Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

V pořadí již celý tucet završilo letošní setkání starostů a místostarostů obcí a měst Plzeňského kraje, které se konalo 6. 10. 2016 v kongresových sálech Park Hotelu Plzeň.

Úvodní přednáška pana Ing. Petra Fleišmana, projektového manažera z oddělení Jihozápad Státního fondu životního prostředí, dala posluchačům ucelený přehled o možnostech poskytování dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí, o současných aktuálních výzvách pro města a obce. Popsala nový, elektronický způsob veškeré administrativy spojené s dotacemi. Následovala řada dotazů a individuálních konzultací s představiteli obcí. Zajímavé videoprezentace společnosti KOMA MODULAR, s.r.o., generálního partnera setkání, s komentářem pana Ing. Martina Harta, marketingového ředitele uvedené vizovické společnosti, ukázaly možnosti využití modulárních staveb při řešení nedostatku kapacit školek a škol, zázemí pro různé zájmové organizace, sociální bydlení apod. Financováním projektů v novém programovém období dotací z EU 2014–2020 se zabýval pan Ing. Josef Vaňousek, představitel banky ČSOB. Objasnil výhody a nevýhody úvěrového financování projektů, doporučil ke zvážení možnost financování formou odkupu pohledávky. Představil také možnost využívání systému platebních terminálů na úřadech samospráv. Řečnickou otázkou: „Kolik Vás stojí udržování v chátrání?“ začal svoje vystoupení pan Martin Zemek, zástupce společnosti I-Tech Czech, s.r.o. Poukázal na neefektivní vynakládání úsilí a peněz při opravách dosluhujících, starých vozů komunální techniky a nabídl přítomným řešení pomocí nových univerzálních vozidel. Na příkladech několika měst z Plzeňského kraje, kde již podobnou techniku využívají, ukázal oprávněnost svých argumentů.

Velkou pozornost vzbudila prezentace pana Mgr. Martina Pelikána, advokáta, na téma trestněprávní a občanskoprávní odpovědnosti členů zastupitelstva obce a z ní vyplývající zákonné povinnosti. Na známých medializovaných kauzách ukázal, jak nelehká a zranitelná je současná role představitelů obcí, jak snadno se mohou sebelepší záměry proměnit v noční můru. Zástupce společnosti JRK BioWaste management, s.r.o., pan Jiří Viták, nabídl obcím spolupráci na třídění odpadů a provádění osvěty v této oblasti. Velmi diskutovaným novým zákonem o hazardních hrách se zabýval pan Ing. Bc. Miroslav Veselý z Odboru veřejné správy, kontroly a dozoru Ministerstva vnitra ČR. Zaměřil se především na praktické dopady při vydávání obecně závazných vyhlášek obcí. Připomněl řadu novinek v další legislativě týkající se fungování samospráv včetně nových termínů předkládání vyhlášek ke kontrole ministerstvu vnitra. Drobnou pozvánku na bezplatné odborné semináře k veřejnému osvětlení podali pan Ing. Petr Míka, obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder, a.s., a jeho kolega pan Jiří Buřič, odborný konzultant téže společnosti. Upozornili na platnost nové legislativy v této oblasti od 1. 1. 2017, na kterou není většina obcí a měst připravena. Odborník společnosti Cleerio, s.r.o., (dříve Geosense), pan Milan Mráz, nabídl využití mobilních zařízení při správě a evidenci obecního majetku.

Ředitel Odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí ČR pan Ing. Miroslav Matej ve své prezentaci podal souhrnné výsledky o financování a hospodaření obcí, jejich zadluženosti. Na řadě souhrnných tabulek a grafů ukázal dosavadní vývoj státního rozpočtu, krajských a obecních rozpočtů. Nastínil vyhlídky pro r. 2017, a to především s ohledem na potřeby dalších, upřesňujících parametrů v systému rozpočtového určení daní. Veřejnými zakázkami z pohledu starostů měst a obcí, právy a povinnostmi, zásadními změnami v návrhu nového zákona účinného od 1. 10. 2016 se zabýval pan Mgr. Petr Prášek, advokát, odborník na veřejné zakázky. Upozornil především na problémy, které se mohou vyskytnout u realizace akcí zahájených v nedávné době. V průběhu vystoupení uvedl řadu ilustrativních, problémových příkladů z praxe.

Závěr setkání tradičně patřil losování pěkných dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a přátelskému posezení u trochu pozdního oběda.

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

KOMA MODULAR S.R.O.

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

6. října 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:133
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů101
Místostarostů, náměstků24
Zastupitelů, radních1
Tajemníků, ředitelů úřadů4
Vedoucích úředníků1
Ostatní2

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare