Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

3. listopadu 2011 - VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

Pořádáno pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje pana Jaroslava Palase

  Místo konání: OSTRAVA, Hornické muzeum LANDEK PARK, Pod Landekem 64 http://www.landekpark.cz/ ( Mapa )
  Cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel

Zaměření setkání:
ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ – NOVELA ZÁKONA A ROZPOČTY SAMOSPRÁV, DOTAČNÍ PROGRAMY A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST, místní poplatky a obecně závazné vyhlášky, dopravní řešení ve městech a obcích, dozor nad samostatnou působností měst a obcí, životní prostředí a nakládání s odpady.

Prezence účastníků od 8:30 hod., prezence partnerů od 8:15 hod., ukončení odborné části v 15:45  hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00 Zahájení setkání, představení programu, poděkování partnerům a hostům.
9:05 Přivítání účastníků hostitelem:
  Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o.
  
ÚVODNÍ SLOVO:
9:10 Aktuální dění v Moravskoslezském kraji
  Jaroslav PALAS, hejtman Moravskoslezského kraje
9:30 Připravované změny rozpočtového určení daní územních samosprávných celků
  Bc. Jan TOMICZEK, předseda Krajské organizace Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje
9:50 Za elektroodpad je zbytečné platit
  Roman TVRZNÍK, generální ředitel společnosti ELEKTROWIN a.s.
10:05 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
10:10 Přestávka na kávu a občerstvení, zákusek, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
DOTAČNÍ PROGRAMY, PODPORA ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV A REGIONŮ, FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST
10:30 Aktuální dotační příležitosti pro Moravskoslezský kraj
  Ing. Marie SVOBODOVÁ, ředitelka společnosti Centrum dotací, která spolupracuje s Regionservisem
10:50 Programy podpory regionálního rozvoje v roce 2011 a výhled na rok 2012
  RNDr. Ivo RYŠLAVÝ, vedoucí samostatného oddělení regionálních pracovišť, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
11:20 Financování municipalit v roce 2011, 2012
  Ing. Josef VAŇOUSEK, SME - municipality a neziskové organizace ČSOB a.s.
11:35 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
11:40 Přestávka na kávu a občerstvení, zákusek, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
NEZÁKONNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU, ROZVOJ SAMOSPRÁV
12:00 Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce – právní možnosti postihu
  Ing. René HELLEBRAND, vedoucí odd. odpad. hospodářství, OI Ostrava, Česká inspekce životního prostředí
12:30 Přímá podpora rozvoje a dosahování cílů samospráv, úspory a spolupráce se soukromým sektorem
  Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o.
  
PREZENTACE SOUKROMÝCH FIREM A PARTNERŮ SETKÁNÍ
12:45 Moderní a trvanlivá dětská hřiště atp., Otakar NECHANICKÝ, zástupce společnosti TR Antoš, s.r.o.
12:50 Ucelené poradenství pro samosprávy, Mgr. Václav ZIBNER, vedoucí služeb pro samosprávu, Regionservis s.r.o.
12:55 Kvalitní bezdrátový rozhlas a další služby, Tomáš KELNAR, obchodní ředitel společnosti Bártek rozhlasy s.r.o.
13:00 Itec Czech s.r.o., Váš partner pro komunální techniku, Jiří VYVIAL, jednatel společnosti Itec Czech s.r.o.
13:05 Přestávka na kávu a občerstvení, zákusek, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OCHRANNĚ OVZDUŠÍ, DOZOR NAD SAMOSTATNOU PŮSOBNOSTÍ MĚST A OBCÍ, OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCÍ A MĚST, PRÁVA A POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S VÝKONEM SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI MĚST A OBCÍ, BEZPEČNOST SILNIČNÍ DOPRAVY V INTRAVILÁNU
13:30 Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady
  Mgr. Libor CIESLAR, vedoucí odborný referent – specialista, odbor ochrany ovzduší, odd. kvality ovzduší Ministerstvo životního prostředí ČR
14:00 Vyhodnocení výsledků kontrol samostatné působnosti obcí
  Obecně závazné vyhlášky v souvislosti s aktuálními změnami zákona o místních poplatcích po přijetí daň. řádu
  Ing. Marie KOSTRUHOVÁ, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR
14:45 Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR – výstupy projektu TEMPO 30 pro Ministerstvo dopravy ČR
  Ing. Radim STRIEGLER, Centrum dopravního výzkumu v. i. i. Brno
15:15 Společná diskuze k uvedenému tématu. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
  
15:30 LOSOVÁNÍ O CENY OD SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS A CENY PARTNERŮ KRAJSKÝCH SETKÁNÍ
  aneb recyklovaný „Buben splněných přání“
  
15:45 DOPROVODNÝ PROGRAM VČETNĚ POHOŠTĚNÍ A HUDBY
  Za finančního přispění partnerů setkání jsme pro Vás připravili bohatý doprovodný program. Prohlídka Hornického muzea, Podzemní expozice – kulturní památka důl Anselm. Po ukončení prohlídky následuje rautové pohoštění s hudebním doprovodem (k poslechu i tanci). Účast je zdarma včetně doprovodu jedné osoby.
  

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

 

Video

 VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

 VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

 VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

 VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

 VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

 VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

 VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

 VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

 VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

 VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

 VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

 VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:105
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů82
Místostarostů, náměstků21
Zastupitelů, radních1
Tajemníků, ředitelů úřadů1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare