Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

23. června 2011 - VI. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

TISKOVÁ ZPRÁVA
VI. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
23. června 2011, Mikulov, Hotel Galant

Sluncem prozářený Mikulov byl hostitelem šestého setkání představitelů měst a obcí Jihomoravského kraje. V konferenčních prostorách tamního hotelu Galant se sešla více než stovka účastníků. Poděkování patří panu Rostislavu Koštialovi, starostovi Mikulova, který nad akcí převzal záštitu. Ve svém úvodním slovu zmínil jak bohatou historii města, tak především připravené projekty na obnovu a rekonstrukci turistických cílů (např. Svatého kopečku či hradebních zdí).

Aktuální situací na trhu práce v Jihomoravském kraji a novou rolí úřadů práce po 1. 4. 2011 se zabýval pan Jan Marek, ředitel Krajské pobočky Úřadu práce v Brně. Zmínil slabé stránky regionu (velkou nezaměstnanost, špatnou dopravní obslužnost) i jeho přednosti (vysokou vzdělanost, Brno coby velké centrum, cestovní ruch). Přestože se jedná o proslulý vinařský kraj, je zde patrný velký pokles zemědělských aktivit. Problémem je rovněž značný nárůst počtu cizinců.

Ředitel odboru financování územních rozpočtů a programového financování Ministerstva vnitra ČR pan Jan Zikl hovořil podrobně o dvou aktuálních tématech – o přípravě nového zákona o rozpočtovém určení daní ve spojitosti s možnostmi financování samospráv a o vývoji zadluženosti měst a obcí ve srovnání se zadlužeností státu. Představil možná kritéria při přerozdělování daní (počet obyvatel, rozlohy katastrů, zřizování škol atd.), prezentoval současné rozdíly v příjmech mezi obcemi, vysvětlil dopad změn v DPH na rozdělování daní. Podrobně objasnil příjmy a výdaje státu v letošním roce, strukturu státního rozpočtu (905 mld. Kč příjmy, 880 mld. Kč mandatorních výdajů). Upozornil přítomné na možná rizika, která vyplývají s přílišného spoléhání na dotační prostředky, na problémy spojené s realizací velkých projektů. K jeho vystoupení byla velmi bohatá diskuse.

Provozní ředitelka společnosti ELEKTROWIN, a. s., paní Tereza Ulverová vystoupila s příspěvkem „Za elektroodpad je zbytečné platit“. Představila systém nakládání s vysloužilými „bílými“ elektrospotřebiči (ledničky, pračky, mrazáky apod.) Ukázala grafy s vyhodnocením odpadového hospodaření v Jihomoravském kraji, porovnala jeho výsledky s celostátními hodnotami, nabídla obcím spolupráci při různých motivačních programech včetně propagačního materiálu, vypočítala odpadovou výtěžnost obcí a jejich nárok na finanční příspěvky. Zástupce ČSOB pan Josef Vaňousek představil zájem bankovního ústavu podporovat projekty obcí a měst, nabídl spolupráci při realizaci výběrových řízení a poradenství v oblasti evropských fondů. Vysvětlil dva možné způsoby financování projektů – aktivní, který předpokládá přidělení úvěru a pasívní, který je postaven na postoupení pohledávky dodavateli stavby apod. Zmínil úspěšné projekty v Jihomoravském kraji.

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce, možnosti obcí při řešení tohoto problému, právní postihy, to byly hlavní informace, které sdělila paní Jana Antonínová, vedoucí odpadového hospodářství, Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Brně. Předložila ucelený přehled zákonných norem, které může státní správa a samospráva využít při vydávání stanovisek, při řešení černých skládek způsobených známými i neznámými původci, ukázala příklady možných řešení. Upozornila na změny v evropské legislativě. V bloku věnovaném prezentaci obchodních partnerů postupně vystoupili zástupci společností T-Mobile, a.s., Techniserv, s.r.o., Elstav Lighting, s.r.o., Bártek rozhlasy, s.r.o., TR Antoš, s.r.o. i pořádající společnosti Regionservis, s.r.o.

Zaslouženou pozornost si získalo vystoupení paní Marie Kostruhové, ředitelky odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, která se podrobně zabývala návrhy na změnu zákona o obcích o krajích. Doporučila představitelům obcí, aby sledovali návrhy novel na webových stránkách ministerstva a dle svých zkušeností tyto materiály připomínkovali. Mezi hlavní změny patří např. nový systém zveřejňování různých záměrů samospráv, nakládání s majetkem prostřednictvím veřejné dražby, podávání žalob ve veřejném zájmu, evidence chybných rozhodnutí, zveřejňování smluv o nakládání s majetkem, jmenovité hlasování a jeho zveřejňování, přímá volba starosty a jmenování místostarosty, veřejnoprávní smlouvy, uzavírání sňatků v povolebním období, odměňování představitelů obcí po volbách ad. Zmínila rovněž hlavní rysy připravované novely zákona č. 250/2000 Sb. Přednesené informace vyvolaly velmi bohatou diskusi.

Předposledním řečníkem byl pan Robert Veselý, ředitel Ústavu územního rozvoje Brno, který představil výstupy z činnosti zmíněného ústavu využitelné městy a mikroregiony (odborné publikace, metodická a konzultační činnost, informační systémy, monitorování dat, projekty k rozvoji cestovního ruchu). Závěrečné slovo patřilo panu Lukáši Tesařovi, majiteli společnosti Regionservis s. r. o., který se zabýval přímou podporou rozvoje, dosahováním cílů samospráv, úsporami a spoluprací se soukromým sektorem. Na grafech ukázal srovnání nezodpovědného hospodaření státu, jehož dluh už dosahuje závratných hodnot kolem 1,5 bilionu korun, a opačného, zodpovědného, stabilního přístupu obcí ke svým financím. Zabýval se plýtváním na straně různých státních fondů, grantů a dotací. Nabídl přítomným členství v „Lize neúplatných“.

Tečku za setkáním učinilo losování hezkých cen, které věnovaly partnerské společnosti Regionservisu. Představitelům jihomoravských obcí a měst se během dne dostalo mnoha zajímavých informací z úst předních odborníků. Je naším přáním, aby všechny takto získané poznatky využili při své každodenní práci.

 

Video

záštita starosty města Mikulova pana Rostislava Koštiala

záštita starosty města Mikulova pana Rostislava Koštiala
Stáhnout (Adobe PDF)

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Jihomoravský kraj 2011

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:104
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů79
Místostarostů, náměstků22
Zastupitelů, radních2
Úředníků1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare