Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

22. března 2011 - Konference o právu a zákonných povinnostech samospráv

TISKOVÁ ZPRÁVA
KONFERENCE O PRÁVU A ZÁKONNÝCH POVINNOSTECH SAMOSPRÁV
22. března 2011, Praha, Hotel Olympik

Společnost Regionservis, s. r. o., uspořádala 22. března v Praze první ročník Konference o právu a zákonných povinnostech samospráv, kterého se zúčastnilo více než 60 představitelů měst a obcí.

Pozvání přijal poslanec JUDr. Stanislav Polčák, předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny, který hned v úvodu setkání seznámil účastníky s přímou volbou starostů. Tento model by bylo možné uplatnit v obcích, kde nebude zřizena rada obce, tedy v sídlech do 1500 obyvatel. Zdůraznil, že nikde jinde to nepřichází v úvahu. Pokud by měl být starosta volen přímo, bylo by nezbytné nově vymezit i jeho pravomoci. Bude to zřejmě politicky nejkomplikovanější rozhodnutí. Takto volený starosta by nebyl na zastupitelstvu obce závislý, nemohl by být jím odvolán a tím pádem by mu nebyl za výkon své funkce odpovědný. Starostu by mohli zbavit mandátu pouze obyvatelé obce, a to v místním referendu. To znamená, že by bylo nutno změnit Ústavu ČR a přijmout prováděcí zákon. O přímé volbě starostů se uvažuje v příštích komunálních volbách, tj. v roce 2014.

V Evropě převažují modely s přímou volbou starostů, mj. v Itálii, Německu, Norsku, Portugalsku, Rusku, Řecku, na Slovensku, ve Velké Británii a dalších zemích.

Ne všem obcím se však přímá volba starostů v České republice zamlouvá. Jak uvedla ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Ing. Marie Kostruhová, z ankety, kterou uskutečnilo Ministerstvo vnitra k 18. 3. 2011, vyplývá, že nejvíce se k tomuto modelu přiklánějí obce v Moravskoslezském kraji (79 %), nejméně ve Středočeském kraji (49 %). Z 2046 obcí od 500 do 5001 obyvatel jich pozitivně reagovalo 66 %. Největší zájem projevily obce od 501 do 1000 obyvatel (68 %) a obce od 1501 do 3000 obyvatel a nejmenší obce od 1001 do 1500 obyvatel (59 %).

Ing. Marie Kostruhová přítomným objasnila také nejčastější problémy související s jednáním zastupitelstva a uplatňování práv občanů obce.
Praktický výklad podstatných náležitostí smlouvy o dílo přednesl JUDr. Stanislav Sviták, soudce krajského soudu. Zabýval se také kupní smlouvou podle obchodního zákoníku. V návaznosti na toto téma JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph. D, prorektor Vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s., a místostarosta města Veselí n. M. vysvětlil některé veřejnoprávní aspekty smlouvy o dílo uzavírané obcí. Upozornil zároveň na nejčastější problémy z praxe, které vznikají při zveřejňování záměru.

Velký ohlas měla přednáška Poskytování informací obcemi včetně konkrétních praktických problémů. JUDr. Adam Furek z odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra vysvětli obecný zákonný rámec poskytování informací, jejich zveřejňování, vyřizování žádostí o poskytnutí informací apod. Rozebral i některé typické žádosti o poskytnutí informací a způsob jejich vyřizování.

Náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová se věnovala ochraně osobních údajů a právu na ochranu soukromí. Seznámila rovněž s právními podmínkami pro zpracování údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Uvedla i výjimky z povinnosti zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektů údajů.

Některá aktuální stanoviska veřejného ochránce práv ve veřejné správy představila Mgr. Kateřina Valachová, Ph. D., vedoucí právního odboru Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně. Týkají se různých oblastí, ale je možné je uplatnit šířejí v obecné správní praxi (institut podjatosti, účastenství, nesprávný úřední postup, princip dobré správy, hodnocení důkazů atd.). Všechna stanoviska jsou průběžně zveřejňována na webových stránkách veřejného ochránce práv – www.ochrance.cz.

Mgr. Tomáš Kramár, Dis., předseda Oživení, o. s., ve svém vystoupení Legislativní záruky hospodárného nakládání s majetkem územních samospráv na konkrétních příkladech ilustroval současnou praxi, která je nežádoucí a přitom v souladu se zákonem o obcích. Představil rovněž možné řešení, mimo jiné inspirované slovenskou zákonnou úpravou.

Video

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Konference o právu

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:55
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů20
Místostarostů, náměstků9
Zastupitelů, radních2
Tajemníků, ředitelů úřadů9
Vedoucích úředníků6
Úředníků8
Ostatní1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare