Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

14. března 2013 - Akreditovaný seminář veřejné zakázky a územní plánování

Místo konání: MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, hotel Agricola****, ul. Tyršova 31, www.hotel-agricola.cz (mapa)

Cílová skupina: Představitelé obcí, městysů, měst; členové zastupitelstev, rad obcí, městysů, měst a jejich orgánů (výborů, komisí); vedoucí úřadů; vedoucí úředníci a úředníci odborů úřadů, kteří mohou být součástí procesu veřejných zakázek a územního plánování; vedoucí a další pracovníci svazků obcí, organizací zřízených (založených) samosprávami, občanských sdružení, zájmových organizací, které mohou být součástí procesu veřejných zakázek a územního plánování.

Prezence účastníků od 8:30 hod., prezence partnerů od 8:15 hod.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
9:10JUDr. ANDREA SCHELLEOVÁ, LL.M., MBA, specialistka na problematiku veřejných zakázek
 Profil lektora:
Advokátka, do r. 2012 ředitelka Odboru druhostupňového rozhodování II (oblast veřejných zakázek) Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, přední odbornice pro oblast veřejných zakázek, autorka mnoha odborných publikací v ČR i v zahraničí.
 Cíle přednášky:
Komplexní seznámení s legislativou v oblasti veřejných zakázek, s jejím uplatňováním v praxi, s průběhem celého procesu veřejné zakázky, s nejčastějšími pochybeními v jednotlivých fázích procesu veřejných zakázek, s judikáty v oblasti veřejných zakázek; zkvalitnění procesů veřejných zakázek ve sféře samosprávy, jejích úřadů a zřízených (založených) organizací; předcházení právním problémům a projevům korupce; zvýšení důvěryhodnosti samosprávy na veřejnosti.
 Obsah přednášky:
1. Základní pojmy - veřejná zakázka dle § 7 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen „ZVZ“)
2. K pojmu veřejné zakázky z rozhodovací praxe ÚOHS
3. Druhy veřejných zakázek – dle § 8 - 10 ZVZ
4. Zadavatel - dle § 2 zákona č. 137/2006 Sb., členění
5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
6. Nejčastější chyby v jednotlivých fázích zadávacího řízení
7. Podmínky podání návrhu k ÚOHS
 I. část – chyby při přípravě zadávacího řízení (dělení veřejných zakázek, nesprávné stanovení předpokládané hodnoty, nové povinnosti zadavatele s ohledem na novelu zákona, diskriminační technické a kvalifikační požadavky, špatně nastavená hodnotící kritéria a jejich hodnocení, nesprávný obsah jednotlivých dokumentů, minimální náležitosti zadávací dokumentace, další častá pochybení při přípravě zadávacího řízení)
 II. část – pochybení v průběhu zadávacího řízení (nevhodný způsob uveřejnění, oslovení nedostatečného počtu uchazečů, nesplnění zákonných lhůt, nevyloučení uchazeče při nesplnění kvalifikace, složení hodnotící komise, netransparentně zpracovaná zpráva o hodnocení a posouzení nabídek, nesprávné použití JŘBU, náležitosti uzavřené smlouvy)
 III. část – po ukončení zadávacího řízení (archivace dokumentů, nezákonné zrušení zadávacího řízení, ochrana před nezákonným postupem zadavatele, námitky k zadavateli)
10:30Přestávka na kávu a občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
10:45 PRAKTICKÁ ČÁST, PŘEHLED JUDIKÁTŮ, PRAKTICKÉ PŘÍKLADY, DOTAZY, DISKUZE, KONZULTACE
11:30TEPLÝ OBĚD
  
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA
12:15Ing. EVA FIALOVÁ, odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 Profil lektora:
Pracovnice odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR, přední odbornice pro oblast územního plánování
 Cíle přednášky:
Komplexní seznámení s územně plánovacími podklady (územně analytické podklady, územní studie), politikou územního rozvoje ČR a územně plánovací dokumentací (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán); zkvalitnění a zefektivnění rozhodovacích procesů stavebních úřadů; předcházení právním problémům; zvýšení důvěryhodnosti samosprávy na veřejnosti.
 Obsah přednášky:
1. Novela stavebního zákona
2. rekapitulace podle novely stavebního zákona
3. základní nástroje územního plánování, jejich účel a obsah
4. orgány územního plánování, jejich pravomoci
5. Územní studie
6. Územně analytické podklady
7. Doplňující průzkumy a rozbory
8. Politika územního rozvoje, zásady územního rozvoje
9. Územní plán, jeho obsah a pořizování s důrazem na využitelnost pro rozhodování v území
10. Regulační plán z podnětu a na žádost
11. Vyvlastnění a předkupní právo, vztah k ÚPD
13:45Přestávka na kávu a občerstvení, zákusek, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
13:00PRAKTICKÁ ČÁST, PŘEHLED JUDIKÁTŮ, PRAKTICKÉ PŘÍKLADY, DOTAZY, DISKUZE, KONZULTACE
14:45ZÁVĚR A UKONČENÍ SEMINÁŘE LOSOVÁNÍM O CENY

 


Pokud májem o účast na akci, můžete využít elektronickou přihlášku.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Výše uvedení řečníci nám již potvrdili svou osobní účast. Po celý den budou k dispozici prezentace partnerů setkání, praktické příklady a ukázky produktů a služeb. Regionservis si vyhrazuje právo na změnu pořadí přednášek, jména řečníků, úpravu nebo zrušení části programu

K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme zaručit účast na akci, děkujeme za pochopení. Úhradu registračního poplatku prosíme, provádějte předem převodem na náš účet, v případě platby v hotovosti platí plná cena blíže, viz „Registrační formulář“.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 12. BŘEZNA 2013 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 30 míst). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:11
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů2
Místostarostů, náměstků1
Zastupitelů, radních1
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Vedoucích úředníků1
Úředníků1
Ostatní4

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare