Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

13. března 2008 - IV. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

T I S K O V Á  Z P R Á V A

IV. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ KARLOVARSKÉHO KRAJE
13. března 2008
Mariánské Lázně, Hotel Cristal Palace****

Na čtvrtém ročníku setkání starostek/starostů a místostarostek/místostarostů Karlovarského kraje přijelo do Mariánských Lázní 46 zástupců obcí a měst. Účast do jisté míry ovlivnila nepřízeň počasí. Příjezdu náměstka hejtmana kraje Jiřího Červenky, pod jehož záštitou se setkání konalo, zabránilo časově náročné jednání Krajské rady. Setkání bylo jako obvykle zaměřeno na Regionální operační programy, rozvoj obcí – aktuality a příležitosti obcí do roku 2013. Posílení příjmů samospráv, dotace, ekologie a informační systémy.

Lukáš Tesař, ředitel pořadatelské společnosti Regionservis s.r.o. – Centrum služeb pro samosprávy v úvodu krátce představil svou společnost a pozval přítomné na II. konferenci o bezpečnosti dopravy v obcích a městech (29.dubna 2008 v Praze), na III. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů (10.června 2008 v Praze, téma: posílení příjmů samospráv), v předstihu na V. Setkání Karlovarského kraje (17.března 2009) a další akce menšího rozsahu i s jiným zaměřením. Karel König, starosta obce Trstěnice, výherce dotace z „Fondu na podporu rozvoje obcí a měst“ společnosti Regionservis v roce 2007, hovořil ve smyslu („jak na to“) k vybudování dvou dětských hřišť, které obec s přispěním výhry vybudovala.

V prvním odborném panelu hovořila Kamila Metzová (při dotazech se připojila Marie Míšková, obě z administrace projektů Úřadu regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad). Paní Metzová zmínila především úlohu regionální rady jako řídícího orgánu a především prioritní osy ROP Severovýchod (PO 1 – Regenerace a rozvoj měst, PO 2 – Integrovaná podpora místního rozvoje, PO 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost, PO 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, PO 5 – Technická asistence), dále provedla posluchače příručkou pro žadatele a předem zodpověděla nejčastější dotazy (lze stavět na pronajatých plochách?, je pořízení nábytku uznatelný výdaj?, je výše dotace podmíněna tvorbou nových pracovních míst? a pod.). Po paní Metzové se ujal slova pan Jan Hanuš, vedoucí EU Point Promotion Center, Komerční banka a.s., který hovořil na téma možností financování a poradenství pro projekty dotované z EU a představil rozsah pomoci od zajištění dotačního průzkumu po asistenční pomoc. Upozornil rovněž na program Ponte II, určený pro financování projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU, uvedl četné příklady z praxe (např. dostavba a rekonstrukce lázeňské zóny v Klášterci nad Ohří) a představil nový internetový zpravodaj KB EU Point News, www.eupoint.cz).


Luděk Tesař, ekonom s mnohaletými zkušenostmi ze státní správy, podal šokující (podle vlastních slov) informace o financování samospráv. V přednášce se věnoval reálným cestám a zdrojům posílení financování obcí, rozebral problémy samospráv v ČR, poukázal na chyby systému a řešení problémů výhradně na vyšší instanci. Porovnal postavení kraje s ostatními regiony (KV kraj je co do příjmů na výrazně posledním místě) a jeho veskrze praktický vstup upozorňoval zastupitele na všechny souvislosti a možnosti pro obce, včetně okamžitých opatření pro zlepšení. Doslova řekl:„Úspěšná obec může být ta, která má dobře stanovenou strategii rozvoje, zmapovaný potenciál, jasno v cílech a prioritách, využívá komerční úvěry, dotace i soukromý kapitál“. Pan Luděk Tesař v závěru svého příspěvku informoval o možnosti připojit podpis pod petici „Stop dotacím z centra, zelenou samosprávám“ a zdůraznil, že jedinou silou, schopnou ovlivnit přerozdělování, jsou starostové obcí!

Ve druhém odborném panelu nazvaném:„Dotace z EU v praxi, ekologie a odpadové hospodářství“ poskytl marketingový ředitel EU Centra Jakub Zahrádka informace a poznatky o možnostech a zkušenostech s dotacemi EU pro volené zástupce samospráv v praxi. EU Centrum, jehož hlavní činnost je soustředěna na města a obce a poskytuje služby jak komerčním subjektům, tak institucím státní správy, využívá šestileté zkušenosti existence firmy (založena jako AB Consult) a může tudíž pomoci s volbou reálných a efektivních projektů, které mají naději na úspěch, případně varovat před častými chybami a omyly (zvláště varoval před podceněním kvality závěrečné zprávy, vracení dotace není zdaleka výjimečný případ).

Z odboru životního prostředí Krajského úřadu se setkání zúčastnili paní Eliška Vršecká a pan Kudláček. Paní Vršecká hovořila především o novém projektu se zatímním názvem „Integrovaný systém nakládání s odpady“ (právě probíhá výběr firmy, která má činnost zahájit v dubnu t.r.). Při respektování filosofie, že odpady je třeba využívat, má KV kraj (spolupracující s Plzeňským a Ústeckým krajem) nespornou výhodu – nacházejí se zde tři technologie na využití odpadu. Pan Kudláček hovořil o podpoře obcí a měst, která mají sběrné dvory a vyzýval fyzické a právnické osoby k většímu zapojení do systému.

V posledním odborném panelu, který byl věnován rozvoji informačních systémů a eGovernmentu vystoupil Rostislav Babarík, acount manager pro oblast veřejné správy společnosti Microsoft (oficiální partner Regionservisu) vysvětlil obecně zásady e-Governmentu, klady a zápory při jeho budování. Na příkladu „založení živnosti“ provedl přítomné všemi úkony, které jsou dnes časově náročné a komplikované a jak doufá, přejdou v budoucnu na dostupné elektronické systémy. S politováním konstatoval, že v současné době neexistuje oficiální strategie (po zrušení Ministerstva informatiky převzaly kompetence Ministerstva vnitra, místního rozvoje a průmyslu a obchodu). Pan Babarík představil eGovernment Act - zákon o elektronizaci procesních úkonů, projekt e-GON, spisovou službu Lite (SSL) a věnoval se rovněž licenční politice Microsoftu.

Generálním partnerem čtvrtého ročníku Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje byla firma AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ s.r.o., jejíž marketingová ředitelka Petra Kahudová, informovala o třech hlavních oblastech činnosti společnosti (segmenty vodního hospodářství, energie a odpadů). Možnosti představit své firmy dostali i představitelé hlavních partnerů (Jiří ANTOŠ, ředitel společnosti TR ANTOŠ s.r.o., Tomáš Kovařík ze společnosti Océ Česká republika s.r.o., Vítězslav Král, ředitel společnosti STOMIX Plzeň s.r.o. a Miroslav Kučera, regionální manažer pro západní Čechy TEPELNÁ ČERPADLA IVT s.r.o.

Zlatým závěrem setkání bylo jako obvykle losování cen, poskytnutých hlavními partnery a Regionservisem z „Fondu na podporu rozvoje obcí a měst“. Pro mnohé výherce získaná cena představuje vítanou pomoc. Firma OCÉ-Česká republika opět věnovala vysoce kvalitní tiskárnu, EU centrum nabídlo zdarma zpracování dvou žádostí o dotace z EU, ELSTAV lighting poskytl poukaz na nákup prvků veřejného osvětlení v hodnotě 10.000,- Kč, TR ANTOŠ poukaz na 30% slevu na lanové prvky, SOVT RADIO 50.000,- CZK na bezdrátovou instalaci a Regionservis nabídl soubory kvalitních vín.

Generální partner akce

 


Video

Atmosféra v sále

Atmosféra v sále

Diskuse

Diskuse

Diskuse u stánku

Diskuse u stánku

Diskuse v kuloárech

Diskuse v kuloárech

Jan Hanuš

Jan Hanuš

Jeden z výherců

Jeden z výherců

Losování cen

Losování cen

Lukáš Tesař

Lukáš Tesař

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Po přednášce

Po přednášce

Pohled do kuloárů

Pohled do kuloárů

Prezence

Prezence

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Před stánkem

Před stánkem

Při přednášce

Při přednášce

Setkání začíná

Setkání začíná

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Starostové a starostky

Starostové a starostky

Stůl řečníků

Stůl řečníků

V průběhu prezentace

V průběhu prezentace

V průběhu setkání

V průběhu setkání

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:46
Z toho:
Starostů26
Místostarostů11
Zastupitelů (resp. úředníků)9

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare