Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

27. listopadu 2001 - Strategie rozvoje území 2001 I. ročník

Pod záštitou ředitele Velkotržnice Lipence pana Josefa Podra se konalo v Praze od 27.11. 2001 čtyřdenní setkání předních představitelů samospráv nesoucí název "STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ 2001". Setkání nesoucí bylo součástí informačního a vzdělávacího programu Regionservis, který zahájila na začátku roku 2001 právě Velkotržnice Lipence. Cílem akce bylo přinést městům, krajům a obcím informace o konkrétních rozvojových možnostech roku 2002 a let následujících. Cílem bylo diskutovat klíčové překážky nebo kladné stránky v dnešním systému rozvoje samospráv. Účast byla velmi pestrá a díky zajímavému programu se tu vystřídala přibližně bezmála stovka významných osob veřejné správy a postřehy ze setkání jsou velmi podnětné.

O podporu obcí v regionech se tu zajímaly i představitelé některých krajů. Mimořádnou aktivitu a zájem o podporu obcí projevili vedoucí představitelé Jihomoravského, Karlovarského, Olomouckého, Pardubického a Plzeňského kraje. Reprezentace krajů usilujících již dnes o lepší osud svých obcí byla opětována vstřícným přístupem odborníků a zástupců měst a obcí. Zvláště pozoruhodné je úsilí krajů v době, kdy jim nízká úroveň decentralizace státní správy stále příliš svazuje ruce. Vícehejtman Pardubického kraje Ing. Michal Rabas zřetelně podpořil potřebu další decentralizace financí, aby se o penězích na investice a rozvoj regionů více rozhodovalo na úrovni místních vlád. Ředitel krajského úřadu Karlovarského kraje Ing. Roman Rokůsek potom zdůraznil potřebu kvalitního vzdělávání úředníků samospráv a vyjádřil za úřad kraje podporu podobných vzdělávacích akcí ve svém regionu.

Na pořadu setkání byla koncepce legislativních prací vlády, právní normy Ministerstva vnitra, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva financí. Tradičně dobré jméno zde obhájila ředitelka Státního fondu životního prostředí Ing. Radka Bučilová. Starostové a starostky si také pochvalovali koncepci a vzrůstající prestiž Státního fondu rozvoje bydlení zastoupeného ředitelem JUDr. Janem Wagnerem. Setkání se zúčastnil i ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Pavel Švagr, který s hosty téma fondu individuálně diskutoval. Zaměstnanci agentury SAPARD z Ministerstva zemědělství v čele s ředitelem Ing. Petrem Buchalem nastínili dobré a jasné vyhlídky agentury ve vztahu k samosprávám. Hosté ocenili informace, jaké presentovala Doc. Ing. Magdaléna Hrabánková, Csc., která ukázala jasný a konkrétní příklad toho, jak má vypadat projekt směřující do EU. Starostové menších měst a obcí projevili velký zájem o zdroje EU, ale zároveň poukázali na to, že času na projekty a složitou komunikaci s EU na úrovni menšího města či obce není nazbyt.

O další možnosti rozvoje měst, obcí i krajů se mimořádně zajímali poslanec Ing. Antonín Macháček ze Severomoravského kraje a poslanec Ing. Jiří Václavek z Jihomoravského kraje, kteří s hosty besedovali na téma reformy veřejné správy z pohledu poslanců a členů Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

Starostové z mikroregionů kritizovali nedokonalost právní úpravy dobrovolných svazků obcí a vyjádřili názor, že definice mikroregionů a euroregionů v našem právním řádu, spolu s přínosem nových výhod, by přinesla celou řadu zlepšení situace v oblasti řízení financí a spolupráce. Starosta Starého Hradiště Pavel Vrátil přirovnal činnost vůdčích představitelů většiny dnešních svazků menších obcí spíše k charitě. Zmínil také nízkou podporu motivace obcí ke spolupráci ze strany státu. Kritizována byla cesta snižování příspěvků na žáky, která je v rozporu s programem vládnoucí strany v oblasti školství a přesto je realizována. Starostové a starostky se shodli, že je nutné prosazovat stabilitu financí, aby bylo možné přistoupit k reálným a efektivním plánům a záměrům rozvoje měst a obcí.

Na setkání se vyzdvihla také potřeba zlepšit informační sítě a nástroje, které podporují rozvoj informovanosti měst a obcí. Ředitel odboru informatizace z Ministerstva vnitra Ing. Tomáš Holenda se věnoval informačnímu pokroku a rozvoji. Dále pokračoval na téma elektronický podpis a certifikační služby Jakub Kopecký ze společnosti KPNQwest Czechia. Jeho referát sklidil uznání především pro vysokou znalost problematiky. Vystřídal jej Ing. Jindřich Kódl, CSc., poradce ministra Březiny a vedoucího úřadu vlády ČR, zaměřil se na aktuální cesty i možnosti informatizace pro samosprávy, celé dopoledne pak bylo zakončeno otevřenou diskusí.

Speciálně pro finančníky a právníky samospráv byl v oddělených prostorech připravený i alternativní program setkání specializovaný na aktuální téma rozpočtu obcí a krajů na rok 2002 a dvoudenní soustředění "Právo kraje a obce v praxi". Právníci krajů i měst si přáli pokračování právního soustředění, které si velmi chválili. Kvalitní lektoři příjemně překvapili, což je velmi dobrou vizitkou programu Regionservis.

Nebývale velký zájem vzbudil mezi účastníky referát ředitele společnosti Velkotržnice Lipence Josefa Podra, který se zaměřil na nástroje podpory živnostenského podnikání v procesu globalizace. Starostové a starostky kritizovali společně s ředitelem Podrem minimální právní ochranu před řetězci supermarketů a velkých obchodních sítí. Vyzdvihli potřebu chránit ráz měst a obcí v ČR i národní kulturní hodnoty a podporovat zdravý životní styl založený na kreativitě, vynalézavosti a originalitě. Všichni jednohlasně odsoudili ve světě se rychle rozšiřující cestu návyku obyvatel na tytéž omezené produkty a identický životní styl, jakož i centralizaci obchodu a likvidaci ojedinělých a proslulých místních firem. Za překážku specifického územního rozvoje měst a obcí účastníci shodně označili sílící ekonomický tlak nadnárodních společností a čím dál tím tvrdší podmínky pro drobné živnostníky. Ředitel Podr vzbudil zájem měst, obcí i samotných krajů, když presentoval své zkušenosti ze světa a nabídl exkurzi po areálu tržnice v Lipencích, která je jediná svého druhu na světě, kde nakupují živnostníci z celé Prahy a širokého okolí zejména čerstvé ovoce a zeleninu, květiny, potraviny aj. Ředitel Podr diskusi uzavřel názorem, že s nadnárodními společnostmi nelze bojovat, ale cesta rozvoje území a podpory živnostníků však přesto existuje. VČR je nezbytné urychleně najít efektivní formu soužití samospráv, tržnic a živnostníků s rychle bující sítí řetězců nadnárodních společností tak, aby nedocházelo systematicky k likvidaci podnikání a rázu měst a obcí.

Prestiž a dobré jméno zúčastněných měst, obcí a dnes již i krajů byla spojena s navázáním nových pracovních přátelství a mnohým otevřela nové možnosti spolupráce. Například společnost Linde Technoplyn a.s. překvapila starosty a starostky netradičním řešením čističek odpadních vod za pomoci dávkování čistého kyslíku, technologii, která nevyžaduje potřebu velkých investičních prostředků. Nenákladná a přitom evropským normám vyhovující řešení odpadních vod potřebují města a obce tím spíše, má-li ČR připravené zákonné normy přibližující se v této oblasti EU. Zástupci společnosti uvedli, že řada čističek přitom nevyhovuje normám. Důležité také je, že stranou tentokrát nezůstávají ani malé obce, a to právě díky finanční nenáročnosti řešení a možnosti použít starou čističku na aplikaci nové technologie. Společnost LINDE TECHNOPLYN a.s. je nejvýznamnějším výrobcem a dodavatelem technických plynů, zařízení a technologií s technickými plyny spojených v ČR, a je dceřinnou společností nadnárodního koncernu LINDE AG se sídlem v Německu.

Dobrý zvuk měst a krajů je dobré podporovat spojením s prestižními partnery. Společnost Dun & Bradstreet nabídla obcím databáze týkající se podnikatelů v regionu a jiné služby. Hosty však zaujaly především nabízené finanční zprávy měst, krajů, obcí, ale i podnikatelů. Zárukou kvality je především proslulost dobrého jména společnosti, využívání nejmodernějších databázových technologií, i to, že společnost Dun & Bradstreet patří k na světě nejvýznamnějším a nejuznávanějším společnostem v tomto oboru vůbec. Dobrou zprávou pro obce byly i ceny nabízených služeb.

Dnes velmi aktuální audit měst, obcí i krajů presentovala také silná a prestižní auditorská společnost BDO CS s.r.o., která je úzce spojená s mezinárodním společenstvím BDO. V této společnosti pracují odborníci z celého světa, kteří nejsou ve svém oboru nováčky, ale profesionály na nejvyšší úrovni.

Zástupci samospráv se po ukončení setkání dožadovali pokračování programu Regionservis a ocenili velmi vysoký standard akce. Jsme rádi, že rozvoj území ČR se stává čím dál tím více otázkou samospráv a že náš časopis je u toho.

Rautové pohoštění

Rautové pohoštění

Pánové Raiter a Buchal

Pánové Raiter a Buchal

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Diskuse

Diskuse

Diskutující pánové Raiter a Buchal

Diskutující pánové Raiter a Buchal

Celkový pohled na diskutující

Celkový pohled na diskutující


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare