Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

24. září 2021 - XVII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Pořádáno pod záštitou pana Martina Půty hejtmana Libereckého kraje

  Místo konání: LIBEREC, BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU, Multimediální sál (vchod do sálu je vedle vchodu do úřadu, bude označen), ul. U Jezu 642/2a MAPA: ZDE
  Cílová skupina:
starostka, starosta, místostarostka, místostarosta, radní.


Aktuální témata v programu setkání:

  • Nový zákon o odpadech a systém oběhového hospodářství v praxi obcí a měst.
  • Nový stavební zákon, dopady do plánované výstavby a územního plánování.
  • Velká novela zákona o veřejných zakázkách platná od 1. ledna 2021.

Zaměření: 

  1. Diskuze s panem hejtmanem k aktuální krajské problematice a rozpočtu na rok 2022
  2. Nový zákon o odpadech v praxi územních samospráv,
  3. Nový stavební zákon a dopady na výstavbu a územní plánování,
  4. Velká novela zákona o veřejných zakázkách platná od 1. ledna 2021, vysvětlení pojmu a zásad tzv. "sociálně a environmentálně a inovativního přístupu zadavatelů veřejných zakázek".

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN - PREZENCE PARTNERŮ OD 8:00 HODIN

ZAHÁJENÍ:
9:00

Zahájení setkání, představení programu, poděkování čestným hostům a partnerům

9:05Úvodní slovo paní náměstkyně hejtmana Libereckého kraje
 Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruch
9:20Prezentace Generálního partnera krajských setkání spol. RATIONAL Czech Republic s.r.o.
9:30Zadávání veřejných zakázek včetně potřebných souvislostí
 Mgr. Milan Jelínek, advokát v advokátní kanceláři HSP&Partners se specializací na veřejné zakázky a obchodní právo aj.
10:00Diskuze k tématu.
10:15Krátké ústní prezentace hlavních partnerů krajských setkání.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
10:3030 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON, JAKÉ ZMĚNY SE DOTKNOU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV
11:00Nový stavební zákon č. 283/2021 sb. a jeho dopady na investiční výstavbu, opravy a územní plánování obcí a měst
 Mgr. Jan Brož, advokát KVB advokátní kanceláře, odborník na stavební právo, správní trestání a komunální právo, interní doktorand Právnické fakulty MU, člen pracovní komise (pro správní právo) Legislativní rady vlády
11:45Diskuze k tématu.
12:00Krátké ústní prezentace hlavních partnerů krajských setkání.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
12:1530 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH, PRAKTICKÉ DOPADY NA OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCÍCH A MĚSTECH, MODERNÍ TECHNOLOGIE A ÚČINNÁ STRATEGIE V PRAXI, VELKÁ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
12:45Místní poplatky za komunální odpad – problematické oblasti
 Obecní systém odpadového hospodářství – problematické oblasti
 Sbírka právních předpisů ÚSC – základní představení a informace
 Mgr. et Mgr. Pavel Chodúr, zástupce vedoucího oddělení metodiky dozoru odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
13:15Komunální odpady - přehled stávající legislativy - nový zákon o odpadech a co s tím?!
 Na co je třeba se připravit do roku 2035 (zákaz skládkování) - co je odpadem - skládkovací poplatek - třídící slevy - povinnosti obcí při nákladání s odpady
 Ekonomika provozu vlastních zařízení a potenciál obcí a měst v oběhovém hospodářství v praxi
 Ing. Jiří Valta, vedoucí oddělení odpadového a oběhové hospodářství státní agentury CENIA
13:45Smlouvy na svoz komunálního odpadu a výběrová řízení v reakci na stávající praxi
 Mgr. Petr Prášek, advokát, odborník na veřejné zakázky, smlouvu o dílo a řešení sporů investora se stavitelem
14:15Diskuze k tématu.

 

ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A LOSOVÁNÍ O CENY PARTNERŮ SETKÁNÍ A SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS
14:30UKONČENÍ KRAJSKÉHO SETKÁNÍ TEPLÝM OBĚDEM
 Po celý den podáváme účastníkům kvalitní občerstvení + prezentace velmi chutného občerstvení od Generálního partnera setkání spol. RATIONAL Czech Republic s.r.o.

 


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare