Strategie rozvoje území tak byla příležitostí k výměně názorů a kontaktů s ostatními.

Další na programu byla přednáška na téma rozvoje a revitalizace průmyslu, financování rozvoje průmyslových zón a v neposlední řadě pojmu PPP (Public, Private Partnership). Pozvání přijal Ing. Ivo Semerák, ředitel rozvoje investic agentury Czechinvest. Opět byl dostatek prostoru k debatě. Pan ředitel upozornil na skutečnosti z praxe řešení problémů při budování průmyslových zón a upozornil především na důležitost majetkových práv a dále pak na kvalitu koncepce rozvoje a přípravy projektu.

Dle programu dne pokračoval po přestávce na oběd ředitel Státního fondu rozvoje bydlení JUDr. Jan Wagner, který se zaměřil na konkrétní formy podpory bydlení a postupy při získávání dotací v roce 2004. Jelikož se předem pečlivě informoval o složení účastníků byl velmi konkrétní a přímý k problémům, které účastníky zajímaly.

První den setkání uzavřel svoji přednáškou Ing. Jiří Novák, náměstek pro realizaci zdrojů SFDI ČR. Jeho přednáška uspokojila očekávání všech zúčastněných a bylo i dostatek prostoru k diskusi, která byla všudy přítomna celému setkání, všichni si tak mohli vyměnit zkušenosti i mezi sebou a navázat přímý kontakt s lektorem. Obce nejvíce zajímala výstavba krajských silnic, rozvoj dopravní infrastruktury a vazby na EU. Pan náměstek hovořil také o rozvoji železnice a hlavních dopravních toků.

Druhý den byl zaměřen na Evropské fondy a zkušenosti obcí. Úvodní přednášku hodinu před začátkem musela bohužel z neodkladných povinností vůči ministrovi zrušit paní ředitelka Kohezního fondu Ing. Bučilová, její výklad tak nahradila paní Ing. Jana Chaloupková, samozřejmě nemohla býti připravena na výklad a tak došlo více na dotazy, i přesto se přednášky chopila zodpovědně a naleží jí poděkování. S ohledem na nutnou úpravu programu se pokračovalo zajímavou přednáškou Vladimíra Štěrby, předsedy Sdružení obcí a mikroregionů Křivoklátsko. Jeho výklad příjemně překvapil všechny účastníky a v závěru bylo hned několik dotazů. Pan starosta hovořil o úspěších s předvstupními fondy EU, dále rozšířil svoji přednášku na praktické příklady rozvoje obce, zmiňoval se také o postupech a prioritách při zakládání mikroregionů, euroregionů a sdružení LAG atd. Jeho přednáška velice zaujala a jistě se s panem starostou budeme setkávat i napříště.

Na závěr dne přijala pozvání za MFČR paní PhDr. Jana Hendrichová, ředitelka Centra pro zahraniční pomoc, Ministerstva financí. Paní ředitelka přinesla účastníkům informační materiály a její výklad byl zaměřen na informační zdroje o EU a další problematice s tím související.

III. ročník Strategie rozvoje území byl především možností a příležitostí k osobnímu kontaktu s lektory a zároveň s dalšími lidmi z praxe. Nad naše očekávání se díky komorní atmosféře dostalo i na velice hodnotné diskuse.


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare