Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

7. února 2008 - IV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

TISKOVÁ ZPRÁVA

IV. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE
pod záštitou pana hejtmana Petra Skokana
7.února 2008
KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Čtvrtý ročník setkání starostů a místostarostů hostil stejně jako v loňském roce Krajský úřad v multimediálním sále hlavní budovy. Setkání se zaměřením na rozvoj kraje - regionální operační programy, rozvoj obcí – aktuality a příležitosti do roku 2013, posílení příjmů samospráv, dotace, ekologii a informační systémy sledovalo přes 120 zástupců měst a obcí (tj 50% z celkového počtu obcí a měst v kraji). Lukáš Tesař, ředitel pořadatelské firmy „Regionservis – Centrum služeb pro samosprávy“ v úvodu ocenil mnohaletou spolupráci s Libereckým krajem a především s panem hejtmanem Petrem Skokanem, který pravidelné setkávání obcí a měst zaštituje a pokaždé je i osobně přítomen. Pan ředitel krátce představil pořádající společnost a pozval přítomné na dvě akce, konané v prvním pololetí roku 2008 tj. II. konferenci o bezpečnosti dopravy a infrastruktuře (29.dubna 2008 v Praze) a na III. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů ČR (10.června 2008 v Praze).

Na krátký projev pana ředitele navázal úvodním vstupem pan hejtman Libereckého kraje Petr Skokan, který hovořil o rozvoji kraje, úspěchy a cíle. Pan hejtman (který již bohužel nebude kandidovat na post hejtmana v dalším volebním období) označil sympatický cíl pro další rozvoj této části České republiky slovy: „Kraj, kde se dobře žije, pracuje a odpočívá, kraj pečující o lidské zdroje s vysokou zaměstnaností a s úspěchy s ekologicky šetrnou výrobou, podporující široký potenciál vědy a výzkumu ( spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci) a kladoucí důraz na ekologickou osvětu, kraj věnující se rozvoji cestovního ruchu, respektování chráněných lokalit, pokrývajících 1/3 území, a využívající předností přeshraniční spolupráce“.

Po panu hejtmanovi měl slovo Michal Vereščák, vedoucí Územního odboru realizace programu Liberec a zastupující Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Vereščák se soustředil na problematiku NUTS II Severovýchod, jehož II. kolo výzvy bylo zahájeno 17.12.2007. Soustředil se nejen na základní informace (2.2. Rozvoj měst, 2.3. Rozvoj venkova, 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR, 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR), ale především se snažil poskytnout kvalitní informaci o systému hodnocení a výběru projektů a specifikoval kriteria, podle kterých hodnotitelé postupují. Zdůraznil nutný soulad s rozvojovou strategií regionu a správný odhad možností každého žadatele. Pan Vereščák otevřeně vyjádřil své pochopení postoje starostů menších měst a obcí Libereckého kraje, je přesvědčený, že velká města obecně mají více možností (rozpočtové určení daní, komerční sféra apod.), jak získat prostředky na financování svých projektů, než menší města a obce. V krátkosti popsal vyjednávání podmínek implementace ROP NUTS II Severovýchod mezi zástupci EK a zástupci RR v uplynulém roce s tím, že některých dílčích úspěchů se dosáhnout podařilo a jiných bohužel nikoliv. To, že se alokace na příslušné oblasti podpory změnily až ke konci vyjednávání dokazuje, že se zástupci RR snažili zachovat nastavený poměr co nejdéle a že ani pro ně to nebyl jednoduchý ústupek. Následující četné dotazy měly víceméně stejného jmenovatele - nastavení výběrových kriterií, podezření z ovlivnitelnosti a nerovnosti přístupů, pochyby o Bruselu jako zdroji nových pokynů, absence metodiky určující zda daný projekt zakládá, či nezakládá veřejnou podporu a u projektů z oblasti cestovního ruchu zbytečné tříštění předkládaného projektu. Pan Vereščák obhajoval nemožnost ovlivnitelnosti výsledků z řad žadatelů a na dotaz ohledně odborné způsobilosti zástupců KÚ vyjádřil své přesvědčení o jejich vysoké odborné kvalitě v oblasti strukturálních fondů.

Obdobné dotazy směřovaly i k hejtmanovi, který se stihl uvolnit z dalších pracovních povinností, aby mohl na tomto setkání reagovat na stávající situaci. Skokan, který zásadně nesouhlasí s nedávno medializovaným přesunem peněz z priority OP 2.2. na 2.1. . Pan hejtman si k celé záležitosti vyžádal zpracování podkladů od zodpovědného pracovníka. Přístup starostů, kteří žádají vysvětlení vzniklé situace, je velmi správný, hejtman přislíbil vzniklý problém vyšetřit a zaslat všem písemnou zprávu. K otázce posílení počtu policistů (uvolněných po zavedení Shengenu) v městech a obcích, informoval hejtman Skokan o schůzce 12. února, které se zúčastní nejvyšší zástupci MV, policejního sboru a starostové bývalých okresních měst v kraji.

Na téma Možnosti financování a poradenství pro projekty dotované z EU hovořila Jana Čekalová, specialistka EU POINT Komerční banky, a.s. – region Ústí n.Labem. Představila rozsah pomoci klientům s přípravou jejich projektů – od zajištění dotačního průzkumu po asistenční pomoc spolupracujících poradenských firem. Zvláštní pozornost pak věnovala programu PONTE II., který je určený pro flexibilní financování projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU – od poskytování příslibů financování, předfinancování dotací a kofinancování projektů.

Ve druhém odborném panelu zaměřeném na dotace a posílení financování obcí, poskytl obchodní a marketingový ředitel sdružení EU Centrum Jakub Zahrádka konkrétní návody, jak získat a využít dotaci z EU apod. Firma, jejíž hlavní činnost je soustředěna na města a obce, využívá šestileté zkušenosti své existence a může tudíž varovat před častými chybami a omyly. Ředitel Zahrádka zdůraznil počáteční stanovení priorit, vyhodnocení nákladů, 5 fází přípravy, nutnou komunikaci všech zúčastněných, varoval před podceněním kvality závěrečné zprávy a celkovým vyhodnocením (vracení dotace není výjimečným zjevem, jen v posledních dvou měsících vracely dvě obce získanou dotaci a hradily vysoké penále).

Navazující řečník p. Luděk Tesař, ekonom s mnohaletými zkušenostmi ze státní správy, se věnoval reálným cestám posílení financí obcí. V úvodu reagoval na dříve zmíněné současné problémy a poukázal na chyby systému (reforma nepřinesla jasné a čitelné změny !), nepoměr mezi počtem starostů a úředníků veřejné správy či řešení problémů výhradně na vyšší instanci. Dále se Věnoval aktuálním otázkám financování obcí v období let 2008 až 2009 a jeho veskrze praktický vstup upozorňoval zastupitele na všechny souvislosti a možnosti pro obce, zatím ovlivněné faktem, že finanční prostředky jsou především v rukou státní správy. Luděk Tesař se rovněž zamýšlel nad situací po roce 2013, kdy do ČR již nebudou plynout dotace z EU a země bude jen čistým plátcem. Posílení samospráv je zde prvořadý, nadstranický úkol, ze kterého vyplývá i odpovídajícím způsobem navýšený objem finančních prostředků (cca 40 mld., cílem je 120 mld.). Úspěšná obec bude ta, která má dobře zmapovanou situaci, jasno v cílech a prioritách (tj. má plán, jedná rychle a dobře ví, co si může dovolit). V závěru svého příspěvku pan Tesař informoval obecní politiky o možnosti připojit svůj podpis pod petici „Stop dotacím z centra, zelenou samosprávám“ a zdůraznil, že jedinou silou, schopnou ovlivnit přerozdělování, jsou starostové obcí.

Poslední odborný panel se věnoval informačním systémům. Rostislav Babarík, acount manager pro oblast veřejné správy společnosti Microsoft (oficiální partner Regionservisu) vysvětlil zásady EGovernmentu, který zaváděním moderních prostředků zlepší komunikaci a tím ovlivní kvalitu života. Na příkladu „založení živnosti“ provedl přítomné návštěvou všemi úkony, které se dnes jeví jako časově náročné a komplikované, v budoucnu však budou zcela dostupné elektronickou cestou. S politováním konstatoval, že neexistuje strategie zrušené Ministerstvo informatiky, absence průřezového ministerstva, neúspěch projektu EVA, který potřebnou koncepci postrádal a představil již existující programy e-Health a e-Justice a nové projekty e-GON.

Pracovní atmosféru dopoledního i odpoledního bloku odlehčil Českolipský dětský pěvecký sbor pod vedením sbormistra Petra Nováka. Předvedl ukázky z širokého repertoáru, který sbor nabízí pro nejrůznější příležitosti v obcích a městech (kontakt: 774 959 331).

Generálním partnerem IV. ročníku setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje byla firma AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ s.r.o., jejíž zástupce Luboš Kačírek představil činnost firmy s 1.200 zaměstnanci, jejíž obrat činí 1.3 mld.CZK a má zastoupení ve všech krajích ČR. AVE CZ se věnuje recyklaci, separaci, údržbě zeleně, sanaci starých ekologických zátěží a nakládání s druhotnými surovinami. Provozuje rovněž programy, jimiž reaguje na municipální požadavky (např. sběrné dvory). Možnosti představit své firmy dostali i představitelé hlavních partnerů (Jiří ANTOŠ, ředitel společnosti TR ANTOŠ s.r.o. a Karel Berounský, obchodní ředitel společnosti a Tomáš Kovařík z firmy Océ Česká republika s.r.o.).

Již tradičně bylo zlatým závěrem setkání losování cen, poskytnutých hlavními partnery a Regionservisem z „Fondu na podporu rozvoje obcí a měst“. Celková hodnota cen činila téměř 2 mil.CZK a pro mnohé výherce získaná cena představuje vítanou pomoc. Firma Océ Česká republika opět věnovala vysoce kvalitní, multifunkční tiskárny, EU centrum nabídlo zdarma zpracování dvou žádostí o dotace z EU, ELSTAV lighting poskytl poukaz na nákup prvků veřejného osvětlení, TR ANTOŠ poukaz na slevu na lanové prvky, SOVT RADIO 50.000,- CZK na bezdrátovou instalaci, OCONSULT 2x poradenskou službu zdarma na kontrolu dotací. Několik souborů kvalitních vín nabídl Regionservis, potěšily pozornosti od oficiálního partnera, firmy MICROSOFT, a vstupenky na sportovní akce od AVE CZ.

Video


Generální partner akce

Záštita pana hejtmana Petra Skokana

Záštita pana hejtmana Petra Skokana
Stáhnout (Adobe PDF)

Reference od pana hejtmana Petra Skokana

Reference od pana hejtmana Petra Skokana
Stáhnout (Adobe PDF)

Atmosféra v sále

Atmosféra v sále

Diskuse

Diskuse

Diskuse o přestávce

Diskuse o přestávce

Hejtman Libereckého kraje

Hejtman Libereckého kraje

Kuloáry

Kuloáry

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek_2

Odborný panel přednášek_2

Odborný panel přednášek_3

Odborný panel přednášek_3

Petr Skokan

Petr Skokan

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera_2

Prezentace partnera_2

Přednáška

Přednáška

Při přednášce

Při přednášce

Setkání začíná

Setkání začíná

Slovo na úvod

Slovo na úvod

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera_2

Stánek partnera_2

Stánek partnera_3

Stánek partnera_3

Stánek partnera_4

Stánek partnera_4

Stánek partnera_5

Stánek partnera_5

Stánek partnera_6

Stánek partnera_6

Starostové

Starostové

Stůl řečníků

Stůl řečníků

V průběhu setkání

V průběhu setkání

Výherci

Výherci

Výherci_2

Výherci_2

Výherci_3

Výherci_3

Výherci_4

Výherci_4

Výherci_5

Výherci_5

Závěrečná diskuse

Závěrečná diskuse

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:97
Z toho:
Starostů75
Místostarostů18
Zastupitelů (resp. úředníků)4

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare