Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

17. března 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

V pořadí již 12. setkání představitelů obcí a měst Karlovarského kraje se konalo 17. 3. 2016 v romantických sálech loveckého zámku Lužec.

Rekordní účast 69 osob korunila úspěch celého setkání, kde hodnocení spokojenosti dosáhlo 100%. Zajímavou historii tohoto místa popsal ve svém úvodním vystoupení pan Lubomír Vítek, starosta města Nejdku. Původní objekt byl postaven již v době panování Karla IV., působili tady vědci z okruhu císaře Rudolfa II., ve 20. století zde bylo zdravotní sanatorium, později rekreační hotel ROH. Současná podoba pochází z rekonstrukce v letech 2010 – 2014. Poskytováním dotací z Operačního programu Životní prostředí, aktuálními výzvami pro města a obce, zkušenostmi z podávání žádostí a čerpání dotací v Karlovarském kraji se ve své přednášce zabývala paní Lenka Lásková, projektová manažerka oddělení Severozápad, krajského pracoviště Státního fondu životního prostředí.

Zadáváním veřejných zakázek a financováním projektů v novém programovacím období dotací z EU 2014–2020 se zabýval pan Josef Vaňousek, představitel ČSOB. Objasnil výhody a nevýhody úvěrového financování projektů, doporučil ke zvážení možnost financování formou odkupu pohledávky. Představil také možnost využívání systému platebních terminálů na úřadech samospráv. Zajímavé videoprezentace společnosti KOMA MODULAR, s.r.o., generálního partnera setkání, s komentářem pana Martina Harta, marketingového ředitele uvedené vizovické společnosti, ukázaly možnosti využití modulárních staveb při řešení nedostatku kapacit školek a škol, zázemí pro různé zájmové organizace, sociální bydlení apod. Pan ředitel zmínil příklady podobných staveb v Karlových Varech a v Kraslicích. Řečnickou otázkou: „Kolik Vás stojí udržování v chátrání?“ začal svoje vystoupení pan Jiří Vyvial, jednatel společnosti I-Tech Czech, s.r.o. Poukázal na neefektivní vynakládání úsilí a peněz při opravách dosluhujících, starých vozů komunální techniky a nabídl přítomným řešení pomocí nových univerzálních vozidel. Na příkladech několika měst a obcí z Karlovarského kraje, kde již podobnou techniku využívají, ukázal oprávněnost svých argumentů.

Místní poplatky - změny účinné od 1. ledna 2016 – představil pan Miroslav Veselý, vedoucí oddělení dozoru, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR. Zaujala především problematika vybírání poplatků od chatařů a osob nepřihlášených k trvalému pobytu v dané obci. Pozvánku na bezplatné odborné semináře k veřejnému osvětlení přednesl pan Jiří Buřič, odborný konzultant společnosti Artechnic-Schréder, a.s. Vedoucí oddělení souhrnných vztahů územních rozpočtů a správy programu kapitoly VPS, odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí ČR, paní Karla Rucká, ve své prezentaci podala souhrnné výsledky financování a hospodaření obcí, jejich zadluženost. Nastínila predikci inkasa sdílených daní na rok 2016, uvedla konkrétní hodnoty jednotlivých daňových parametrů. Odborný konzultant společnosti Geosense, s.r.o., pan Milan Mráz, nabídl využití mobilních zařízení při správě a evidenci obecního majetku.

Dotační podporu měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti Ministerstva vnitra ČR v novém programovém období let 2014-2020  podrobně představila paní Jana Menšíková, vedoucí samostatného oddělení strategií a koncepcí uvedeného ministerstva. Dotace by mohly být šancí především pro malé obce, jejich jednotky dobrovolných hasičů, rozvoj internetu a elektronických služeb. Představitel krajské samosprávy pan Petr Zahradníček, náměstek hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu podal přehled o prioritách a aktuálních projektech památkové péče, cestovního ruchu a lázeňství. Zmínil myšlenku založení krajské destinační agentury. Tato vize se však setkala u posluchačů s nevolí a kritikou. Zodpověděl dotazy stran vlekoucích se problémů s opravou mostků na jedné z místních cyklostezek.

Veřejnými zakázkami z pohledu starostů měst a obcí, právy a povinnostmi, zásadními změnami v novele zákona schválené Poslaneckou sněmovnou před několika dny se zabýval pan Petr Prášek, advokát, odborník na veřejné zakázky. Veřejné zakázky jsou stále velmi diskutovaným tématem, což dokázaly četné dotazy posluchačů. Závěrečné vystoupení bylo věnováno aktuálním projektům realizovaným na podporu zaměstnanosti. Tématem se zabývala paní Veronika Dankanicsová z karlovarské pobočky Úřadu práce ČR. Zodpověděla řadu dotazů, které se týkaly možností zaměstnávat opakovaně osvědčené lidi, a pak také rozdílných přístupů jednotlivých pracovišť Úřadu práce k řešení stejných problémů.

Závěr setkání tradičně patřil losování pěkných dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a nezvykle pojatému pozdnímu obědu ve středověké krčmě.

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

KOMA MODULAR S.R.O.

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:69
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů48
Místostarostů, náměstků15
Zastupitelů, radních2
Tajemníků, ředitelů úřadů2
Ostatní2

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare