Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Kalendář akcí

Hledat obec

Rozhraní pro partnery

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

24. září 2021 - XVII. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE

Pořádáno pod záštitou pana Martina Půty hejtmana Libereckého kraje

  Místo konání: LIBEREC, BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU, Multimediální sál (vchod do sálu je vedle vchodu do úřadu, bude označen), ul. U Jezu 642/2a MAPA: ZDE
  Cílová skupina:
starostka, starosta, místostarostka, místostarosta, radní.


Aktuální témata v programu setkání:

  • Nový zákon o odpadech a systém oběhového hospodářství v praxi obcí a měst.
  • Nový stavební zákon, dopady do plánované výstavby a územního plánování.
  • Velká novela zákona o veřejných zakázkách platná od 1. ledna 2021.

Zaměření: 

  1. Diskuze s panem hejtmanem k aktuální krajské problematice a rozpočtu na rok 2022
  2. Nový zákon o odpadech v praxi územních samospráv,
  3. Nový stavební zákon a dopady na výstavbu a územní plánování,
  4. Velká novela zákona o veřejných zakázkách platná od 1. ledna 2021, vysvětlení pojmu a zásad tzv. "sociálně a environmentálně a inovativního přístupu zadavatelů veřejných zakázek".

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN - PREZENCE PARTNERŮ OD 8:00 HODIN

ZAHÁJENÍ:
9:00

Zahájení setkání, představení programu, poděkování čestným hostům a partnerům

9:05Úvodní slovo paní náměstkyně hejtmana Libereckého kraje
 Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruch
9:20Prezentace Generálního partnera krajských setkání spol. RATIONAL Czech Republic s.r.o.
9:30Zadávání veřejných zakázek včetně potřebných souvislostí
 Mgr. Milan Jelínek, advokát v advokátní kanceláři HSP&Partners se specializací na veřejné zakázky a obchodní právo aj.
10:00Diskuze k tématu.
10:15Krátké ústní prezentace hlavních partnerů krajských setkání.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
10:3030 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON, JAKÉ ZMĚNY SE DOTKNOU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV
11:00Nový stavební zákon č. 283/2021 sb. a jeho dopady na investiční výstavbu, opravy a územní plánování obcí a měst
 Mgr. Jan Brož, advokát KVB advokátní kanceláře, odborník na stavební právo, správní trestání a komunální právo, interní doktorand Právnické fakulty MU, člen pracovní komise (pro správní právo) Legislativní rady vlády
11:45Diskuze k tématu.
12:00Krátké ústní prezentace hlavních partnerů krajských setkání.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
12:1530 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH, PRAKTICKÉ DOPADY NA OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCÍCH A MĚSTECH, MODERNÍ TECHNOLOGIE A ÚČINNÁ STRATEGIE V PRAXI, VELKÁ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
12:45Místní poplatky za komunální odpad – problematické oblasti
 Obecní systém odpadového hospodářství – problematické oblasti
 Sbírka právních předpisů ÚSC – základní představení a informace
 Mgr. et Mgr. Pavel Chodúr, zástupce vedoucího oddělení metodiky dozoru odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
13:15Komunální odpady - přehled stávající legislativy - nový zákon o odpadech a co s tím?!
 Na co je třeba se připravit do roku 2035 (zákaz skládkování) - co je odpadem - skládkovací poplatek - třídící slevy - povinnosti obcí při nákladání s odpady
 Ekonomika provozu vlastních zařízení a potenciál obcí a měst v oběhovém hospodářství v praxi
 Ing. Jiří Valta, vedoucí oddělení odpadového a oběhové hospodářství státní agentury CENIA
13:45Smlouvy na svoz komunálního odpadu a výběrová řízení v reakci na stávající praxi
 Mgr. Petr Prášek, advokát, odborník na veřejné zakázky, smlouvu o dílo a řešení sporů investora se stavitelem
14:15Diskuze k tématu.

 

ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A LOSOVÁNÍ O CENY PARTNERŮ SETKÁNÍ A SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS
14:30UKONČENÍ KRAJSKÉHO SETKÁNÍ TEPLÝM OBĚDEM
 Po celý den podáváme účastníkům kvalitní občerstvení + prezentace velmi chutného občerstvení od Generálního partnera setkání spol. RATIONAL Czech Republic s.r.o.

REGISTRAČNÍ POPLATEK: 500,- KČ NA OSOBU (Registrační poplatek je nevratný).
PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

Upozornění: Registrace potvrzujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Jmenovitě uvedení řečníci nám již potvrdili svou osobní účast, v případě neodkladných pracovních povinností nebo nemoci, vždy posílají své zástupce. Po celý den budou k dispozici prezentace partnerů setkání, praktické příklady a ukázky produktů a služeb pro samosprávy. Regionservis si vyhrazuje právo na změnu pořadí přednášek, jmen řečníků, úpravu nebo zrušení části programu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme zaručit účast na akci, děkujeme za pochopení. Kapacita akce je omezena pro vyšší komfort účastníků. Úhradu registračního poplatku prosíme, provádějte předem převodem na náš účet. Platby na místě hotově z časových důvodů nepřijímáme. Podrobné smluvní podmínky jsou k dispozici na našich internetových stránkách. Na konci setkání losujeme o ceny, proto doporučujeme zůstat až do konce programu setkání.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE PO VYČERPÁNÍ MAXIMÁLNÍ KAPACITY AKCE 70 MÍST ŠKOLNĚ.

Záštita pana hejtmana Martina Půty

Záštita pana hejtmana Martina Půty


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare