Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

24. listopadu 2011 - VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

TISKOVÁ ZPRÁVA
VI. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE
24. listopadu 2011, Hrubá Voda, Hotel Akademie ***


Posledním krajským setkáním bylo to v Olomouckém kraji, které se uskutečnilo v noblesním prostředí hotelu Akademie v Hrubé Vodě.

Stavem veřejných financí, možnostmi zvýšení efektivity hospodaření a spolupráce se soukromým sektorem se hned v úvodu zabýval p. Lukáš TESAŘ, majitel a jednatel společnosti Regionservis. Ukázal na grafech srovnání nezodpovědného hospodaření státu, jehož dluh už dosahuje závratných hodnot kolem 1,5 bilionu korun, a opačného, zodpovědného, stabilního přístupu obcí ke svým financím. Zabýval se predikcí daní na r. 2012, a také plýtváním na straně různých státních fondů, grantů a dotací.

Ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci p. Jiří ŠABATA seznámil s vývojem zaměstnanosti a nástroji aktivní politiky zaměstnanosti v kraji, s možnostmi spolupráce s obcemi, převodem agend z obecních úřadů na krajskou pobočku Úřadu práce ČR v Olomouci. Dle průměrné hodnoty nezaměstnanosti je kraj na 10 místě v ČR. Zmínil projekty z programu ESF, systém veřejných služeb, požadavky firem o jednotlivé profese.

Provozní ředitelka společnosti Elektrowin, a.s., p. Tereza ULVEROVÁ představila poslání firmy, prezentovala statistiku odpadového hospodářství dle krajů a učinila nabídku obcím v oblasti výstavby a provozování sběrných dvorů, využití mobilních a putujících kontejnerů, finančních příspěvků za propagaci. Ukázala také praktické příklady výsledků spolupráce se školami v rámci projektu „Ukliďme si svět“ nebo s dobrovolnými hasiči při sběru druhotných surovin.

Programy podpory regionálního rozvoje v roce 2011 a výhled na rok 2012 představil p. Jan PÁTEK, vedoucí oddělení regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Podrobně popsal soutěž Vesnice roku a Program rozvoje venkova, který se týká obcí do 3 tisíc obyvatel (zapojení dětí a mládeže do života obcí, spolupráce obcí na venkově, obnova drobných sakrálních památek, integrace romského obyvatelstva). Zmínil další důležité programy: bezbariérové obce (odstranění bariér v budovách obecních úřadů či domech s pečovatelskou službou), revitalizace bývalých vojenských areálů. Představil Regionální rozvojový fond a vysvětlil jeho výhody pro rozvoj obcí. Nastínil zásady připravovaného nového plánu ministerstva na období let 2014 – 2020.

P. Marie SVOBODOVÁ, ředitelka společnosti Centrum dotací, podala komplexní přehled o všech aktuálních i výhledových dotačních programech.

Zástupce ČSOB p. Josef VAŇOUSEK představil zájem bankovního ústavu podporovat projekty obcí a měst, nabídl spolupráci při realizaci výběrových řízení a poradenství v oblasti evropských fondů. Vysvětlil dva možné způsoby financování projektů – aktivní, který předpokládá přidělení úvěru a pasívní, který je postaven na postoupení pohledávky dodavateli stavby apod.

Zkušenostmi a doporučeními k zavádění Zón 30 v ČR, a to na základě výstupů projektu TEMPO 30 pro Ministerstvo dopravy ČR se zabývala p. Eva SIMONOVÁ z Centra dopravního výzkumu Brno. Systém jednoznačně přinese snížení počtu dopravních nehod. V západní Evropě je tento trend uplatňován od 80. let minulého století. Přitom se nejedná o žádná omezení řidičů. Výsledky byly dokladovány řadou tabulek a grafů. Zóny navíc přinášejí i snížení hluku. Ze strany veřejnosti je zájem o tyto zóny.

Nové trendy v nakupování energií (elektřiny a plynu) představila p. Simona WILDOVÁ, ředitelka úseku burzovních obchodů Českomoravské komoditní burzy Kladno. Nákupem na burze lze dosáhnout výrazných úspor. Objasnila vývoj a složení cen komodit, postup při nákupu. Ukázala příklady realizovaných prodejů, vyčíslila hodnoty úspor.

Důležité praktické poznatky sdělila ve svém vystoupení p. Věra KANTORKOVÁ, referentka odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, omluvila zároveň neúčast ředitelky uvedeného odboru p. Marie Kostruhové z důvodu jiného pracovního zaneprázdnění. Podrobně se věnovala nejčastějším nedostatkům při vydávání obecně závazných vyhlášek (co jimi lze a nelze regulovat ad.), při uplatňování zákona o místních poplatcích. Poznatky ilustrovala na konkrétních judikátech, zodpověděla řadu dotazů.

Na závěr potěšila několik účastníků hromádka pěkných cen od partnerských firem vylosovaných z kouzelného osudí spol. Elektrowin, a.s.

VI. setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Pánské hodinky Bergamo od Tonino Lamborghini

Pánské hodinky Bergamo od Tonino Lamborghini

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

VI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:65
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů48
Místostarostů, náměstků16
Zastupitelů, radních1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare