Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

20. dubna 2006 - II. Odborné setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Univerzita v Pardubicích se stala místem již II. Odborného setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. V sále Auly se 470 místy k sezení, se sto účastníků našeho setkání starostek a starostů téměř "ztratilo"...

Setkání bylo zaměřeno na financování - dotace obcí a měst, na rozvoj a podporu bydlení, na kontrolu dotací a správu daní, na novou legislativu týkající se veřejných zakázek s ukázkami z praxe a v neposlední řadě také na informační systémy.
Zahájení celého setkání se ujal ředitel a majitel programu Regionservis Lukáš Tesař. Ihned poté vystoupili se svými přednáškami na téma krajské samosprávy, rozvoje kraje, dopravy a investic Roman Línek, statutární I. náměstek hejtmana Pardubického kraje a Ivo Toman, náměstek hejtmana Pardubického kraje.

Dopolední panel přednášek a diskusí byl zaměřen na dotace z EU a podporu rozvoje regionů, na státní dotace na rozvoj bydlení a na informační systémy. Jana Čečetková ze Státního fondu rozvoje bydlení ČR vystoupila s důležitou přednáškou na téma financování rozvoje bydlení, dotace a úvěry obcím na výstavbu bytů a neopomněla připomenout i stručný výhled do budoucna v této oblasti. Následující řečník Petr Bulušek, expert na evropské dotační tituly, jednatel společnosti Confima s.r.o., na Janu Čečetkovou v mnoha ohledech navázal. Podal přehled dotačních programů Evropské Unie a především předvedl několik praktických příkladů jak tyto dotace čerpat. Tento dopolední panel pak uzavřel Rostislav Babarík, account manažer pro oblast veřejné správy, společnosti Microsoft s.r.o. Jeho prezentace se týkala hlavně důležité a často opomíjené oblasti efektivního řízení informačních systémů, agend a podobně. Starostům a místostarostům i všem účastníkům názorně předvedl výhody řešení od společnosti Microsoft pro moderní úřad.

Ještě než se mohli účastníci osvěžit u připraveného občerstvení a kávy, čekal na ně komerční panel s jediným řečníkem. Jiří Fiurášek, ředitel společnosti G.B.A. s.r.o. starostům představil velmi úspěšně se rozvíjející projekt s názvem MYLAND - PROJEKT ČISTÉ MĚSTO, v němž jde především o údržbu městské zeleně a čistoty s mnoha přidanými hodnotami od této společnosti.

Po následující přestávce začal odpolední panel přednášek zaměřený na novou legislativu týkající se veřejných zakázek a kontroly dotací. Marianna Svobodová, expert na veřejné zakázky a výběrová řízení, důkladně s přítomnými prošla Zákon o veřejných zakázkách, přičemž zdůraznila časté chyby zadavatelů v praxi a jejich řešení. Posledním vystupujícím byl Michal Marčák, z Finančního ředitelství v Brně MFČR, který přednesl souhrn nedostatků v oblasti kontroly dotací ve veřejném sektoru.

Po celý den byly účastníkům setkání k dispozici "workshopy" partnerů setkání, kde mohli starostové a místostarostové shlédnout praktické příklady a ukázky z jejich činností. Na Odborném setkání Pardubického kraje byly tentokrát přítomni: Microsoft s.r.o., Renault, Skanska, SSŽ, stavby silnic a železnic a již zmíněná společnost G. B. A. s.r.o.

Na závěr celého setkání, jak je dobrým zvykem, bylo připraveno rautové pohoštění.
Řečníci

Řečníci

Čistící vůz

Čistící vůz

Z auly

Z auly

Univerzitní Aula

Univerzitní Aula

U občerstvení

U občerstvení

Rautové pohoštění

Rautové pohoštění

Při přednáškách

Při přednáškách

Předsálí

Předsálí

Před aulou

Před aulou

Prostor pro řečníky

Prostor pro řečníky

Projekt Čisté město

Projekt Čisté město

Prezence

Prezence

Petr Bulušek

Petr Bulušek

Stánek Mylandu

Stánek Mylandu

Starostové

Starostové

Myland

Myland

Odborné setkání

Odborné setkání

Jiří Fiurášek

Jiří Fiurášek

Jana Čečetková

Jana Čečetková

Ing. Ivo Toman, náměstek hejtmana

Ing. Ivo Toman, náměstek hejtmana

Kuloáry

Kuloáry

Kuloárové diskuze

Kuloárové diskuze

Automobily Renault

Automobily Renault

Atmosféra v aule

Atmosféra v aule


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare