Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

  Místo konání: LÁZNĚ BĚLOHRAD, SPA RESORT TREE OF LIFE****, ul. Lázeňská 531 PREZENTACE MÍSTA: ZDE MAPA: ZDE
  Cílová skupina: starostka, starosta, místostarostka, místostarosta, radní.

Jubilejní patnáctý ročník pravidelných setkání představitelů obcí a měst Královéhradeckého kraje se letos uskutečnil 22. 11. 2018 v poklidném prostředí Lázní Bělohrad.  V kongresovém sálu hotelu Tree of Life přivítal své kolegy a kolegyně starosta města pan Ing. Pavel Šubr.

V úvodu akce bylo připomenuto 100. výročí existence našeho státu. Přítomní vyslechli úryvek ze zamyšlení „O politice a politicích“ T. G. Masaryka. Jak zajímavé bylo poslouchat ta moudrá slova, která mají plnou platnost i v dnešní době. Veřejnými zakázkami z pohledu starostů měst a obcí, právy a povinnostmi, správnými postupy při uzavírání smluv s dodavateli se zabýval pan Mgr. Petr Prášek, advokát, odborník na veřejné zakázky. Upozornil na pět hlavních částí smluv (předmět plnění, termín realizace, cena a platební podmínky, záruční podmínky, ukončení smlouvy) a každou z nich se podrobně zabýval. V průběhu vystoupení uvedl řadu ilustrativních, problémových příkladů z praxe.

Chytrá řešení od ČSOB nabídl pan Ing. Pavel Seidl, zástupce ČSOB. Řešení pomohou zjednodušit systém placení a odbavování ve veřejné dopravě, při parkování a dalších službách měst. Ukázal komplexní řešení, která již fungují v několika velkých městech v ČR. Předvedl výhodnost platebních terminálů v praktickém provozu úřadů samospráv. Nabídl konzultační služby při vytváření rozvojových projektů, nabídl také přednášky o finanční gramotnosti pro základní a střední školy.

Nad otázkou: „Jak se lidé rozhodují?“ se zamyslel pan Martin Zemek, zástupce společnosti I-Tech Czech, s.r.o. Poukázal na neefektivní vynakládání úsilí a peněz při opravách dosluhujících, starých vozů komunální techniky a nabídl řešení pomocí nových univerzálních vozidel. Požádal posluchače, aby se správně rozhodli…

Ředitel Odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí ČR pan Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ve své prezentaci podal velmi příznivé souhrnné výsledky o financování a hospodaření obcí za období od r. 2001. Ukázal nárůst daňových příjmů obcí, konstatoval maximální úroveň přebytku rozpočtů obcí a krajů. Zmínil, že veřejné finance v ČR jsou v nejlepší kondici v celé EU. Okomentoval návrh státního rozpočtu na r. 2019, a to především s ohledem na parametry systému rozpočtového určení daní, které by měly být pro obce výhodnější (navýšení příspěvku obcím na výkon státní správy, na řešení opatrovnictví, na regionální školství).

Na vystoupení zástupce ministerstva financí navázal pan Ing. Luděk Tesař, ekonom, odborník na veřejné rozpočty, hospodaření a financování územních samospráv, který vyzval obce a města k většímu investování, k maximálnímu využití současné pozitivní ekonomické situace státu. Doporučil nově zvoleným samosprávám, aby si udělaly inventuru připravených rozvojových projektů a samy se pustily do přípravy dalších. Doporučil, aby obce omezily přispívání na provoz nejrůznějších zájmových organizací, ale zaměřily svoji pozornost především na investování do budov a ploch využívaných těmito organizacemi. Varoval před projekty připravovanými nikoliv podle potřebnosti a užitečnosti, ale podle toho, na co jsou zrovna k dispozici nějaké dotace. Nabídl svoji vizi o vývoji ekonomiky do r. 2023. Citoval osvědčenou pravdu, že „nikdo nepoškodí rozpočet obce tak dokonale, jako obce samy!“

Pan Ing. Tomáš Hrodek, jednatel společnosti CityZEN Living předvedl nabídku výstavby odpočinkových míst na veřejných prostranstvích. Ukázal sestavy betonových laviček, grilovacích míst, odkládacích prvků. Nabídl uspořádání společenských akcí s využitím prezentovaných produktů.

Nejnovější trendy zklidňování dopravy v obcích a městech ukázal pan Ing. Michal Sedlák, místopředseda představenstva společnosti GEMOS dopravní systémy, a.s. Ve spolupráci se společností REGIONSERVIS by měla probíhat rozsáhlá osvěta o bezpečnosti dopravy. Je zapotřebí řešit parkovací plochy, prevenci nedodržování rychlosti, mít odvahu pro instalování nejmodernějších dopravních a bezpečnostních systémů, nečekat s řešením až do nějaké mimořádné, povětšinou tragické situace.

Průběhem jednání zastupitelstev z pohledu zákona, judikatury a praxe se zabývala přednáška pana Ing. Bc. Miroslava Veselého, vrchního ministerského rady z Odboru veřejné správy, kontroly a dozoru Ministerstva vnitra ČR. Zaměřil se především na průběh ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, úkoly starosty obce se zaměřením na povolební období se všemi právy a především povinnostmi, které z této veřejné funkce vyplývají, rozpočet a správu nemovitého majetku obce, odměňování členů orgánů obce. Ve druhé části vystoupení krátce popsal postup při vydávání požárního řádu obce. Zodpověděl řadu prakticky zaměřených dotazů vyplývajících z práce samosprávných orgánů.

Závěr setkání tradičně patřil losování pěkných dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a přátelskému posezení u trochu pozdního oběda.

Video

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

22. listopadu 2018 - XV. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:98
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů62
Místostarostů, náměstků32
Zastupitelů, radních3
Ostatní1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare