Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

22. března 2007 - II. Odborné setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

p o d z á š t i t o u m i n i s t r y n ě š k o l s t v í M g r . D a n y K u c h t o v é

II. Odborné setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje jako v minulém roce hostilo město Český Krumlov, záštitu nad letošním setkáním poskytla ministryně školství a bývalá místostarostka Českého Krumlova Mgr. Dana Kuchtová.

Ve starobylém Jezuitském sále Hotelu Růže, se 22. března 2007 sešlo na osmdesát starostek a starostů, pro které byly připraveny podnětná témata. Z těch nejdůležitějších si mohli účastníci vyslechnout přednášky např. o vodním hospodářství a problematice čištění vod, o školství a cílech nové vlády v této oblasti, nebo o recyklaci a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

Zahájení celého setkání se ujal ředitele programu Regionservis Lukáš Tesař a zpěvem pak Českolipský dětský pěvecký sbor.

Představení generálního partnera setkání se úzce dotýkalo ekologického bloku. Luboš KAČÍREK, obchodní ředitel AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., přítomné seznámil s dynamickým vývojem firmy, jejíž jednou z aktivit je také svoz a nakládání s komunálním odpadem.

Náměstkyně ministryně školství pro ekonomiku a právo Eva BARTOŇOVÁ, představila úlohu a spolupráci samospráv v systému vzdělávání. Diskuse na toto téma byla bouřlivá a přenesla se i do kuloárů o přestávce. Na její příspěvek navázala Barbora HOŠKOVÁ, vedoucí oddělení přípravy programů EU, která představila některé evropské programy a dotace na rozvoj školství. Právě čerpání dotací z evropských fondů je jednou z oblastí, kde se dá mnoho zlepšit. Účastníci nepochybně v budoucnu zužitkují získané informace.

Ivo KROPÁČEK, expert na problematiku nakládání s komunálním odpadem a recyklaci zdůraznil, že drtivá většina českých komunálních odpadů končí na skládkách nebo ve spalovnách. Třídí a recykluje či kompostuje se necelých 16 %. Ale obce a města mohou účinně snížit svoji produkci odpadu, pokud aktivně podpoří domácí a komunitní kompostování. Bezmála polovinu komunálních odpadů tvoří kuchyňské a zahradní odpady. Příležitost třídit, a zajistit tak další materiálové využití této nejvýznamnější složky komunálních odpadů, však má jen malá část domácností. Separovaný sběr kuchyňských a zahradních odpadů totiž zajišťují jen asi dvě desítky obcí. Přitom evropská i česká legislativa požaduje razantně snížit skládkování biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Významným nástrojem k dosažení tohoto povinného cíle je kompostování odpadů. Navíc je tento systém finančně výhodný i pro obce a města.

Ve zcela jiné, ale neméně reflektované oblasti vystoupil Vladimír CHALOUPKA, zástupce ředitel odboru vodovodů a kanalizací Ministerstva zemědělství. Prevence před povodněmi byla jen jednou z probíraných témat, diskuse se totiž především zaměřila na legalizaci stáčení vody ve studních. To je jedna z oblastí, která se starostů a starostek, hlavně z menších obcí, dotýká kriticky nejblíže.

Tereza ULVEROVÁ, provozní ředitelka společnosti Elektrowin a.s. k problematice třídění nebezpečných odpadů přispěla nejen prezentací firmy, ale i praktickou hrou na třídění v kuloárech setkání. Této formy využilo mnoho účastníků a zdá se, že právě touto metodou lze přispět ke zvýšení ekologického povědomí občanů.

Po přestávce na občerstvení, která byla podnětem i k mnohým neformálním setkáním s řečníky, vystoupil Jiří MARKL, zástupce Ministerstva pro místní rozvoj. Zaměřil se na financování infrastruktury obcí a měst. Rostislav BABARÍK, account manažer pro oblast veřejné správy, spol. Microsoft s.r.o., poté účastníky setkání seznámil s mezerami v komunikační rovině. Jeho příspěvek ohledně elektronické podatelny, zákonem závazné, se setkal s ohlasem i zamítavými postoji. Na závěr se ujal slova Robert ŠŤASTNÝ, specialista na silniční dopravu a bezpečnost. Vysvětlil starostům a starostkám nadále přetrvávající mezery v ochraně našeho bezpečí na komunikacích a také představil několik praktických řešení pro jeho zvýšení. Na úplný závěr setkání byli účastníci pozváni do nedaleké stylové restaurace na tradiční bohaté pohoštění.

Video


 

Generální partner akce

Účastníci setkání

Účastníci setkání

Vladimír Chaloupka

Vladimír Chaloupka

Třídění odpadu

Třídění odpadu

Tereza Ulverová při přednášce

Tereza Ulverová při přednášce

Tereza Ulverová

Tereza Ulverová

Rostislav Babarík

Rostislav Babarík

Při přednášce

Při přednášce

Průběh setkání

Průběh setkání

Prezentace partnera setkání

Prezentace partnera setkání

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Stůl řečníků

Stůl řečníků

Stánek partnera se starosty

Stánek partnera se starosty

Stánek partnera

Stánek partnera

Lukáš Tesař

Lukáš Tesař

Ivo Kropáček

Ivo Kropáček

Kuloáry

Kuloáry

Eva Bartoňová

Eva Bartoňová

Dětský pěvecký sbor

Dětský pěvecký sbor

Diskuse

Diskuse

Barbora Hošková

Barbora Hošková

Atmosféra setkání

Atmosféra setkání

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:85
Z toho:
Starostů60
Místostarostů13
Zastupitelů (resp. úředníků)12


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare