Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

17. května 2012 - IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

  Pořádáno pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje pana Bc. Lubomíra France

  Místo konání: DĚTENICE, ZÁMEK DĚTENICE, Taneční sál,  internet: http://www.detenice.cz ( Mapa )
  Cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel

Zaměření setkání:

AKTUALNÍ DĚNÍ V KRAJI, FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST, DOTAČNÍ PROGRAMY, hospodaření a strategie rozvoje územních samospráv ve spolupráci s českým soukromým sektorem, dotace, Operační program Životní prostředí, poznatky z dozorové a kontrolní činnosti Ministerstva vnitra ČR, územní plánování a stavební právo, regionální politika, veřejné dražby, praktické poznatky a zkušenosti ze soukromého sektoru, možnosti úspor apod..

Prezence účastníků od 8:30 hod., prezence partnerů od 8:15 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu, poděkování partnerům a hostům.
ÚVODNÍ SLOVO, ZAHÁJENÍ POŘADATELEM A ČESTNÝMI HOSTY:
9:05Dotační programy Královéhradeckého kraje v roce 2012
 Ing. Josef TÁBORSKÝ, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, senátor Parlamentu ČR
9:20Strategie rozvoje území a moderní nástroje na účinné sledování financování a hospodaření územní samosprávy
 Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o.
9:50Podpora zpětného odběru elektrozařízení v obcích
 Ing. Taťána POKORNÁ, ředitelka zákaznického oddělení společnosti Elektrowin a.s
10:05Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
10:15Přestávka na kávu a občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
BEZPEČNOST DOPRAVY V OBCÍCH, DOZOROVÁ A KONTROLNÍ ČINNOST MINISTERSTVA VNITRA, ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A JEJICH FINANCOVÁNÍ
10:35Praktické zkušenosti zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích
 Ing. Eva SIMONOVÁ, výzkumná pracovnice divize bezpečnosti a dopravního inženýrství, CDV v. v. i., Brno
10:50Řešení na údržbu pozemních komunikací
 Jiří VYVIAL, jednatel společnosti I-Tec Czech s.r.o.
10:55Aktuální poznatky dozorové a kontrolní činnosti Ministerstva vnitra – nakládání s obecním majetkem, ochrana veřejného pořádku v obecně závazných vyhláškách
 Mgr. Marie KOSTRUHOVÁ, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR
11:35Optimalizace osvětlovacích soustav, úspory atp.
 Ing. Petr MÍKA, obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder a.s., partner samospráv pro veřejné osvětlení
11:40Financování zakázek ve světle novely zákona o veřejných zakázkách
 Ing. Josef VAŇOUSEK, SME – municipality a neziskové organizace ČSOB a.s.
11:55Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
12:05Přestávka na kávu a občerstvení, zákusek, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
DOTACE, OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, AKTUALITY K ÚČETNICTVÍ OBCÍ
12:30Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí
 zástupce Státního fondu životního prostředí
13:00Ucelené finanční, ekonomické, účetní a právní poradenství pro samosprávy
 Mgr. Václav ZIBNER, vedoucí služeb pro samosprávu, Regionservis s.r.o.
13:05Moderní a trvanlivá dětská hřiště atp., prezentace partnera setkání
 zástupce společnosti TR Antoš s.r.o.
13:15Změny v účetnictví obcí v roce 2012
 Ing. Jiří OEHL, auditor, jednatel společnosti O-Consult s.r.o.
13:30Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
13:35Přestávka na kávu a občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ PRÁVO, DOTACE, ROZVOJ REGIONÁLNÍ POLITIKY, VEŘEJNÁ DRAŽBA
13:50Územní plány a stavební zákon, připravované změny a aktuální problémy k řešení
 Ing. Eva FIALOVÁ, odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR
14:20
Programy podpory regionálního rozvoje v roce 2012
 RNDr. Josef POSTRÁNECKÝ, ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
14:35Postavení obce v procesu veřejné dražby
 Ing. Zdeňka NIKLASOVÁ, ředitelka odboru veřejných dražeb, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
15:00Společná diskuze k uvedenému tématu. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
  
15:10ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁSTI PROGRAMU LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS A CENY PARTNERŮ ANEB „BUBEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ“
15:15ZAKONČENÍ SETKÁNÍ TEPLÝM, POZDNÍM OBĚDEM

Video

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:63
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů38
Místostarostů, náměstků8
Zastupitelů, radních5
Vedoucích úředníků2
Úředníků6
Ostatní4

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare