Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

11. června 2015 - VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

      Pořádáno pod záštitou pana Mgr. Bohuslava Sobotky předsedy vlády České republiky
      VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

     Místo konání: PRAHA 1, SLOVANSKÝ DŮM, Na Příkopě 22, stránky místa konání: zde klikněte mapa: zde klikněte pohled na vstup z ulice: zde klikněte
                                    Cílová skupina: hejtman, primátorka, primátor, starostka, starosta, ústavní představitelé českého státu
CÍL:
Cílem Národního setkání komunálních a státních politiků je dostat odpověď na otázky:

 1. Výsledky za více než 25 let od revoluce ukázaly, že města a obce hospodaří velmi dobře, jak hospodaří vláda?
 2. Jaké jsou důvody nepřetržitého zadlužování státu a jaký vliv na to mají daňové nedoplatky?
 3. Proč vláda dlouhodobě prosazuje expanzivní fiskální politiku (deficit rozpočtu) a jaký je výhled?
 4. Proč se připravuje tzv. „Finanční ústava“, která má omezit práva územních samospráv, co je důvodem?
 5. Jaké další hlavní změny v legislativě dopadající na územní samosprávy lze očekávat do roku 2017?
 6. Co komplikuje práci starostům a zastupitelstvům? Jaké jsou jejich problémy a existují řešení?

HLAVNÍ TÉMATA:

 • Zadluženost veřejných rozpočtů a vývoj hospodaření územních samospráv, zkušenosti ze zahraničí a praxe,
 • Hospodaření státu vs hospodaření územních samosprávných celků,
 • Nová strategie vlády s cílem radikálně snížit deficit státního rozpočtu,
 • Veřejné finance, fiskální politika územních samospráv vs fiskální politika vlády,
 • Zákon o rozpočtové odpovědnosti, tzn. „Finanční ústava“ regulace ekonomického rozhodování obcí a měst,
 • Sdílené daně, financování územních rozpočtů, vývoj inkasa a rozpočtový výhled pro územní samosprávy,
 • Sociální bydlení, politika vlády a úloha a příležitosti pro města a obce,
 • Úspory a zefektivnění hospodaření, náměty a návody.

TISKOVÁ ZPRÁVA:

Téma sociálního bydlení a nové koncepce je stále více aktuální. Vyplynulo to z VI. Národního setkání starostů, primátorů a hejtmanů

„Spolupráci státní správy a samosprávy považuji za velmi důležitou pro dobré vládnutí a pro schopnost účinně realizovat veřejnou politiku. Věřím, že naše hlavní ambice, zajistit České republice prosperitu ve všech jejích regionech, je sdílená námi všemi,“ vzkázal starostům prostřednictvím svojí poradkyně Aleny Gajdůškové předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka ve svém projevu více než 130 účastníkům VI. Národního setkání starostů, primátorů a hejtmanů České republiky, které se konalo 11. června 2015 ve Slovanském domě v Praze a pod taktovkou pořadatele, společnosti Regionservis, s.r.o.

Ve svém projevu shrnul, jaké kroky podnikla vláda směrem k samosprávám, konkrétně se jedná o dotační programy (IROPy), v nichž je alokováno 127 miliard korun, které budou moci kraje použít pro svůj rozvoj, dále národní programy typu Zelená úsporám a národní dotace určené na rozvoj základních a mateřských škol. „Snažíme se jako dobří hospodáři hledat synergie mezi evropskými a národními prostředky,“ uvedla A. Gajdůšková. Potřeby krajů reflektuje rovněž legislativa – například novelizace zákona o veřejných zakázkách, úprava zákona o zadávání víceprací v souladu s evropskými předpisy a další. Zmínil i přípravu koncepce sociální bydlení, které byl věnován celý programový blok setkání.

Finanční ústava se dotkne každého z nás

Program akce byl rozdělen na tři programové bloky. První byl věnován fiskální politice České republiky, problematice výběru daní, hospodaření státu a v současnosti poměrně diskutované otázce návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti.

Právě k návrhu jeho hlavním zásadám se vyjadřovali zástupci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – Václav Votava, místopředseda PS ČSSD a předseda rozpočtového výboru PSP ČR a jeho místopředseda pan Jaroslav Klaška, místopředseda PK KDU-ČSL. Ten hovořil o výdajovém pravidlu, proticykličnosti a o uvedl příklad, jak by to vypadalo, kdyby se navrhované pravidlo uplatňovalo už nyní. Jak a proč se nový zákon připravoval, z čeho se vycházelo a jaký je jeho smysl a účel přednesl náměstek ministra financí ze sekce Veřejných rozpočtů Jan Gregor. Zkušenosti s reálným působením tzv. finanční ústavy po necelém roce působení představil výkonný místopředseda slovenského Svazu měst a obcí (ZMOS) Josef Turčány. Na Slovensku, jak známo, bylo proti zákonu mnoho protestů a připomínek, ale nakonec jeho přijetí všichni starostové jednomyslně akceptovali, přičemž podmínky jsou tvrdší (50 % HDP). Jak pan místopředseda upozornil, finanční ústava se dotkne každého z nás, přičemž podstatné jsou výdaje, nikoliv výška dluhu.

Na jeho vystoupení navázal ekonomický expert ODS, člen výkonné rady ODS a zastupitel Středočeského kraje Jan Skopeček. Shrnul vývoj přípravy zákona, a podotkl, že s tématem finanční ústavy přišla poprvé ODS (zákon o vyrovnaném rozpočtu). Ta původně navrhovala několik pásem veřejného dluhu (40 %, 40 – 45 %, 35 -48 %, 48 – 50 % a nad 55 % HDP). ODS bude navrhovat pozměňovací návrhy ohledně výše dluhu, neboť se domnívá, že vláda navrhuje zákon, který se jí příliš týkat nebude, bude se týkat až vlád dalších. Nicméně podle něj tato vláda nemá šanci stanoveného limitu dosáhnout (poslední přebytkový rozpočet byl v r. 1995).

Místopředseda Svazu měst a obcí České republiky a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal upozornil ve svém vystoupení na to, že v návrhu ústavního zákona chybí povinnosti státu, zato může dopadnout na obce (zádržné na daňových výnosech) a dodal, že celkové zadlužení obcí představuje pouhých pět procent celkového veřejného dluhu. Obce mají dvě zásadní výhrady – proč by měly být pouze obce a města zavázány k přijímání přebytkového rozpočtu a výhradu vůči 50procentnímu zádržnému na daňových výnosech. „Pokud chce stát nastavit pravidla k omezení místních samospráv, dostane se do konfliktu s ústavně zaručeným právem,“ upozornil P. Drahovzal.

Výkon přenesené působnosti by měl být mnohdy efektivnější

Druhý programový blok byl věnován odborné tematice financování státní správy v přenesené působnosti, fiskální analýze a predikci hospodaření státu včetně makroekonomického výhledu. Právě o něm hovořil ředitel odboru Finanční politiky Ministerstva financí ČR David Prušvic. Výhled pak doplnil o ekonomický vývoj a jeho dopady do veřejných rozpočtů. Ředitel odboru Financování územních rozpočtů MF ČR Miroslav Matej pak účastníky seznámil financováním a hospodařením obcí, s jejich zadlužeností a rozpočtovou odpovědností a s predikcí inkasa sdílených daní do konce letošního roku, založenou na pětiměsíčních výsledcích letošního roku. Pohled na problematiku hospodaření krajů představil náměstek hejtmana Libereckého kraje Marek Pieter.

Odborný pohled na analýzu finanční stability doplnil Martin Buranský z ČSOB. Nicméně velký ohlas a zájem starostů vzbudil i úvodní příspěvek tohoto bloku od náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Jany Vildumetzové. Ta hovořila o příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti, a na příkladu analýzy využití matrik uvedla, že se spíše než cestou zvyšování financí půjde cestou zvyšování efektivnosti. Doplnila též informaci o aktuálním stavu příprav zákonů, například zákona o evidenci obyvatel, zákona o odpovědnosti za přestupky či novele zákona o obcích.

Zákon o sociální bydlení není zákone pro nepřizpůsobivé

Třetí, závěrečný blok byl věnován aktuálnímu tématu koncepce sociálního bydlení. Obce a města totiž budou v budoucnu mít za povinnost zabezpečit tuto formu bydlení a budou muset pro tyto účely mít vyčleněno 5 procent bytového fondu. Představu ministerstva přednesl náměstek ministryně práce a sociálních věcí Robin Povšík. Zdůraznil, že sociální bydlení by mělo být určeno především pro lidi, kteří celý život pracovali a odváděli daně, tedy by mělo pomoci lidem v hmotné nouzi, ale nemělo by podporovat zneužívání státního sociálního systému.

Navrhují se tři kategorie bydlení, krizové, sociální a dostupné, přičemž budou specifikovány jak jejich parametry, tak využití. Nicméně v této chvíli se o nich ještě diskutuje, zejména o podobě dostupného bydlení. Do konce července by měly být hotovy standardy krizového a sociálního bydlení. „Přidělení bytu bude provázet sociální práce. Co se týče financí, počítá se s tím, že systém sociálního bydlení vyjde ČR na zhruba 12 mld. Kč, přičemž by se za tyto peníze mělo dosáhnout vyšších kvalit než doposud,“ prohlásil náměstek. Svůj pohled na problematiku sociálního bydlení a koncepce pak postupně představili Štěpán Ripka, který se věnuje zejména tematice snižování bezdomovectví, což dokumentoval na příkladu ze Spojených států, z města Houston. Roman Matoušek z Vládní agentury pro sociální začleňování pak také hovořil o nové koncepci sociálního bydlení, kterou Agentura podporuje. Co na navržené koncepci vadí představitelům samospráv, zmínil starosta Zastávky u Brna Petr Pospíšil, a zazněl i pohled veřejného ochránce práv přednesený jeho zástupcem Stanislavem Křečkem.

Jakkoliv se názory přednášejících scházely v prospěšnosti nové koncepce, z následující diskuse bylo patrné, že starostové vidí návrh poněkud realističtěji a krom toho, že podporují nutnost a potřebnost řešení této palčivé otázky, vnímají i možná úskalí navrhovaného systému. Řada otázek je zatím nevyjasněných, například kdo bude platit devastaci bytu po potřebných nájemnících atd.

Snad pozitivní zprávou bylo, že výstavbu či pořízení sociálního bydlení je v rámci IROP alokována částka na 5 tisíc bytů, preferována bude maximální výše dotace a revitalizace, do systému by měly být zapojeny i evropské fondy. Nicméně zákon má před sebou dlouho cestu a jak uvedl náměstek Povšík, není příliš reálné, že zákon bude účinný k 1. 1. 2017.

Partneři a sponzoři Národního setkání:

 • ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA a.s.
 • ARTECHNIC-SCHRÉDER, a.s.
 • KOMA MODULAR s.r.o.
 • QCM, s.r.o.
 • ZEBRA GROUP s.r.o.
 • ENVITECH BOHEMIA s.r.o.

Výtěžek z Národního setkání ve výši 100.000 Kč byl věnován městu Husinec na podporu 600. Husových oslav.

Video

Záštita pana předsedy vlády České republiky, Mgr. Bohuslava Sobotky

Záštita pana předsedy vlády České republiky, Mgr. Bohuslava Sobotky

Průvodní dopis pana předsedy vlády České republiky

Průvodní dopis pana předsedy vlády České republiky

Prezence VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Prezence VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

 VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

 VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Majitel společnosti Region Servis Lukáš Tesař

Majitel společnosti Region Servis Lukáš Tesař

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

 VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

 VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

 VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

 VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

 VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

 VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

 VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

 VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

 VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

 VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

VI. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:132
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů83
Místostarostů, náměstků20
Zastupitelů, radních7
Tajemníků, ředitelů úřadů6
Vedoucích úředníků2
Úředníků1
Ostatní13

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare