Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

30. ledna 2014 - IX. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích se ve čtvrtek 30. ledna 2014 uskutečnilo IX. setkání starostů Jihočeského kraje, jehož se zúčastnilo 125 představitelů měst a obcí. V úvodu vystoupil vedoucí odboru metodiky a výkonu daní Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Ing. Pavel Trsek. Upozornil na změny ve struktuře Finanční správy ČR, ke kterým došlo již 1. 1. 2013. Dále uvedl, že se v roce 2013 zvýšil podíl obcí na sdílených daních, ale posílení menších obcí na úkor velkých měst přineslo i některá negativa, především pro malé obce s velkým katastrálním územím. Co se týče kontroly dotací, finanční úřad prověřuje i podněty přímo od poskytovatelů (např. závěrečné vyhodnocení bylo podáno pozdě). Je tedy nutno sledovat sjednané podmínky již na samém začátku projektu a dbát i na drobnosti.

Mgr. Martina Smetanová z Výboru pro veřejný sektor Komory auditorů ČR se ve své přednášce zaměřila na nejčastější zjištění a nedostatky při přezkoumání hospodaření měst a obcí. Náklady na přezkoumání hospodaření obce auditorem hradí obec ze svých rozpočtových prostředků. Za přezkoumání provedené krajským úřadem obec neplatí. Upozornila na fakt, že účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2013 schvaluje schvalující orgán nejpozději do 30. 6. 2014. K nejčastějším nedostatkům patří mj. nevypracování inventarizační zprávy, pozdní zařazování majetku na majetkové účty, vyjmutí části majetku z inventarizace, nesprávný druh smluv o přezkoumání, příloha účetní závěrky je bez textové dokumentace a další. O nejčastějších pochybeních obcí v obecně závazných vyhláškách o místních poplatcích hovořil Ing. Bc. Miroslav Veselý z odboru dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra ČR. Jde o poplatky ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity, dále za užívání veřejného prostranství, ze vstupného a za provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Co se týče posledně jmenovaného poplatku, poplatkovým obdobím je kalendářní rok. Obec by proto měla stanovit poplatek »za systém nakládání s komunálním odpadem« vždy na celý kalendářní rok s účinností od 1. ledna až do posledního dne příslušného kalendářního roku, aniž by výši tohoto poplatku v průběhu roku měnila. Obcím se proto doporučuje, aby OZV stanovující tento poplatek vydávaly v dostatečném předstihu tak, aby nabyly účinnosti právě k 1. lednu příslušného kalendářního roku.

Radniční periodika po novele tiskového zákona – to bylo hlavní téma prezentace Mgr. Petry Bielinové, advokátky spolupracující s o. s. Oživení. Novela zavádí dvě významné povinnosti. Radniční periodika by měla poskytnout čtenářům objektivní a vyvážené informace a členům zastupitelstva obce přiměřený prostor pro uveřejnění jejich doplňujících informací. Přiměřený prostor pro vyjádření různých politických názorů je odůvodněn zejména tím, že radniční periodika představují službu veřejnosti, a to navíc za veřejné finanční prostředky. Územní plán jako nástroj rozvoje obce v současných podmínkách byl hlavním tématem vystoupení Ing. arch. Petra Durdíka, předsedy Asociace pro urbanizmus a územní plánování ČR. Zabýval se jak přípravou územního plánu podle nedávné novely stavebního zákona, tak výběrem jeho zpracovatele. Územní plán ano vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím. Zdůraznil, že pořizovatel ÚP by měl mít představu o všech výkonech zpracovatele, o pracnosti a tím také o ceně územního plánu. K dispozici je například honorářový řád České komory architektů. JUDr. Ivana Mizerová ředitelka Katastrálního pracoviště v Táboře seznámila s novým katastrálním zákonem účinným od 1. 1. 2014. Do katastru se zapisují věci nemovité, jejichž definici obsahuje nový občanský zákoník, ale ne všechny, pouze ty, které definuje katastrální zákon. Zapisují se tedy budovy, které nejsou součástí pozemku či práva stavby, s čp. i bez čp., pokud nejde o budovy vedlejší či drobné stavby. Údaje katastru se vedou podle dosavadních právních předpisů do doby, než jednotlivé evidované údaje budou dotčeny změnou. Katastrální úřady jsou oprávněny uvést zápisy v katastru do souladu s tímto zákonem i dříve z moci úřední. Více podrobností lze najít v interním pokynu č. 45 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, ze dne 20. 12. 2013 č. j. ČÚZK 25639/2013-22 pro zápis nové stavby, zápis vlastnického práva k nové stavbě a zápis změny údajů o stavbě do katastru nemovitostí.

Další prezentace přednesli: Ing. Josef Vaňousek (ČSOB), Lucie Rytířová (TOUAX s. r. o.), Jiří Vyvial (I-Tech Czech s. r. o.), Jiří Buřič (Artechnik Schréder a. s.), Martin Dítě (BDO Advisory s. r. o.), Lukáš Tesař (Regionservis, s. r. o.).

Video

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

 IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:125
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů90
Místostarostů, náměstků23
Zastupitelů, radních2
Tajemníků, ředitelů úřadů2
Vedoucích úředníků2
Úředníků4
Ostatní2

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare