Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

17. září 2015 - X. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

Pořádáno pod záštitou pana Miroslava Nováka hejtmana Moravskoslezského kraje

Ostravské krajské setkání se neslo ve znamení příjemného jubilea – už podesáté byli představitelé obcí a měst účastníky zasedání pořádaného naší společností v Moravskoslezském kraji. Pro uspořádání akce jsme využili zázemí konferenčních prostor Best West Hotelu Vista.

Významným hostem byl pan Miroslav Novák, hejtman kraje, který převzal nad rokováním svoji záštitu. V úvodní prezentaci shrnul dosažené výsledky v jednotlivých oblastech života kraje. Zaměřil se především na investiční akce v oblasti dopravy, zdravotnictví a školství. Nastínil cíle, kterých by mělo krajské zastupitelstvo ještě dosáhnout v závěrečném roce stávajícího funkčního období. Odpověděl na dotazy, které se dotkly lokálních problémů s údržbou komunikací, záměru na vytvoření národního parku a také společného postupu kraje a obcí při dotacích na „kotlíky“. Projektové manažerky paní Ing. Jana Dvořák a Ing. Alena Matyášková z odboru krajských pracovišť SFŽP ČR velmi podrobně vysvětlily všechny potřebné náležitosti prioritních os Operačního programu Životní prostředí týkajících se měst a obcí. Představily výzvy do konce roku 2015 a na začátku roku 2016 i další aktuality související s podáváním žádostí a veřejnými zakázkami. Financováním projektů v novém programovacím období dotací z EU 2015 – 2020 se zabýval pan Ing. Petr Wanderburg, ředitel pobočky ČSOB v Ostravě. Objasnil výhody a nevýhody úvěrového financování projektů, doporučil ke zvážení možnost financování formou odkupu pohledávky. Řečnickou otázkou: „Kolik Vás stojí udržování v chátrání?“ začal svoje vystoupení pan Ing. Daniel Lučný, zástupce spol. I-Tech Czech, s.r.o. Poukázal na neefektivní vynakládání úsilí a peněz při opravách dosluhujících, starých vozů komunální techniky a nabídl přítomným řešení pomocí nových univerzálních vozidel. Na příkladech uvedl řadu obcí, kde již podobnou techniku využívají.

Přehledem financování a hospodaření obcí, jejich zadlužeností a predikcí inkasa sdílených daní ve druhém pololetí letošního roku se zabývala paní Ing. Karla Rucká, vedoucí oddělení souhrnných rozpočtových vztahů územních rozpočtů a správy programů kapitoly VPS Ministerstva financí ČR. Nejvíce zaujala informacemi o výhledu rozpočtu na rok 2016. K této problematice pak směřovala řada otázek z pléna. Obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder, a.s., pan Ing. Petr Míka a jeho kolega pan Jiří Buřič, odborný konzultant, připomněli 20 let existence jmenované společnosti na českém trhu, představili nejnovější trendy při modernizaci a výstavbě veřejného osvětlení. Zástupce odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR pan Martin Harák přehledně shrnul nová legislativní opatření související s naplňováním republikové strategie odpadového hospodářství. Zaměřil se především na praktické výsledky nového sběru a třídění kovů. Množství dotazů potvrdilo, že se jedná o velmi aktuální téma. Zajímavá videoprezentace společnosti KOMA MODULAR, s.r.o., s komentářem pana Karla Kolínského, ředitele tuzemského obchodu, ukázala možnosti využití modulárních staveb při řešení nedostatku kapacit školek a škol, zázemí pro různé zájmové organizace, sociální bydlení apod. Následující vystoupení pana Václava Macka, obchodního ředitele společnosti Geosense, s.r.o., zase nabídlo moderní, přehledné, přitom jednoduché a všestranné zobrazení obcí na online mapách.

Majitel a jednatel pořádající společnosti REGIONSERVIS, s.r.o., pana Lukáš Tesař se ohlédl za čtrnácti lety praxe ze setkávání a vzdělávání komunálních politiků. Rázně komentoval některé nešvary veřejné sféry ve vztahu k obcím a městům. Porovnal výsledky hospodaření státu a samospráv, na grafech ukázal srovnání hospodaření státu, jehož dluh už dosahuje závratných hodnot, a opačného, stabilního přístupu obcí ke svým financím. Ukázal rovněž postavení ČR a ostatních členských zemí EU v různých oblastech. Velkou pozornost sklidilo vystoupení paní Mgr. Lindy Sokačové, vedoucí oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Věnovala se především přípravě návrhu nové koncepce sociálního bydlení. Návrh je právě v Moravskoslezském kraji velmi napjatě očekáván. V diskusi zazněla řada nesouhlasných připomínek. Představitelé obcí dokumentovali na mnoha příkladech nevhodnost připravovaných opatření. V poslední přednášce paní Pavlína Kulhánková z odboru veřejné správy, kontroly a dozoru Ministerstva vnitra ČR podala ucelený přehled častých nedostatků, které se objevují v přípravě a průběhu zasedání zastupitelstev obcí. Tyto prezentace budí zaslouženou pozornost ve všech krajích, nejinak tomu bylo na tomto setkání. Přednášející zodpověděla mnoho dotazů, poradila přítomným s jejich problémy, upozornila na metodické materiály vydávané zmíněným odborem.

Závěr akce patřil již tradičně losování pěkných dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a příjemným chvílím nad pozdním obědem.

Záštita hejtmana Moravskoslezského kraje pana Miroslava Nováka

Záštita hejtmana Moravskoslezského kraje pana Miroslava Nováka

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Miroslav Novák - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Miroslav Novák - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Miroslav Novák - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Miroslav Novák - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Miroslav Novák - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Miroslav Novák - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Miroslav Novák - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Miroslav Novák - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Jana Dvořák - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Jana Dvořák - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Alena Matyášková - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Alena Matyášková - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Petr Wanderburg - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Petr Wanderburg - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Daniel Lučný - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Daniel Lučný - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Karla Rucká - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Karla Rucká - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Jiří Buřič - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Jiří Buřič - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Petr Míka - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Petr Míka - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Martin Harák - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Martin Harák - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Karel Kolínský - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Karel Kolínský - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Václav Macek - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Václav Macek - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Lukáš Tesař - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Lukáš Tesař - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Linda Sokačová - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Linda Sokačová - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Pavlína Kulhánková - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Pavlína Kulhánková - 17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

17. září 2015 - X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:78
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů35
Místostarostů, náměstků16
Tajemníků, ředitelů úřadů2
Ostatní25

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare