Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

28. května 2015 - X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina proběhlo ve čtvrtek 28. května 2015 v příjemném prostředí Kongresového centra CETT v Náměšti nad Oslavou.

Setkání zahájili zástupci MF ČR Mgr. Jiří Vedral a Ing. et Mgr. Kateřina Průšová, oba ze Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi. Společně představili připravované změny regulace hazardu, tedy nová pravidla, která MF ČR připravilo a plánuje zavést. Všechny tři normy jsou v Radě vlády. K tématu bylo množství dotazů, diskuse pokračovala v kuloárech. Zástupce ČSOB, a. s. Ing. Josef Vaňousek shrnul možnosti financování dotovaných projektů a nabídl spolupráci při konzultaci problémů spojených s financováním projektů. Přítomné přijel osobně přivítat a zejména o investicích v kraji hovořit Ing. Vladimír Novotný, 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina. Zmínil významné výpadky ve výběru daní, které se navíc liší kraj od kraje. Dále hovořil o dopravě a dalších bolavých patách regionu, ale zmínil i úspěchy. Nakonec vyzval starosty, aby s na kraj v případě potřeby obraceli.

Ing. Martin Hart, marketingový ředitel společnosti KOMA MODULAR s.r.o. pak představil návod, jak rychle a efektivně vybudovat školská zařízení i domovy pro seniory. Ing. Daniel Lučný, obchodní zástupce společnosti I-Tec Czech, s.r.o., se ve svém vystoupení zamyslel nad poměrně obvyklým udržováním staré komunální techniky a předvedl výhody zakoupení nových, víceúčelových vozidel. Další část dopoledního programu byla věnována odpadovému hospodářství. Se strategií odpadového hospodářství v České republice a s hlavními dopady, které bude mít na obce, seznámil účastníky akce Ing. Bc. Jan Maršák, zástupce ředitele odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR. Dále připomněl připravovanou novelu zákona o odpadech a zmínil i důvody, proč se daná normu musí novelizovat. Podle něj bude prioritou MŽP příprava této normy, jejíž znění by mělo být předloženo už letos na podzim. Provoz komunitních kompostáren a zvyšování efektivity nakládání s odpady představila účastníkům setkání paní Ing. Květuše Hejátková, předsedkyně správní rady Zemědělské a ekologické regionální agentury, o.s. Na obě přednášky navázal Tomáš Svoboda, zástupce společnosti JRK BioWaste management s.r.o. a hovořil o zavádění systému domácího kompostování, nezapomněl připomenout, že domácí kompostování je český vynález. Zástupci společnosti Artechnic-Schréder, a.s. Jiří Buřič, odborný konzultant a Ing. Petr Míka, obchodní ředitel, nastínili možnosti optimalizace osvětlovacích soustav obcí, ukázali chytré ovladače a dostupnou technologii, která šetří energii. O jejich přednášky je zájem na každém setkání, obdobně jako o ty ostatních partnerů. Problematiku online zobrazování obcí na mapách – trendy a možnosti – představil Ing. Václav Macek, obchodní ředitel mladé české softwarové společnosti Geosense s.r.o.

Poslední blok byl věnován odborným tématům. Čeho se starostové mají vyvarovat při přípravě a průběhu zasedání zastupitelstva obce je vděčné téma, a vždy vzbudí náležitý ohlas a diskusi. Nejinak tomu bylo i na tomto setkání, kdy zástupce odboru veřejné správy, kontroly a dozoru Ministerstva vnitra Ing. Miroslav Veselý opět musel odpovídat na řadu dotazů jak v průběhu přednášky, tak v kuloárech. V posledním bloku vystoupila ještě Ing. Kateřina Trochtová z odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj, a podrobně popsala dotační programy ministerstva pro rok 2015, jejich zaměření, možnosti žadatelů a především časový harmonogram jejich realizace. Dále hovořila o strategickém plánování a nástroji, jenž ministerstvo připravilo, a také o výsledcích průzkumu MMR, jímž na vzorku 800 obcí zkoumalo, zda obce plánují či nikoliv Většina obcí plánuje, čím větší obec, tím propracovanější plán. Přednáška hostitele, pana Lukáše Tesaře, majitele společnosti Regionservis, s.r.o. na téma „14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti“ byla výborným zakončení akce i zajímavým pohledem na sféru státní správy a samosprávy a jejich hospodaření. Jako vždy měla značný ohlas a uzavřela poslední přednáškový blok. Následovalo už jen losování dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a na účastníky pak čekal výborný oběd.

Video

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

X. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:73
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů47
Místostarostů, náměstků23
Zastupitelů, radních1
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Vedoucích úředníků1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare