Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

15. ledna 2015 - V. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Již V. Konference o hospodaření a financování měst a obcí se konala 15. ledna 2015 v Praze v hotelu Lindner Prague Castle.

První část odborné konference byla věnována regulaci hazardu a hospodaření měst a obcí. O současných pravidlech a připravovaných změnách v regulaci hazardu pohovořil náměstek ministra financí JUDr. Ondřej Závodský a doplnila jej Mgr. Petra Ďurovičová z odboru Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí ČR. Společně představili připravované změny, které by měly platit od 1 .1. 2016. O hospodaření měst a obcí v roce 2014 pak mluvil ředitel odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí ČR Ing. Miroslav Matej. Představil i predikci na rok 2015 a zmínil i možnosti regulace zadluženosti obcí.

Příspěvek o možném koncepčním modelu financování přenesené působnosti obcí, které se řeší na půdě Ministerstva vnitra, přednesl Mgr. Jan Roneš, vedoucí oddělení z odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR. Neméně zajímavý a pro účastníky inspirativní byl příspěvek Ing. Bc. Zuzany Strnadové, ředitelky odboru nefiskálních agend Generálního ředitelství Finanční správy, která hovořila na téma Rozpočtová kázeň při čerpání dotací – kontrola, sankce, promíjení odvodů.

Návod jak rychle a efektivně vybudovat školská zařízení, domovy pro seniory, klubovny pro hasiče, sportovce nebo obchody podal p. Karel Kolínský, ředitel tuzemského obchodu společnosti KOMA Modular, s.r.o. Přítomní zhlédli krátký, zajímavý film o výrobě a montáži základních stavebních modulů této firmy. Zástupce ČSOB, a. s., Ing. Josef Vaňousek shrnul možnosti financování dotovaných projektů a nabídl spolupráci při konzultaci problémů spojených s financováním projektů.

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 byl název přednášky Mgr. Jany Menšíkové, vedoucí oddělení strategií a koncepcí z Ministerstva vnitra ČR, v níž představila programové osy a jednotlivé tituly, na které mohou obce a města podávat svoje žádosti, včetně očekávaných termínů výzev a alokovaných částek. Přednáška s názvem Dočerpání dotací z programového období 2017-2013; příležitosti obcí v OP ŽP v programovém období 2014-2020 od Ing. Vojtěch Beneš, vedoucí metodického odboru, Státní fond životního prostředí uzavřela programový blok.

Závěr akce patřil tradičnímu losování dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu. Akce byla zakončena pozdním obědem, při kterém si mohli účastníci vyměnit poznatky a zkušenosti ze své práce.

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

JUDr. Ondřej ZÁVODSKÝ, Ph. D., náměstek ministra financí, Ministerstvo financí ČR

JUDr. Ondřej ZÁVODSKÝ, Ph. D., náměstek ministra financí, Ministerstvo financí ČR

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Petra ĎUROVIČOVÁ, odboru Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, MF ČR

Petra ĎUROVIČOVÁ, odboru Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, MF ČR

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Ing. Miroslav MATEJ, Ph.D., ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování, MF ČR

Ing. Miroslav MATEJ, Ph.D., ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování, MF ČR

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Ing. Bc. Zuzana STRNADOVÁ, ředitelka odboru nefiskálních agend Generálního ředitelství Finanční správy

Ing. Bc. Zuzana STRNADOVÁ, ředitelka odboru nefiskálních agend Generálního ředitelství Finanční správy

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Karel Kolínský, vedoucí tuzemského obchodu společnosti KOMA MODULAR s.r.o.

Karel Kolínský, vedoucí tuzemského obchodu společnosti KOMA MODULAR s.r.o.

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Mgr. Jano RONEŠ, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR

Mgr. Jano RONEŠ, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Mgr. Jana MENŠÍKOVÁ, vedoucí Samostatného oddělení strategií a koncepcí Ministerstva vnitra ČR

Mgr. Jana MENŠÍKOVÁ, vedoucí Samostatného oddělení strategií a koncepcí Ministerstva vnitra ČR

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Ing. Josef VAŇOUSEK, SME – municipality a neziskové organizace, ČSOB a. s.

Ing. Josef VAŇOUSEK, SME – municipality a neziskové organizace, ČSOB a. s.

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Ing. Bc. Zuzana STRNADOVÁ, ředitelka odboru nefiskálních agend Generálního ředitelství Finanční správy

Ing. Bc. Zuzana STRNADOVÁ, ředitelka odboru nefiskálních agend Generálního ředitelství Finanční správy

Ing. Vojtěch BENEŠ, vedoucí metodického odboru, Státní fond životního prostředí

Ing. Vojtěch BENEŠ, vedoucí metodického odboru, Státní fond životního prostředí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:52
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů15
Místostarostů, náměstků13
Zastupitelů, radních2
Tajemníků, ředitelů úřadů2
Vedoucích úředníků15
Úředníků1
Ostatní4

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare