Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

8. února 2018 - XIV. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

   Pořádáno pod záštitou pana Martina Půty hejtmana Libereckého kraje

   Místo konání: LIBEREC, BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU, ul. U jezu 642/2a, sál č. 326 krajského zastupitelstva, VIDEO SÁLU: ZDE MAPA: ZDE
   Aktuality v programu: Novela zákona o obcích, nové odměňování zastupitelů obcí a GDPR - ochrana osobních údajů změny od 25. května 2018.

Zaměření: 

1.    Priority rozvoje Libereckého kraje, aktuální dění a spolupráce s obcemi a městy,
2.    Nové odměňování zastupitelů obcí a měst s účinností od 1. ledna 2018,
3.    Financování obcí a měst v roce 2018, hospodaření a investice, aktuální problémy, řešení a doporučení,
4.    Nový zákon o rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. a sdílení daně z hazardu,
5.    Přehled legislativních změn v oblasti rozpočtového hospodaření a plánování, plnění rozpočtu,
6.    Zvýšení investičních příležitostí obcí a měst,
7.    Novela obecního zřízení a novela občanského zákoníku dopady do rozhodovací praxe orgánů obcí a měst
8.    GDPR – stávající ochrana osobních údajů a po 25. 5 2018, nařízení EU č. 2016/679,
9.    Diskuze s odborníky k tématu práv a povinností volených zástupců obcí a měst v praxi.

V pořadí již čtrnáctý ročník setkání představitelů obcí a měst Libereckého kraje se konal 8. února 2018 v Liberci, v zasedacím sále krajského zastupitelstva.

Akce se konala pod záštitou hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty. Právě jemu patřila úvodní slova, ve kterých zmínil nárůst daňových příjmů kraje, investice do zdravotnictví a dopravy, postup projektu podnikatelského inkubátoru. Informoval o iniciativě kraje v rámci úprav legislativy týkající se zveřejňování příjmu komunálních politiků, jakož i navýšení odměn členům volebních komisí při 2. kole prezidentských voleb. Několik starostů požádalo kraj o pomoc při zavedení požadavků GDPR. Hejtman přislíbil metodickou spolupráci a školení pracovníkům úřadů samosprávy.

Přítomné kolegy krátce pozdravil rovněž primátor města Jablonce nad Nisou pan Ing. Petr Beitl. I on zmínil problematiku zveřejňování majetku komunálních politiků.

Další vystoupení patřilo panu Mgr. Stanislavu Szpandrzykovi, členu kontrolní skupiny odboru veřejné správy dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, který seznámil přítomné se změnami v odměňování zastupitelů obcí a měst platnými od 1. 1. 2018. V prezentaci ukázal přehledné tabulky pro odměňování zastupitelů a posléze zmínil všechny potřebné informace k termínům a platnosti změn, k novému systému velikostních kategorií obcí podle počtu obyvatel, k „odchodnému“ a odměnám. Vysvětlil postup při získávání oficiálních údajů o počtu obyvatel z webových stránek ministerstva vnitra. Z řad posluchačů bylo vzneseno mnoho dotazů a připomínek, které se týkaly především zastupování starostů v době jejich dlouhodobé nepřítomnosti, a také novému systému vyplácení „odchodného.“

Zástupce ČSOB, a.s., pan Pavel Seidl, nabídl obcím aktuální chytrá řešení pro zlepšení mobility občanů, správy budov a energetiky. Ukázal zajímavé využití regionálních a ticketingových karet, připomněl moderní trendy využívání platebních terminálů na úřadech samosprávy.

Nad otázkou: „Jak se lidé rozhodují?“ se zamyslel pan Martin Zemek, obchodní zástupce společnosti I-Tech Czech, s.r.o. Poukázal na neefektivní vynakládání úsilí a peněz při opravách dosluhujících, starých vozů komunální techniky a nabídl řešení pomocí nových univerzálních vozidel. Vyzval posluchače, aby se správně rozhodli…

Vedoucí oddělení souhrnných vztahů územních rozpočtů Ministerstva financí, paní Ing. Karla Rucká, ve své prezentaci podala velmi příznivé souhrnné výsledky o financování a hospodaření obcí v roce 2017. Ukázala nárůst daňových příjmů obcí, konstatovala maximální úroveň přebytku rozpočtů obcí a krajů. Na řadě souhrnných tabulek a grafů ukázala dosavadní vývoj státního rozpočtu, krajských a obecních rozpočtů, nastínila vyhlídky pro r. 2018, ve kterém se opět očekává kladný hospodářský růst. Zabývala se praktickými aspekty tolik diskutovaného zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dluhová brzda, fiskální pravidla), povinnostmi obcí zveřejňovat dokumentace rozpočtů včetně zřizovaných příspěvkových organizací (termíny, lhůty, rozsah), připomněla důležité legislativní změny v r. 2018 (novela RUD, daň z hazardu).

Na její slova navázal pan Ing. Luděk Tesař, ekonom, odborník na veřejné rozpočty, hospodaření a financování územních samospráv, který vyzval obce a města k většímu investování, k maximálnímu využití současné pozitivní ekonomické situace státu. Důrazně varoval před projekty připravovanými nikoliv podle potřebnosti a užitečnosti, ale podle toho, na co jsou zrovna k dispozici nějaké dotace. Zásadně kritizoval nesmyslnou a přebujelou byrokracii spojenou se žádostmi o dotace a jejich následným čerpáním. Doporučil, aby byl systém dotací zrušen a příslušné finanční prostředky dány obcím k jejich rozvoji. Obce samy nejlépe vědí, na co by takové prostředky užily. Vyjádřil se rovněž k mnoha zbytečným povinnostem vyplývajících pro obce ze zákona o rozpočtové odpovědnosti. Popsal dopady tzv. přehřátí trhu práce - ČR má v přepočtu na počet obyvatel nejvyšší nabídku práce.    

Zástupce společnosti Cleerio, s.r.o., pan Václav Macek, nabídl využití mobilních zařízení při správě a evidenci obecního majetku, od základních katastrálních údajů až po pasporty veřejného osvětlení a dalších inženýrských sítí.

Předposlední vystoupení patřilo čtveřici písmen, která v současnosti doslova hýbe celou oblastí veřejné správy - GDPR, tj. obecnímu nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v platnost na konci května. S vývojem tohoto nařízení, ale především s jeho záludnostmi, kolizemi s dalšími zákony, s jeho zneužitelností ze strany veřejnosti seznámil přítomné pan Ing. Josef Matocha, tajemník Městského úřadu Valašské Meziříčí. Upozornil na nejdůležitější kroky, které by každá obec měla v této záležitosti učinit. Varoval před množstvím firem, které v současnosti nabízejí svoje služby pro analýzy a zpracování příslušných směrnic.

Závěrečná přednáška v podání pana JUDr. PhDr. Petra Koláře, Ph.D., právníka s letitou praxí v územní samosprávě a místostarosty, patřila tématu správy obecního majetku přístupem řádných hospodářů. Shrnul všechny aktuální novely obecního zřízení, podal k nim příslušný komentář. Zmínil problémy neplatnosti právních jednání obcí z důvodu porušení zákona, časté nedostatky při zveřejňování prodeje obecního majetku, výhody i nevýhody prodeje majetku formou veřejných dražeb, upozornil na velké problémy při odchýlení od cen obvyklých při prodeji majetku. Popsal komplikace, které nastávají při stavbách na cizích pozemcích, při předkupním právu, při porušení sousedských práv. V průběhu vystoupení i v jeho závěru zazněla řada dotazů a připomínek od posluchačů.

Závěr setkání tradičně patřil losování pěkných dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a přátelskému posezení u trochu pozdního oběda.

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:67
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů54
Místostarostů, náměstků12
Tajemníků, ředitelů úřadů1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare