Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

29. září 2009 - V. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

Pořádáno pod záštitou starosty RNDr. Ivo Rubíka a samosprávy města Slaný

TISKOVÁ ZPRÁVA
V. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
29. září 2009, MĚSTSKÉ CENTRUM GRAND, ul. Třebízského 161, Slaný

Páté setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje pořádané společností Regionservis s.r.o. proběhlo 29. září 2009 ve městě Slaný, a to opět za obvyklého výrazného zájmu volených představitelů obcí a měst. Setkání se konalo díky podpoře soukromých firem, partnerů a to především díky společnostem GEMOS CZ s.r.o. a ELEKTROWIN a.s. Zástupci obou společností pan Michal Sedlák, technický ředitel společnosti GEMOS CZ a pan Roman Abrham, ředitel zákaznického centra společnosti ELEKTROWIN a.s. pozdravili v úvodu přítomné hosty a účastníky.

Stejně jako v předchozích ročnících i letos bylo spektrum témat pestré. Dominovala však zejména tři velmi aktuální témata: problematika bezpečnosti silničního provozu, problematika zpětného odběru elektrospotřebičů a všudypřítomná problematika finanční krize a jejích dopadů do rozpočtů obcí. Jako obvykle pak zazněly i příspěvky zaměřené na problematiku veřejné zeleně a na oblast financování projektů samospráv z rozpočtu Evropské unie.

Úvodní příspěvky přednesli starosta města Slaný Ivo Rubík a bývalý hejtman Středočeského kraje Petr Bendl. V příspěvcích dominovala jak témata specifická pro středočeský region, tak témata obecnější povahy. Petr Bendl připomněl např. úskalí stavby pražského okruhu, prohlubující se problematiku zajištění dostatečného množství pitné vody nebo otázky spojené s vysokým počtem nově přistěhovaných osob do obcí s realizovanými projekty výstavby nových rodinných a bytových domů. Diskuse se rozvinula i nad otázkou financování úkonů obcí spojených s výkonem státní správy. K tomu např. starosta Roubík uvedl, že z rozpočtu města Slaný je nutné dotovat výkon státní správy v celém obvodu min. z 15 %. V rámci diskuze se hovořilo o péči o seniory, co s ní bude, Petr Bendl odpověděl, že na úrovni kraje bohužel není dostatek prostředků na financování péče o seniory, financování nabízí ministerstvo práce a sociálních věcí, ale i to není v budoucnu příliš udržitelné. Řeč padla i na převedení péče o seniory na jejich děti, to ovšem není v současnosti příliš reálné, i když je všem jasné, že v rámci financí k tomu stejně dojde. Petr Bendl vyslovil velký politický zájem na tom, aby se problematika péče o seniory (domů s pečovatelskou službou) řešila více komplexně. Dále se dlouze diskutovalo o kritickém stavu vodních zdrojů v okresech Slaný a Rakovník (i Kladno), financování přeneseného výkonu státní správy a problematice byrokracie.

První odborný panel byl věnován aktuální problematice bezpečnosti silničního provozu, a o zejména z pohledu opatření přijímaných orgány obcí. S příspěvkem vystoupil technický ředitel společnosti GEMOS CZ pan Michal Sedlák, který představil základní produkty nabízené obcím v této oblasti. Pan Milan Dont z Centra dopravního výzkumu, v. v. i. pak seznámil přítomné představitele obcí s aktuálními statistikami a návrhy možných opatření, jako jsou např. bezpečnostní audity. V diskusi byla pozornost věnována zejména problémům v komunikaci s Policejním prezídiem při zajištění stanovisek dopravních policejních inženýrů. V rámci diskuze se nejčastěji hovořilo o nákladní, dálkové dopravě, která sužuje města a obce, o aktivních prvcích na snižování dopravní nehodovosti a praktických opatřeních v obytných zónách.
Druhý odborný panel byl věnován dosavadním zkušenostem s odpadovým hospodářstvím, které přednesli ředitelé společnosti Elektrowin a.s. Roman Abrham a Tereza Ulverová a vedoucí oddělení odpadů Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje Marie Stáňová.

Příčiny a dopady finanční krize analyzoval Luděk Tesař, který přítomným zástupcům obcí doporučil výraznou obezřetnost zejména při nakládání s výdajovou stránkou obecních rozpočtů. Pan Tesař komplexně hovořil o součaném fenoménu “finanční krize”. Zmínil především hospodaření státní správy a samospráv, upozornil na fakt , že obce jsou daleko schopnějšími hospodáři, než je stát (potažmo státní správa). Pan Tesař přítomné upozornil na krátkozrakost státních politiků, kteří svým přístupem (problém prakticky neřešit) dovedou stát k totálnímu ekonomickému úpadku. Času na řešení však již moc nezbývá. Pan Tesař přítomným doporučil mít především správně cíle (strategický plán rozvoje), realizovat cíle a sledovat běžné hospodaření, znát možnosti města a vývoj financí – trend, důkladně plánovat zvládání závazků, mít finanční politiku města, správně motivovat své zaměstnance, hodnotit a trvale zlepšovat dosahování cílů. Svůj projev pak ukončil citátem pana W. Churchilla:”Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu.

Další pozornost se soustředila na další aspekty obecních rozpočtů souvisejících se spolufinancováním a předfinancováním projektů ze strukturálních fondů Evropských společenství, v podání zástupce ČSOB
Josefa Vaňouska.

Závěrečná část programu byla věnována praktickým stránkám života obcí, jako je výstavba parků, návsí, obecního mobiliáře, dětských hřišť v podání pana Jiřího Antoše.

Závěrem setkání byly, jak se již stalo dobrým zvykem setkání, losovány věcné ceny, které představitelům středočeských obcí darovali partneři setkání.

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

 

Video

Záštita pana starosty města Slaného Ivo Rubíka.pdf

Záštita pana starosty města Slaného Ivo Rubíka.pdf
Stáhnout (Adobe PDF)

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Středočeské setkání

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:109
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů72
Místostarostů, náměstků27
Zastupitelů, radních3
Tajemníků, ředitelů úřadů2
Vedoucích úředníků2
Úředníků3

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare