Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

25. února 2010 - V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

 

TISKOVÁ ZPRÁVA
V. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
25. února 2011, Ostrava, Hotel Clarion Congress ****

Dne 25. února uspořádala společnost Regionservis již páté setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje. V ostravském hotelu Clarion Conress se sešly na čtyři desítky starostů pro které byl přichystán bohatý program.

Hned úvodem zaznělo přivítání ředitele společnosti Regionservis Lukáše Tesaře, kde krom uvítání a seznámení se s programem zazněl i důrazný apel na starosty, aby více zasahovali i do vysoké politiky a rozhodněji se stavěli proti krokům vládních a parlamentních politiků, které obcím a městům nejsou ku prospěchu.

Dále se starostové seznámili s prací generálního partnera akce společností Elektrowin. Tereza ULVEROVÁ, provozní ředitelka společnosti ELEKTROWIN a.s. hovořila o možnostech skupinového sběru použitých elektrospotřebičů. Zejména malé obce, které nemají vlastní sběrný dvůr mohou díky působení společnosti Elektrowin vyřešit nejeden problém.

Z úst zástupkyně zákaznického oddělení společnosti ELEKTROWIN a.s. Ing. Taťány POKORNÉ se přítomní dozvěděli o pěti letech úspěšného zpětného odběru elektrozařízení, jeho dalším rozvoji a podpoře spolupráce s obcemi a bonusovém programu a novinkách v roce 2010. Téma úspor v investicích do sběrných dvorů obcí a měst starosty oslovilo, protože je pro zejména střední a malé obce výrazným přínosem.

Při příležitosti tohoto setkání se prezentoval také nový projekt „Safe the lives“ který si dává za úkol snížit nehodovost zejména v obcích. Na toto téma hovořila i další z řečníků Ing. Alena DAŇKOVÁ , odborník na bezpečnost silničního provozu, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. . Jejím nejdůležitějším tématem bylo seznámit přítomné s projektem na zvýšení bezpečnosti silničního provozu v intravilánu včetně prezentace dobré praxe obcí a měst, zejména uvedené příklady z praxe se setkaly s velkým zájmem všech přítomných.

 Dále bylo na programu představení partnerů, kteří se po celou dobu akce prezentovali také svými stánky v předsálí.

Stanislava Kubová představila firmu Hroší stavby Morava, a.s. a nabídla mimo jiné spolupráci při řešení staveb nejrůznějšího rozsahu.
Tomáš Kelnar obchodní ředitel společnosti Bártek rozhlasy, s.r.o představil výrobní program, kde se krom systémů obecních rozhlasů nabízí například i nejrůznější stacionární zařízení na měření rychlosti projíždějících vozidel.

Pan Nechanický zase přítomné seznámil s výrobním programem společnosti TR Antoš, s.r.o, která nabízí nejen zařízení dětských hřišť z přírodních materiálů, ale nejnověji také cvičební a relaxační prvky pro seniory, které se v předsálí těšily velkému zájmu starostů.

Odpolední program věnovaný financování projektů měst a obcí zahájil Josef Vaňousek, specialista ČSOB, a.s. pojednáním o financování projektů samospráv z rozpočtů EU.

Zvýšení efektivity hospodaření měst a obcí bylo zase tématem Luďka Tesaře, který přítomným zástupcům obcí doporučil výraznou obezřetnost zejména při nakládání s výdajovou stránkou obecních rozpočtů. Pan Tesař komplexně hovořil o součaném fenoménu “finanční krize”. Zmínil především hospodaření státní správy a samospráv, upozornil na fakt , že obce jsou daleko schopnějšími hospodáři, než je stát (potažmo státní správa). Pan Tesař přítomné upozornil na krátkozrakost státních politiků, kteří svým přístupem (problém prakticky neřešit) dovedou stát k totálnímu ekonomickému úpadku.

Komplexní efektivní a ekonomické řešení využívání zdrojů energie a úspory energií včetně financování bylo vřele přijatým tématem pana Ing. Bronislava Bechníka, Ph. D, odborníka na problematiku úspor a efektivního využívání zdrojů energie.

I na tomto setkání se v úplném závěru uskutečnilo slosování o drobné výhry, které proběhlo na základě dotazníků, které společnosti Regionservis pomohou reagovat na potřeby a přání starostů na příští už šesté setkání.

Video

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Moravskoslezský kraj 2010

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:57
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů33
Místostarostů, náměstků15
Zastupitelů, radních2
Vedoucích úředníků2
Úředníků3
Ostatní2

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare