Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

23. října 2008 - III. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

23. ŘÍJNA 2008
III. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Znojmo, Loucký klášter

Historické prostředí Louckého kláštera, bývalého sídla řádu premonstrátů (později Vojenské akademie, kasáren, nyní centra společnosti Znovín Znojmo a.s.) vtisklo třetímu ročníku setkání starostů/starostek a místostarostů/místostarostek Jihomoravského kraje zvláštní atmosféru. Zasedat ve Svatebním salonu s Malbertschovými obrazy na stěnách vyžadovalo od 94 účastníků velké soustředění na hlavní témata, kterými byly finance, rozpočet 2009, rozvoj kraje, ekologie a informační technologie. Lukáš Tesař, ředitel nezávislé pořadatelské firmy Regionservis, s.r.o., v úvodu informoval o „Fondu na rozvoj obcí a měst“, z něhož firma rozděluje granty obcím. Především však hovořil o připravované náplni dalších ročníku krajských setkání v roce 2009, pro která bylo vybráno 13 hlavních odborných témat. Do značné míry se tato témata odvíjejí od cílů a zaměření partnerských firem, jejichž spolupráci ředitel Tesař již v úvodu ocenil a poděkoval jim za pomoc při realizaci jednotlivých setkávání.

Setkání probíhalo pod záštitou města Znojmo, přítomné pozdravil místostarosta města Jan Blažíček a vyzdvihl především možnosti, jaké setkání komunálních politiků představují pro vzájemné poznání a výměnu názorů, plánů a zkušeností.

Regionální operační programy – postupy čerpání dotací z EU

Na aktuální stav schválených dotací a přehled projektů registrovaných v ROP Jihovýchod se soustředil příspěvek Jana Karáska, vedoucího odboru implementace projektů Brno, ÚRR regionu soudržnosti Jihovýchod. Pan Karásek srovnal úspěšnost projektů (prioritní osy doprava – cestovní ruch – rozvoj měst a venkovských sídel) schválených v první, druhé i třetí výzvě – zvláště poslední výzva, ukončená 17. 10., zaznamenala vysoký nárůst. V objemu žádostí je více než dvojnásobný přetlak (nárůst jde do stovek procent), nebude možné uspokojit většinu žadatelů. Výzva na projekty cyklostezek stále běží (termín do 31.10.).

Josef Vaňousek, manažer pro municipality a neziskové organizace, SME marketing a segmenty, ČSOB, představil nový Municipální program na příkladu 6 specializovaných služeb z portfolia ČSOB. Informoval rovněž o dosavadních zkušenostech s fondy EU (financování projektů – 3 jednotlivé fáze) a jako pomoc představil schéma financování projektu. Poskytl rovněž informace o programu energetických úspor (ESP), dosažitelném pouze v ČSOB, a programu MIF EIB (končí 31.ledna 2009).

Rozvoj samospráv či jejich potlačení? Jakou politiku k samosprávám uplatňuje ČR?

Ve druhém odborném panelu – Rozpočet 2009, financování rozvoje obcí a měst, dotace z EU v praxi, vystoupil s obsáhlým příspěvkem Luděk Tesař, který se věnoval makroekonomickému vývoji a jeho dopadu na města a obce (sílící koruna, úsporné chování vlády, klesající nezaměstnanost, růst platů, nutné omezování výdajů, rostoucí ceny energií). Pan Tesař (známý jako odpůrce dotací a podporující především daňové příjmy), se věnoval vývoji struktury příjmů obcí, vývoji zadluženosti obcí a vývoji počtu zaměstnanců. Vyložil také novelu zákonů s dopady na obce (malá rozpočtová pravidla, DPH, herní zákon) a politiku finančního plánování. V části nové prezentace se soustředil i na optimální rozpočtový výhled a nástroje zlepšení hospodaření měst a krajů. Pan Tesař doporučil starostům především stanovit správné cíle a priority, nepodceňovat rozpočtový výhled a snažit se dále investovat do lidí (komplexní program rozvoje zaměstnanců).

Jana Veberová, ředitelka společnosti EU Centrum, na rozdíl od ing.Tesaře naopak vidí dotace jako dobrou cestu. Z tohoto pohledu se její příspěvek zaměřil na zdůvodnění kladných stránek dotací, chyby v minulém dotačním období a rady jak se vyhnout omylům v období následujícím.

Ve třetím odborném panelu – Praktické cesty zapojení moderních informačních technologií do systému řízení veřejné správy - shrnul Rostislav Babarík, account manažer pro oblast veřejné správy spol. Microsoft s.r.o. uplynulé tři roky a zhodnotil vše, co bylo v tomto období uvedeno do života. Uvedl výhody nového projektu VIRTUOS (VIRTUálně Občan), který pak představil Miloš Vodička z firmy Hewlett Packard Development . V pěti hlavních bodech ( lehká spisová služba, elektronická podatelna, elektronická úřední deska, rezervace času úředníků a formulářový systém vysvětlil celý projekt, jehož pilotní prověřování právě probíhá v obcích Plzeňského kraje.

Generálním partnerem IV. ročníku setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje byla firma AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ s.r.o., jejíž zástupce Luboš Kačírek představil činnost firmy.(věnuje se recyklaci, separaci, údržbě zeleně, sanaci starých ekologických zátěží a nakládání s druhotnými surovinami). Možnosti představit své firmy dostali i představitelé hlavních partnerů, Jiří Antoš, jednatel společnosti TR ANTOŠ s.r.o. (dětská hřiště), Tomáš Kelnar, zástupce společnosti BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., a Lukáš Svoboda z Oblastního managementu E.ON Česká republika s.r.o. Tradiční losování cen, poskytnutých hlavními partnery a Regionservisem, proběhlo na závěr setkání. Znovín Znojmo nabídl rovněž prohlídku sklepů a ochutnávku vín z produkce firmy.

Ceny partnerských firem si odnesli zastupitelé měst a obcí:
EU Centrum: Jaroslavice, Vysočany
TR Antoš s.r.o.: Rájec-Jestřebí, Javůrek
Bártek Rozhlasy s.r.o.: Bítov, Břežany, Džbánice, Žeraviny, Pouzdřany, Šatov / Bítov
 

Video

Atmosféra v sále

Atmosféra v sále

Kuloáry

Kuloáry

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Před stánkem

Před stánkem

Před stánkem

Před stánkem

Před stánkem

Před stánkem

Před stánkem

Před stánkem

Před stánkem

Před stánkem

Při přednášce

Při přednášce

Setkání začíná

Setkání začíná

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Starostové a starostky

Starostové a starostky

Stůl řečníků

Stůl řečníků

Účastníci setkání

Účastníci setkání

V sále

V sále

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:94
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů75
Místostarostů, náměstků14
Vedoucích úředníků2
Úředníků3

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare