Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

23. listopadu 2010 - VI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

Místo konání: PLZEŇ, hotel PRIMAVERA****, ul. Nepomucká 1058/128 http://www.primaverahotel.cz ( Mapa )
Cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel

Zaměření setkání:
HOSPODAŘENÍ SAMOSPRÁV V ROCE 2010, ROZPOČET NA ROK 2011, financování projektů, veřejné zakázky, odměňování zastupitelů a důležitá legislativa pro samosprávu, zvýšení výkonnosti územních samospráv v oblastech: zhodnocování volných finančních prostředků vhodnou investicí, řízení finančního zdraví a právní odpovědnosti volených zástupců samospráv.

TISKOVÁ ZPRÁVA:

Dne 23. listopadu uspořádala společnost Regionservis již šesté setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje. Pro toto setkání bylo zvoleno příjemné prostředí hotelu Primavera v Plzni.

Úvodní slova přivítání zazněla z úst Martina Zaorala ředitele pro oblast ekonomiky a rozvoje Plzeňského krajského úřadu, který přivítal účastníky i jménem hejtmana Plzeňského kraje. Hned úvodem ovšem zazněla i velmi věcná a konkrétní slova o daňových příjmech od státu, které jsou menší než v roce 2008, letos ovšem nastává jistá koordinace. 25. 11. bude na radě kraje projednán a 16. 12. na zastupitelstvu schvalován rozpočet kraje na rok 2011. K prioritám kraje patří doprava, mezi jinými stavbami zmiňuje například severozápadní obchvat Plzně, obchvaty Klatov a Všerub anebo stavbu Klatovské nemocnice, která by v roce 2012 měla zahájit provoz. Zmiňuje též zahájení stavby centra záchranných služeb v Plzni Na borech, která proběhne v roce 2011.

Dále zaznělo přivítání ředitele společnosti Regionservis Lukáše Tesaře, kde krom uvítání a seznámení se s programem zmínil iniciativu stop dotacím , které vyjádřil podporu i prezident ČR Václav Klaus. Dále hovořil o petici spojenou s touto iniciativou a o vzniku Ligy neúplatných, kterými jsou především starostové malých a středních obcí.

Dále se starostové seznámili s prací generálního partnera akce společností Elektrowin a.s.. Z úst generálního Ing. Romana Tvrzníka a zástupkyně zákaznického oddělení Ing. Taťány Ulverové se dozvěděli o možnostech skupinového sběru použitých elektrospotřebičů. Zejména malé obce, které nemají vlastní sběrný dvůr mohou díky působení společnosti Elektrowin vyřešit nejeden problém. Jejich téma - pět let úspěšného zpětného odběru elektrozařízení, jeho další rozvoj a podpora spolupráce s obcemi a bonusový program a novinky v roce 2010, úspory v investicích do sběrných dvorů obcí a měst. Starosty oslovil, protože je pro zejména střední a malé obce výrazným přínosem.
Dále bylo na programu představení partnerů, kteří se po celou dobu akce prezentovali také svými stánky, které byli tentokráte k dispozici u stolů na boku sálu. Tomáš Kelnar obchodní ředitel společnosti Bártek rozhlasy, s.r.o představil výrobní program, kde se krom systémů obecních rozhlasů nabízí například i nejrůznější stacionární zařízení na měření rychlosti projíždějících vozidel. Pan Otakar Nechanický zase přítomné seznámil s výrobním programem společnosti TR Antoš, s.r.o, která nabízí nejen zařízení dětských hřišť z přírodních materiálů, ale nejnověji také cvičební a relaxační prvky pro seniory. Dále hovořil zástupce dalšího z partnerů firmy Profi Regál pan Miroslav Smahel, který velmi stručně seznámil přítomné s výrobním programem regálových systémů, které lze vhodně uplatnit například při archivování dokumentů a písemností.

Po přestávce hovořil pan Adam Furek, kteý popsal kontrolní mechanizmy ve veřejné správě a odměňování zastupitelů měst a obcí.
Další z řečníků pan Jan Malast z právnické fakulty v Plzni zaujal přítomné výkladem o nedokonalostech v zákoně O střetu zájmů a informacemio právních aspektech výkonu funkcí starostů a zastupitelů. Vystoupení obou pánů mělo velký úspěch, který se odrazil v řadě dotazů z publika.

Dalším tématem bylo vystoupení Marie Košařové, vedoucí oddělení sčítání Českého statistického úřadu v Plzni, která seznámila přítomné s průběhem a některými zvláštnostmi sčítání lidu domů a bytů, které proběhne v příštím roce. Odpolední program věnovaný financování projektů měst a obcí zahájil Josef Vaňousek, specialista ČSOB, a.s. pojednáním o financování projektů samospráv z rozpočtů EU. Dalším řečníkem byl pan František Kůrka, energetik a pracovník odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně, který nastínil jak by měla vypadat ideální energetická koncepce města a obce.

O závěrečnou přednášku se postaral pan Jan Zikl, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programového financování MF ČR. Jeho přednáška měla obrovský ohlas mezi přítomnými starosty, kteří se velmi ochotně zapojovali do diskuze. Ukázalo se že oblast financování státu je velmi ožehavým tématem, zejména co se týče shodků. Starostové se s řečníkem shodli na tom, že podobně jako nemohou obce, tak by ani stát neměl vydávat více peněz než má. I na tomto setkání se v úplném závěru uskutečnilo slosování o drobné výhry věnované společností Regionservuis a partnery akce, které proběhlo na základě dotazníků, které společnosti Regionservis pomohou reagovat na potřeby a přání starostů na příští už sedmé setkání.

 

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

 

 

Video

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Plzeňský 2010

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:201
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů139
Místostarostů, náměstků47
Zastupitelů, radních9
Tajemníků, ředitelů úřadů3
Úředníků3

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare