Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

Pořádáno pod záštitou pana Ing. Miloše Petery hejtmana Středočeského kraje

Středočeské setkání se odehrálo v novém a velmi zajímavém prostředí Technoparku Vysoké školy chemicko-technologické. Každý z účastníků obdivoval moderní architekturu a techniku zasazenou do historické průmyslové budovy. Významným hostem byl pan Miloš Petera, hejtman kraje, který převzal nad setkáním svoji záštitu. V úvodní prezentaci shrnul dosažené výsledky v jednotlivých oblastech života kraje, zaměřil se především na investiční akce. Představil cíle, kterých by mělo krajské zastupitelstvo ještě dosáhnout v závěrečném roce stávajícího funkčního období. Odpověděl na dotazy, které se dotkly lokálních problémů především v oblasti dopravy. Původně ohlášená přednáška paní Jany Vildumetzové, náměstkyně ministra vnitra ČR pro řízení sekce veřejné správy, se neuskutečnila z důvodu jiného pracovního zaneprázdnění paní náměstkyně. Namísto ní vystoupila paní Marie Kostruhová, vedoucí odboru veřejné správy, dozoru a kontroly uvedeného ministerstva. Podala aktuální přehled legislativních změn dotýkající se územních samospráv, ve kterém se soustředila především na praktické dopady v práci představitelů obcí. Během prezentace zodpověděla řadu otázek. S velkou pozorností byly očekávány informace od pana Miroslava Mateje, ředitele odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí ČR. Ten prezentoval bilanci financování a hospodaření obcí, jejich zadluženost a rozpočtovou odpovědnost, zabýval se predikcí inkasa sdílených daní. Tato ekonomická problematika pochopitelně také přinesla mnoho připomínek ze strany posluchačů. Řečnickou otázkou: „Kolik Vás stojí udržování v chátrání?“ začal svoje vystoupení pan Jiří Vyvijal, jednatel společnosti I-Tech Czech, s.r.o. Poukázal na neefektivní vynakládání úsilí a peněz při opravách dosluhujících, starých vozů komunální techniky a nabídl přítomným řešení pomocí nových univerzálních vozidel. Na příkladech uvedl obce, kde již podobnou techniku využívají.

Financováním projektů v novém programovacím období let 2015 – 2020 se zabýval pan Josef Vaňousek, zástupce ČSOB pro oblast municipalit a neziskových organizací. Objasnil výhody a nevýhody úvěrového financování projektů, doporučil ke zvážení možnost financování formou odkupu pohledávky. Zajímavá videoprezentace společnosti KOMA MODULAR, s.r.o., s komentářem pana Karla Kolínského, ředitele tuzemského obchodu, ukázala možnosti využití modulárních staveb při řešení nedostatku kapacit školek a škol, zázemí pro různé zájmové organizace, sociální bydlení apod. Ve vystoupení pana Miroslava Veselého z odboru veřejné správy, kontroly a dozoru Ministerstva vnitra ČR získali přítomní ucelený přehled častých nedostatků, které se objevují v přípravě a průběhu zasedání zastupitelstev obcí. Tyto prezentace budí zaslouženou pozornost ve všech krajích, nejinak tomu bylo na tomto setkání. Přednášející zodpověděl mnoho dotazů, poradil přítomným s jejich problémy, upozornil na metodické materiály vydávané zmíněným odborem. Obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder, a.s., pan Petr Míka a jeho kolega pan Jiří Buřič, odborný konzultant, připomněli 20 let existence jmenované společnosti na českém trhu, představili nejnovější trendy při modernizaci a výstavbě veřejného osvětlení. Paní Kristýna Husáková zastupující odbor odpadů Ministerstva životního prostředí ČR upozornila na nejdůležitější změny a novinky, které s sebou přináší strategie odpadového hospodářství. Vysvětlila postup při vydávání obecně závazných vyhlášek a vyhlášek stanovujících rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Její slova vzbudila poměrně hodně kritických připomínek ze strany obcí a měst. Tematicky navázala obchodní prezentace společnosti JRK BioWaste Management s.r.o. Její regionální ředitel pan Tomáš Svoboda ukázal možnosti předcházení vzniku odpadů zavedením systému domácího kompostování. Následující vystoupení pana Václava Macka, obchodního ředitele společnosti Geosense, s.r.o., zase nabídlo moderní, přehledné, přitom jednoduché a všestranné zobrazení obcí na online mapách.

Stále velmi aktuální a diskutovanou problematikou z pohledu starostů měst a obcí je oblast veřejných zakázek. Práva a povinnosti, zásadní změny v návrhu nového zákona okomentoval pan Petr Prášek, advokát - odborník na veřejné zakázky. Vše ilustroval příklady z praxe. Velké diskuse vyvolává také vše kolem dotačních programů v novém programovém období let 2014 – 2020. Podporu městům a obcím v oblasti agend veřejné správy nabídla a představila paní Jana Menšíková, vedoucí samostatného oddělení strategií a koncepcí Ministerstva vnitra ČR. Majitel a jednatel pořádající společnosti REGIONSERVIS, s.r.o., pan Lukáš Tesař se ohlédl za čtrnácti lety praxe ze setkávání a vzdělávání komunálních politiků. Rázně komentoval některé nešvary veřejné sféry ve vztahu k obcím a městům. Porovnal výsledky hospodaření státu a samospráv, na grafech ukázal srovnání hospodaření státu, jehož dluh už dosahuje závratných hodnot, a opačného, stabilního přístupu obcí ke svým financím. Ukázal rovněž postavení ČR a ostatních členských zemí EU v různých oblastech.

Závěr akce patřil již tradičně losování pěkných dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a příjemným chvílím nad pozdním obědem.

Záštita hejtmana Středočeského kraje pana Ing. Miloše Petery

Záštita hejtmana Středočeského kraje pana Ing. Miloše Petery
Stáhnout (Adobe PDF)

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

3. září 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:120
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů46
Místostarostů, náměstků18
Zastupitelů, radních1
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Ostatní54

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare