Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

28. dubna 2009 - IV. Konference o bezpečnosti silničního provozu v obcích ČR

Společnost Regionservis s.r.o., Gemos CZ s.r.o. a vysoká škola CEVRO Institut si Vás dovolují za podpory partnerů pozvat na konferenci s odborným programem a diskuzí nad aktuální problematikou,

Pod záštitou ministra vnitra ČR Ivana Langera a ministra dopravy ČR Petra Bendla

termín: 28. dubna 2009 (úterý)
místo konání: ROZTOKY U PRAHY, Hotel ACADEMIC****, Tyršovo náměstí 2222, internet: www.hotel-academic.cz
cílová skupina: starosta, místostarosta, radní, zastupitel, odborník v dopravě, policista, strážník, apod.

ZAMĚŘENÍ:
AKTUALITY, PRAKTICKÉ INFORMACE A KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ V OBLASTI ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
V OBCÍCH, ZMĚNY V LEGISLATIVĚ, SPOLUPRÁCE STÁTNÍ POLICIE S OBCEMI A PREVENCE.

Prezence účastníků od 8:30 hod., prezence partnerů od 8:00 hod., ukončení odborné části obědem v 15:30 hod.

9:30 Zahájení hostiteli:
Lukáš TESAŘ, ředitel společnosti Regionservis, s.r.o.
JUDr., PhDr. Petr KOLÁŘ, Ph.D., prorektor vysoké školy CEVRO Institut
Ing. Michal SEDLÁK, technický ředitel společnosti GEMOS CZ, spol. s r.o.
9:45 Úvodní slovo
Cíle a strategie vlády v oblasti zvýšení bezpečnosti silničního provozu
MUDr. Mgr. Ivan LANGER, ministra vnitra České republiky
Ing. Petr BENDL, ministr dopravy České republiky. Případně panem ministrem zvolený zástupce.

Diskusní panel:
AKTUALNÍ ZPRAVODAJSTVÍ PRO KOMUNÁLNÍ POLITIKY – ZÁSADNÍ ZMĚNY V LEGISLATIVĚ A DALŠÍ TÉMATA

10:15 Diskuze účastníků se zástupci vlády České republiky, představiteli státní správy, odborníky a hosty.

I. Odborný panel:
SPOLUPRÁCE OBCÍ A POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, VÝVOJ NEHODOVOSTI A PRAKTICKÉ NÁVRHY ŘEŠENÍ

10:45 Součinnost státní policie při činnosti obcí a obecní policie
Plk. Ing. Leoš TRŽIL, ředitel služby dopravní policie, Policejní prezidium ČR
11:15

Spolupráce mezi městem, obcí a policí ČR
Kamil MALÝ, nezávislý odborník na silniční bezpečnost

11:30 Řídicí systémy pro dopravu jako nástroj pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu
Ing. Michal SEDLÁK, technický ředitel společnosti GEMOS CZ, spol. s r.o.
11:45 Rezervy v prevenci dopravních nehod, jednoduché úpravy komunikací, časté chyby a praktické poznatky
doc. Ing. Jindřich ŠACHL, CSc., vedoucí ústavu, Ústav soudního znalectví v dopravě
Ing. Drahomír SCHMIDT, Ph.D., Fakulta dopravní ČVUT v Praze
12:15 Diskuze k uvedeným tématům.

I. Komerční panel:
PREZENTACE HLAVNÍCH PARTNERŮ KONFERENCE

12:30 5 minutové prezentace projektů a řešení ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu
12:45 přestávka na občerstvení, k dispozici jsou prezentace, stánky partnerů.

II. Odborný panel:
AKTIVITY MINISTERSTVA DOPRAVY, BESIP PRO OBCE A PREVENCE V DOPRAVĚ

13:15 Způsoby komunikace MD ČR a bezpečnostní akce BESIP
pověřený zástupce odboru komunikace s veřejností Ministerstva dopravy ČR
13:45 Efektivní řešení zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obcích a menších městech
Mgr. Robert ŠŤASTNÝ, vedoucí projektů silniční bezpečnosti společnosti AZOS CZ s.r.o.
14:15 Diskuze k uvedeným tématům.

III. Odborný panel:
KONKRÉTNÍ PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ PRO SNÍŽENÍ NEHODOVOSTI V OBCÍCH

14:30 Dopravní úpravy v obcích a menších městech, dobrá praxe, jak postupovat stavební příprava, údržba, spolufin.
Mgr. Jaroslav MACH, specialista Magistrátu Hlavního města Prahy
15:00 Příklady úspěšných řešení v soutěži Cesty městy a Bezpečné cesty do škol, zaměřené na zklidňování dopravy
Ing. Radek PATRNÝ, Dopravní program Nadace Partnerství
15:30 Implementace nástrojů managementu bezpečnosti silniční sítě a krajské hodnocení úrovně bezp. sil. provozu
Ing. Milan DONT, vedoucí oblasti statistických analýz a dopravních průzkumů, Centrum dopravního výzkumu

16:00 LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY A UKONČENÍ SETKÁNÍ RAUTOVÝM POHOŠTĚNÍM

Video

Záštita pana ministra MUDr. Mgr. Ivana Langera

Záštita pana ministra MUDr. Mgr. Ivana Langera
Stáhnout (Adobe PDF)

Záštita pana ministra Ing. Petra Bendla

Záštita pana ministra Ing. Petra Bendla
Stáhnout (Adobe PDF)

Atmosféra

Atmosféra

Atmosféra v sále

Atmosféra v sále

Diskuse

Diskuse

Diskuse s účastníky

Diskuse s účastníky

Diskuse v kuloárech

Diskuse v kuloárech

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Média

Média

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odpovídání na dotazy

Odpovídání na dotazy

Pohled do kuloárů

Pohled do kuloárů

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Při přednášce

Při přednášce

Řečníci

Řečníci

Sál

Sál

Setkání začíná

Setkání začíná

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Starostové a starostky

Starostové a starostky

Stůl řečníků

Stůl řečníků

V průběhu konference

V průběhu konference

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:66
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů20
Místostarostů, náměstků13
Zastupitelů, radních1
Vedoucích úředníků11
Úředníků6
Ostatní15

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare