Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

27. listopadu 2014 - X. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Jubilejní desáté krajské setkání představitelů měst a obcí Pardubického kraje, a zároveň první v novém volebním, funkčním období se uskutečnilo ve čtvrtek 27. 11. 2014 v prostorách pardubického Kulturního centra Hronovická. Všechny níže uvedené přednášky a vystoupení měly jedno společné motto – blahopřání představitelům obcí a měst, kteří byli do svých funkcí zvoleni v říjnových komunálních volbách.

Významnými hosty byli paní Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, a pan JUDr. Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje. Místopředsedkyně Senátu se zaměřila na problematiku sociálního bydlení a ubytoven, neustálého přesouvání dalších povinností ze státu na obce bez dostatečné finanční a legislativní podpory, uvedla příklady tzv. sociálního podnikání obcí a firem. Hejtman hovořil o aktuálních nedostatcích kraje v oblasti dopravní infrastruktury, školství, zdravotnictví. Podrobněji zmínil aktuální problém uskladnění střeliva z vybuchlých skladů ve Vrběticích v nově připraveném skladu na území kraje, jakož i přípravu speciálního centra pro zásah v případě výskytu nemoci ebola na území ČR. Zástupce dlouhodobého, významného partnera Regionservisu společnosti ČSOB, a. s., pan Ing. Josef Vaňousek shrnul možnosti financování dotovaných projektů a nabídl spolupráci při konzultaci problémů spojených s financováním projektů. Pan Daniel Lučný, obchodní zástupce společnosti I-Tec Czech, s.r.o., se ve svém vystoupení zamyslel nad poměrně obvyklým udržováním staré komunální techniky a předvedl výhody zakoupení nových, víceúčelových vozidel. Po úvodní části programu setkání následovala delší přestávka na občerstvení

Tolik očekávané informace o předpokládaných rozvojových programech po linii EU, státu a krajů v novém plánovacím období let 2014 – 2020 přednesl pan Mgr. Tomáš Nezmeškal, konzultant společnosti BDO Czech Republic EU Office s. r. o. Reprezentant společnosti Artechnic-Schréder, a.s., pan Jiří Buřič nastínil možnosti optimalizace osvětlovacích soustav obcí, ukázal chytré ovladače a dostupnou technologii, která šetří energii. Návod jak rychle a efektivně vybudovat školská zařízení, domovy pro seniory, klubovny pro hasiče, sportovce nebo obchody podal pan Ing. Martin Hart, marketingový ředitel společnosti KOMA Modular, s.r.o. Přítomní zhlédli krátký, zajímavý film o výrobě a montáži základních stavebních modulů této firmy. Vedoucí oddělení harmonizace externího auditu, Ministerstvo financí ČR, paní Mgr. Martina Smetanová, se podrobně zabývala kontrolou hospodaření obcí. Především nové starosty upozornila na řadu legislativních změn a novinek, na které musí obce zareagovat, zaměřila jejich pozornost rovněž na hospodaření příspěvkových a dalších organizací zřizovaných obcemi. Na setkání se prezentovala domácí, pardubická společnost Chládek a Tintěra, a.s. Její zástupkyně, p. Stanislava Koubová, shrnula nabízené komplexní služby ve stavebnictví.

Tradičně velký zájem vzbudila přednáška paní Mgr. Hany Zábojníkové, pracovnice odboru veřejné správy, kontroly a dozoru Ministerstvo vnitra. Vzhledem k povolebnímu času zvolila téma přípravy a průběhu zasedání zastupitelstev obcí. Připomněla hlavní zásady této problematiky dle zákona o obcích, ale především zmínila nejčastější problémy a nedostatky, se kterými se v praxi setkává. Jako obvykle byla při tomto vystoupení velmi bohatá diskuse, při které zazněly mnohdy kuriózní problémy, které musejí starostové řešit. Podrobné představení dotačních programů Ministerstva pro místní rozvoj v r. 2015, jejich zaměření, možnosti žadatelů a především časový harmonogram jejich realizace podala paní Ing. Kateřina Trochtová z odboru rozvoje a strategie regionální politiky MMR. Zodpověděla řadu dotazů jak v rámci svého vystoupení, tak individuálně v zákulisí. Poslední příspěvek byl věnován výrazným změnám, které s sebou přineslo nové znění občanského zákoníku a katastrálního zákona. Přednášejícím byl pan Ing. Karel Švarc, ředitel Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, a paní JUDr. Barbora Bakešová, vedoucí právního oddělení. Praktické ukázky novinek v zápisech do katastru nemovitostí a práce se základními registry přítomné zaujaly, i tentokrát následovala řada dotazů.

Závěr akce patřil již tradičně losování pěkných dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a příjemným chvílím nad pozdním obědem, při kterém si mohli účastníci vyměnit poznatky a zkušenosti ze své práce.

Video

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR

Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

JUDr. Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje

JUDr. Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

JUDr. Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje

JUDr. Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Ing. Josef Vaňousek, ČSOB a.s.

Ing. Josef Vaňousek, ČSOB a.s.

Daniel Lučný, I-Tec Czech s.r.o.

Daniel Lučný, I-Tec Czech s.r.o.

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Mgr. Martina Smetanová, Ministerstvo financí ČR

Mgr. Martina Smetanová, Ministerstvo financí ČR

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Mgr. Hana Zábojníková, Ministerstvo vnitra ČR

Mgr. Hana Zábojníková, Ministerstvo vnitra ČR

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Stanislava Koubová, Chládek a Tintěra a.s.

Stanislava Koubová, Chládek a Tintěra a.s.

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Jiří Buřič, Artechnic-Schréder a.s.

Jiří Buřič, Artechnic-Schréder a.s.

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Ing. Karel Švarc, Katastrální úřad pro Pardubický kraj

Ing. Karel Švarc, Katastrální úřad pro Pardubický kraj

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:122
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů87
Místostarostů, náměstků30
Zastupitelů, radních2
Ostatní3

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare