Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

9. dubna 2015 - VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Místo konání: OLOMOUC, BEA CETRUM OLOMOUC, tř. Kosmonautů 1288/1, stránky místa konání: zde klikněte... mapa místa: zde klikněte... 

Cílová skupina:
STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA, RADNÍ, ZASTUPITEL, TAJEMNÍK, PROJEKTOVÝ MANAŽER, AJ. ODBORNÍK NA DOTACE.

Zaměření:
AKTUÁLNĚ REGULACE HAZARDU V OBCÍCH – PŘÍPRAVA NOVÉHO ZÁKONA, VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ MĚST A OBCÍ, ODHAD NA ROK 2015, PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ, NOVELA ZÁKONA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH PLATNÁ OD 20. 2. 2015, POSTUP PŘI DOČERPÁNÍ DOTACÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI OBCÍ V LETECH 2014 – 2020, DOTACE NA PŘENESENÝ VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY, ROZPOČTOVÁ KÁZEŇ, KONTROLA ČERPÁNÍ DOTACÍ, SANKCE A INSTITUT PROMÍJENÍ ODVODŮ. HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ MĚST A OBCÍ.

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN, PREZENCE PARTNERŮ OD 8:00 HODIN
ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu, poděkování partnerům a hostům.
POSTUP PŘI DOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z OPŽP V LETECH 2007-2013, NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI V OPŽP V OBDOBÍ 2014-2020; PŘEDPOKLÁDANÁ ÚLOHA MV ČR V DOTAČNÍM PROCESU A TYPY MOŽNÝCH PROJEKTŮ; PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ, SANKCE A INSTITUT PROMÍJENÍ ODVODU
9:10Dočerpání dotací z programového období 2007-2013; příležitosti obcí v OP ŽP v programovém období 2014-2020
 Ing. Vojtěch BENEŠ, vedoucí odboru metodického, Státní fond životního prostředí
9:40Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014 - 2020
 Mgr. Jana MENŠÍKOVÁ, vedoucí, samostatné oddělení strategií a koncepcí, Ministerstvo vnitra ČR
10:10Rozpočtová kázeň při čerpání dotací – kontrola, sankce, promíjení odvodů
 Ing. Bc. Zuzana STRNADOVÁ, ředitelka odboru nefiskálních agend Generálního ředitelství Finanční správy
10:40Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka
10:55Prezentace společnosti ZEBRA GROUP, s.r.o.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
11:0020 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů s doplňkovým programem
REGULACE HAZARDU V OBCÍCH – PŘÍPRAVA NOVÉHO ZÁKONA; NOVÉ PRODUKTY ČSOB V ROCE 2015, PLÁNOVANÝ FINANČNÍ RÁMEC
11:20Pravomoci obcí v regulaci hazardu – současná pravidla a připravované změny
 Mgr. Ondřej PLEŠMÍD, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, Ministerstvo financí ČR
Mgr. Markéta JANČAROVÁ, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, Ministerstvo financí ČR
12:00Společná diskuze k tématu regulace hazardu
12:15Financování projektů v novém programovacím období dotací z EU 2014 - 2020
 Ing. Josef VAŇOUSEK, SME – municipality a neziskové organizace, ČSOB a. s.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
12:3030 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů s doplňkovým programem
VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ A HOSPODAŘENÍ MĚST A OBCÍ V ROCE 2014 A ODHAD NA ROK 2015; FINANCOVÁNÍ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY; PLÁNOVANÝ FINANČNÍ RÁMEC; NOVELA ZÁKONA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH, TVORBA PROGRAMU POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DALŠÍ DŮLEŽITÉ ZMĚNY
13:00Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015; regulace zadluženosti obcí
 Ing. Miroslav MATEJ, Ph.D., ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování, MF ČR
13:30Financování přenesené působnosti - možné nové koncepční řešení
 Mgr. Jan RONEŠ, vedoucí oddělení veřejné správy, Ministerstvo vnitra ČR
14:00Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 Ing. Zdeněk STUDENÍK, vedoucí finančního odboru, Město Valašské Meziříčí
14:30Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.

14:45

ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS A CENY PARTNERŮ.
15:00UKONČENÍ KONFERENCE POZDNÍM TEPLÝM OBĚDEM O DVOU CHODECH

 

Video

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

VI. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:52
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů14
Místostarostů, náměstků6
Zastupitelů, radních1
Tajemníků, ředitelů úřadů4
Vedoucích úředníků10
Úředníků8
Ostatní9

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare