Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

2.února 2012 - VII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

  Pořádáno pod záštitou 1. náměstka hejtmana Jihočeského kraje pana Ing. Františka Štangla
 

   Místo konání: Tábor, Hotel Dvořák, Hradební 3037 http://www.dvoraktabor.cz/ ( Mapa )
   Cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel

Zaměření setkání:

DOTAČNÍ PROGRAMY A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST, významná úspora při nákupu energií na komoditní burze, hospodaření a strategie rozvoje územních samospráv ve spolupráci s českým soukromým sektorem, péče o kulturní památky, poznatky z dozorové a kontrolní činnosti Ministerstva vnitra ČR, Operační program Životní prostředí.

Prezence účastníků od 8:30 hod., prezence partnerů od 8:15 hod., ukončení odborné části v 15:15  hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00 Zahájení setkání, představení programu, poděkování partnerům a hostům.
   
ÚVODNÍ SLOVO, ZAHÁJENÍ POŘADATELEM A ČESTNÝMI HOSTY:
9:05 Pozdravení účastníků setkání
  Mgr. Jiří ZIMOLA, hejtman Jihočeského kraje
9:15 Program obnovy venkova, místní akční skupiny, příspěvky a granty v živé kultuře v roce 2012
  Ing. František ŠTANGL, první náměstek hejtmana Jihočeského kraje
9:25 Pozdravení účastníků starostou města Tábor a seznámení s prioritami města v roce 2012
  Ing. Jiří FIŠER, starosta města Tábora
9:45 Strategie rozvoje území a nástroje na účinné sledování financování a hospodaření územní samosprávy
  Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o.
10:10 Podpora zpětného odběru elektrozařízení v obcích
  Ing. Taťána POKORNÁ, ředitelka zákaznického oddělení společnosti Elektrowin a.s.
10:25 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
10:35 Přestávka na kávu a občerstvení, zákusek, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
   
DOTAČNÍ PROGRAMY, NÁKUP ENERGIÍ, PODPORA ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV A REGIONŮ, ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PODLE NOVÉHO ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
11:00 Programy podpory regionálního rozvoje v roce 2012
  RNDr. Josef POSTRÁNECKÝ, ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR
11:30 Financování zakázek ve světle novely zákona o veřejných zakázkách
  Ing. Josef VAŇOUSEK, SME - municipality a neziskové organizace ČSOB a.s.
11:45 Moderní a trvanlivá dětská hřiště atp., prezentace partnera setkání
  zástupce společnosti TR Antoš s.r.o.
11:50 Transparentní nákup energií na burze přináší městům a obcím úspory
  Ing. Simona WILDOVÁ, ředitelka úseku burzovních obchodů, Českomoravská komoditní burza Kladno
12:20 Kvalitní bezdrátový rozhlas, veřejné osvětlení a další služby, prezentace partnera setkání
  Tomáš KELNAR, obchodní ředitel společnosti Bártek rozhlasy s.r.o.
12:25 Řešení na údržbu pozemních komunikací
  František Kubát, obchodní zástupce společnosti I-Tec Czech s.r.o.
  Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
12:30 Přestávka na kávu a občerstvení, zákusek, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
   
PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY, AKTUÁLNÍ VÝZVY A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY V OPERAČNÍM PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOZOROVÁ A KONTROLNÍ ČINNOST MINISTERSTVA VNITRA, HOSPODAŘENÍ A STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV
13:00 Spolupráce měst a obcí s Národním památkovým ústavem v péči o kulturní památky
  Mgr. Petr PAVELEC, ředitel územního pracoviště NPÚ České Budějovice
13:30 Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí a připravované změny
  Ing. Radka BUČILOVÁ, pověřená řízením Státního fondu životního prostředí
14:00 Ucelené finanční, ekonomické, účetní a právní poradenství pro samosprávy
  Mgr. Václav ZIBNER, vedoucí služeb pro samosprávu, Regionservis s.r.o.
14:05 Aktuální poznatky z dozorové a kontrolní činnosti Ministerstva vnitra - nakládání s obecním majetkem, ochrana
  veřejného pořádku v obecně závazných vyhláškách
  Mgr. Dana LIBOCHOWITZOVÁ, Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR
14:50 Společná diskuze k uvedenému tématu. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
   
15:00 ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁSTI PROGRAMU LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS A CENY PARTNERŮ ANEB „BUBEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ“
15:15 ZAKONČENÍ SETKÁNÍ TEPLÝM, POZDNÍM OBĚDEM

 

 

 

Video

Setkání starostů a mistostarostů Jihočeckého kraje

Setkání starostů a mistostarostů Jihočeckého kraje

 Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

 Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:141
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů100
Místostarostů, náměstků27
Zastupitelů, radních1
Tajemníků, ředitelů úřadů3
Vedoucích úředníků1
Úředníků5
Ostatní4

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare