Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

XIV. setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, 23. 2. 2017

Cyklus letošních krajských setkání pokračoval do třetice v Hradci Králové, v kongresových sálech EA Hotelu Tereziánský dvůr.

V úvodní přednášce se pan Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana, zabýval oblastí sociálních věcí, za kterou je zodpovědný. Ve výčtu zmínil, že v kraji je 200 organizací zabývajících se touto problematikou, které ročně vynaloží 1,75 mld. korun (z toho činí příspěvek od státu 470 mil. korun, 250 mil. od kraje, 120 mil. od obcí). Vzhledem k tomu, že Královéhradecký kraj má nejvýraznějším počet seniorů a potřebných osob, je zapotřebí zpracovat dlouhodobou strategii sociální péče. Tím lze předejít nejistotě, která by mohla nastat po r. 2020, kdy se pravděpodobně utlumí příliv dotačních prostředků z EU.

Chytrá řešení nabídl pan Ing. Josef Vaňousek, SME, zástupce ČSOB. Řešení pomohou zjednodušit systém placení a odbavování ve veřejné dopravě, při parkování a dalších službách měst. Ukázal komplexní řešení, která již fungují v několika velkých městech v ČR. Ukázal novinku - ticketingová řešení a regionální karty. Předvedl výhodnost platebních terminálů v praktickém provozu úřadů samospráv.

Ředitel Odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí ČR p. Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ve své prezentaci podal velmi příznivé souhrnné výsledky o financování a hospodaření obcí v r. 2016. Ukázal nárůst daňových příjmů obcí ve výši 15 %, konstatoval maximální úroveň přebytku rozpočtů obcí a krajů. Na řadě souhrnných tabulek a grafů ukázal dosavadní vývoj státního rozpočtu, krajských a obecních rozpočtů. Nastínil vyhlídky pro r. 2017, a to především s ohledem na potřeby dalších parametrů v systému rozpočtového určení daní, které by měly být pro obce výhodnější (navýšení příspěvku obcím na výkon státní správy, na řešení opatrovnictví). Zabýval se praktickými aspekty tolik diskutovaného zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dluhová brzda, fiskální pravidla). Více než 80 % obcí a měst kritéria tohoto zákona splňuje. V diskusi starostové velmi kritizovali nové povinnosti vyplývající z novely zákona č. 250 především ve vztahu k rozpočtům příspěvkových organizací a k novým povinnostem zveřejňování listin.

Na vystoupení zástupce ministerstva financí navázal pan Ing. Luděk Tesař, ekonom, odborník na veřejné rozpočty, hospodaření a financování územních samospráv, který vyzval obce a města k většímu investování, k maximálnímu využití současné pozitivní ekonomické situace státu. Důrazně varoval před projekty připravovanými nikoliv podle potřebnosti a užitečnosti, ale podle toho, na co jsou zrovna k dispozici nějaké dotace (viz nepotřebné, megalomanské projekty různých sportovišť, kanalizací v malých obcích). Poukázal na zajímavý paradox, kdy investiční aktivity obcí poklesly o 35 %, a přitom přebytky rozpočtů obcí narostly na 44 mld. korun. Zásadně kritizoval nesmyslnou a přebujelou byrokracii spojenou se žádostmi o dotace a jejich následným čerpáním. Doporučil, aby byl systém dotací zrušen a příslušné finanční prostředky dány obcím k jejich rozvoji. Obce samy nejlépe vědí, na co by takové prostředky užily. Přítomní v diskusi podpořili myšlenku zrušení dotací a převedení financí obcím napřímo.

Zástupce společnosti JRK BioWaste management, s.r.o., pan Roman Konečný, nabídl obcím spolupráci na třídění odpadů a provádění osvěty v této oblasti. Poukázal na to, že odpadové hospodářství nespočívá v množství barevných kontejnerů na tříděný odpad, ale v chytrém systému evidence odpadu.

Efektivní a transparentní zpeněžení obecního majetku veřejnou dražbou prezentoval pan Kamil Stupka ze společnosti DRAŽBYPROST, s.r.o. Podtrhl především zmíněnou transparentnost a obtížné zpochybňování prodejů uvedenou formou.

Pomoc informačních technologií při zjednodušení života a správy obcí doporučila paní Hana Balášová, zástupkyně ALEF NULA, a.s. Systémy této společnosti dokážou propojit parkování, řízení dopravy a její bezpečnost, efektivní svoz odpadů, veřejné osvětlení reagující na řadu různých situací.

Že i bez práce mohou být koláče, dokázal pan Ing. Aleš Choutka, jednatel společnosti Archconsulting, garant projektu Obcejinak.cz. V rámci tohoto projektu společnost převezme za obce starosti s výběrovými řízeními na nejrůznější produkty a služby.

Stavem energetické účinnosti v ČR a podporou energeticky úsporných projektů se zabývala paní Ing. Hana Schvarczová z Odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu. Připomněla závazek snížení prodeje (tj. množství) energie o 1 % ročně. Ukázala možnosti alternativních řešení a aktuální dotační možnosti k řešení této problematiky. Seznámila přítomné s programem EFEKT a jeho plněním pro rok 2017.

Přehled dotací EU, národních dotací a grantů pro města a obce přednesla paní Mgr. Karolína Doležalová, projektová manažerka s letitou praxí v oblasti čerpání dotací a tvorby projektů. Na uvedenou tématiku se podívala především praktickým pohledem pracovnice městského úřadu a představitelky mikroregionu. Právě její praktické rady a zkušenosti velmi zaujaly, řada posluchačů následně požádala o spolupráci či radu.

Veřejnými zakázkami z pohledu starostů měst a obcí, právy a povinnostmi, zásadními změnami v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek účinném od 1. 10. 2016 se zabýval pan Mgr. Petr Prášek, advokát, odborník na veřejné zakázky. Upozornil především na terminologické změny, na problémy realizace akcí zahájených v nedávné době, na absenci judikátů k nejasným či nejednoznačným výkladům. V průběhu vystoupení uvedl řadu ilustrativních, problémových příkladů z praxe, zodpověděl několik dotazů.

Závěr setkání patřil tradičně losování pěkných dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a přátelskému posezení u trochu pozdního oběda.
 

Video

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

23. února 2017 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:61
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů39
Místostarostů, náměstků13
Zastupitelů, radních3
Tajemníků, ředitelů úřadů2
Ostatní4

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare