Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

5. září 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

  Místo konání: ZÁMEK KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY, Rytířský sál, ulice náměstí Smiřických 1 MÍSTO KONÁNÍ: klikněte..., MAPA: klikněte...
  Cílová skupina: starostka, starosta, místostarostka, místostarosta, radní.


Aktualní témata v programu setkání:

 • rekodifikace stavebního práva a příprava nového stavebního zákona,
 • novela zákona o místních poplatcích,
 • zásadní změny v odpadovém hospodářství a v právní úpravě nakládání s odpady.

Zaměření: 

 1. Dopravní infrastruktura ve Středočeském kraji (investice a údržba),
 2. Pravidla činnosti výborů a komisí obcí a měst,
 3. Novela zákona o místních poplatcích,
 4. Příprava rozpočtu obcí a měst na rok 2020, daňové příjmy a přehled hospodaření,
 5. Financování investic a ekonomický výhled na rok 2020,
 6. Hospodaření s majetkem, pozemky a stavby v praxi obcí a měst,
 7. Péče řádného hospodáře v každodenní praxí představitelů obcí a měst,
 8. Zákonné povinnosti představitelů obcí a měst - občanskoprávní a trestně právní odpovědnost,
 9. Nový stavební zákon - stavební právo a stavební zákon v praxi obcí a měst a chystané změny (nový zákon),
 10. Investiční výstavba infrastruktury obcí a měst v praxi,
 11. Novela zákona o odpadech a odpadové hospodářství, jako podstatné změny nás čekají, jak získat větší samostatnost a nezávislost na externím dodavateli a jak náklad s odpady efektivně.

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN - PREZENCE PARTNERŮ OD 8:00 HODIN

ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu, poděkování čestným hostům a partnerům
9:10Přivítání účastníků a hostů starostkou hostitelského města
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI, INVESTICE A PLÁN ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, PRAVIDLA ČINNOSTI VÝBORŮ A KOMISÍ OBCÍ A MĚST
9:15Dopravní infrastruktura Středočeského kraje
9:35Diskuze k tématu dopravy.
9:50Pravidla činnosti výborů a komisí obcí a měst
10:10Diskuze k tématu.
10:20Krátké ústní prezentace hlavních partnerů krajských setkání k tématu financí a komunální techniky.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
10:3030 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
NOVELA ZÁKONA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH - PŘÍPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2020, FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST - VÝHLED VÝVOJE SDÍLENÝCH DANÍ, FINANCOVÁNÍ INVESTIC OBCÍ A MĚST A INVESTIČNÍ PLÁNOVÁNÍ
11:00Novela zákona o místních poplatcích
11:20Hospodaření a financování obcí a měst - aktuální vývoj a výhled - přehled aktualit ze světa financí
11:40Příprava rozpočtu na rok 2020, rozpočtový výhled a doporučení
12:00Diskuze k tématu.
12:15Krátké ústní prezentace hlavních partnerů krajského setkání např. k tématu bezpečnosti silničního provozu atd.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
12:4530 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
ZÁKONNÉ POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PŘEDSTAVITELI OBCE, NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON, INVESTIČNÍ VÝSTAVBA V PRAXI, NOVELA ZÁKONA O ODPADECH A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V PRAXI
13:15Zákonné povinnosti představitelů obcí a měst při správě obecního majetku
 Péče řádného hospodáře a odpovědnost občanskoprávní a trestněprávní
13:45Představení věcného záměru nového stavebního zákona a jeho dopad na rozhodování orgánů obcí a měst
14:15Investiční výstavba a plánování v praxi obcí a měst
14:45Připravované změny v legislativě odpadového hospodářství, přechod k oběhovému hospodářství, informační zdroje, příklady z praxe, možnosti úspor a dotační programy.
15:15Diskuze k tématu.

15:30

ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY PARTNERŮ SETKÁNÍ A SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS
 UKONČENÍ SETKÁNÍ RAUTOVÝM POHOŠTĚNÍM NA ZÁMECKÉ TERASE S ÚŽASNÝM VÝHLEDEM
 Po celý den podáváme účastníkům kvalitní občerstvení.

 


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare