Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

Další ročník pravidelného setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje pořádaného společností REGIONSERVIS se uskutečnilo ve čtvrtek 9. března 2017 v konferenčním sále hotelu Zámek Lužec. Zúčastnilo se ho přes šest desítek představitelů obcí a měst, kteří se věnovali aktuálním otázkám v oblasti zadávání veřejných zakázek, změn v rozpočtovém určení daní, majetkoprávních úkonech orgánů obcí s ohledem na aktuální novelu zákona o obcích a problematice vymezení školských spádových obvodů formou obecně závazných vyhlášek obcí.

Partnery letošního ročníku setkání byla Československá obchodní banka, a.s., dále společnost I-TEC Czech s.r.o., COLMEX s.r.o., Empemont s.r.o., a dražební společnost Dražbyprost s.r.o.      

V úvodu setkání vystoupil náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík, který představitelům obcí představil aktuální informace v oblasti zajištění dopravní obslužnosti a silničního hospodářství a v diskusi se starosty reagoval na několik problematických míst silnic 1. a 2. třídy z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Hlavní odborný příspěvek přednesl Mgr. Petr Prášek, který představil hlavní změny nového zákona o zadávání veřejných zakázek z pohledu krajů a obcí. Ing. Miroslav Matej, ředitel odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí ve své ekonomické presentaci připomenul, že daňové příjmy obcí v meziročním srovnání 2015 a 2016 narostly o 8,2 %, predikce pro rok 2017 počítá s dalším navýšením o cca 4 % a připomenul hlavní zásady nového zákona o rozpočtové odpovědnosti. Ing. Luděk Tesař zdůraznil výhodnost investování z disponibilních prostředků obecních rozpočtů a poukázal na oblasti, kde není vhodné být v plném rozsahu odkázán na investování s využitím dotací. Dr. Petr Kolář z Parlamentního institutu představil hlavní změny obecního zřízení, které nabyly účinnosti 1. července 2016 a dotýkají se zejména úpravy vyhrazených pravomocí zastupitelstva a rady obce v oblasti majetkoprávních dispozic. JUDr. Olga Petríková LL.M., vedoucí oddělení dozoru Plzeň, odboru kontroly a dozoru veřejné správy Ministerstva vnitra se dále věnovala problematice vydávání obecně závazných vyhlášek, včetně vymezení školských spádových obvodů.  Příspěvek projektového manažera Bc. Antonína Hořína byl věnován problematice aktuálních výzev pro čerpání dotací z evropských i národních dotačních titulů.  

Příští setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje je plánováno na 8. března 2018. 

Video

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

9. března 2017 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:67
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů41
Místostarostů, náměstků13
Zastupitelů, radních3
Tajemníků, ředitelů úřadů3
Úředníků1
Ostatní6

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare