Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

1. června 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Místo konání: ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE, WEB SÁLU: ZDE MAPA: ZDE
Cílová skupina: starostka, starosta, místostarostka, místostarosta, volený zástupce obce a města.

Aktualita: Výklad a diskuze k novému zákonu o rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb.

Zaměření: 

1.    Rozvoj dopravy, infrastruktury a dopravní obslužnosti v Olomouckém kraji
2.    Financování, hospodaření a investice obcí a měst, aktuality v RUD,
3.    Nový zákon o rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. a sdílení daně z hazardu,
4.    Přehled legislativních změn v oblasti rozpočtového hospodaření a plánování, plnění rozpočtu na rok 2017
5.    Zvýšení investičních příležitostí obcí a měst,
6.    Strategické plánování, rozvoj a marketing měst a obcí,
7.    Komplexní přehled všech dotací a grantů pro obce a města, včetně aktuálních výzev (OP ŽP, MPO, Mze atd.),
8.    Jak správně postupovat při výběru dodavatele včetně procesu uzavírání smlouvy a následné odpovědnosti,
9.    Nakládání s majetkem obcí a měst a střet zájmů po novele, dopad na představitele obcí
10.    Diskuze s odborníky k tématu práv a povinností volených zástupců obcí a měst v praxi.

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN, PREZENCE PARTNERŮ OD 8:00 HODIN
ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu, poděkování čestným hostům a partnerům
STŘET ZÁJMŮ PO NOVELE ZÁKONA A KONKRÉTNÍ DOPADY NA PŘEDSTAVITELE OBCÍ A MĚST, NOVELA OBECNÍHO ZŘÍZENÍ A OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU – DOPADY NA VOLENÉ ZÁSTUPCE OBCÍ A MĚST, DISKUZE K TÉMATU PRÁV A POVINNOSTÍ VOLENÝCH ZÁSTUPCŮ OBCÍ A MĚST
9:10Střet zájmů po novele zákona – dopad na představitele obcí
 JUDr. PhDr. Petr KOLÁŘ, Ph.D., právník, vysokoškolský pedagog, místostarosta
9:25Diskuze k uvedenému tématu.
9:35Novela obecního zřízení a občanského zákoníku - dopady na správu majetku obce
 JUDr. PhDr. Petr KOLÁŘ, Ph.D., právník, vysokoškolský pedagog, místostarosta
10:05Diskuze na téma práv a povinností volených představitelů měst a obcí.
10:20Krátká prezentace hlavního partnera krajského setkání
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
10:3030 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
NOVÝ ZÁKON O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI, FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ OBCÍ A MĚST, VEŘEJNÉ FINANCE A VÝHLED VÝVOJE SDÍLENÝCH DANÍ, LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V ROCE 2017, SDÍLENÍ DANĚ Z HAZARDU, AKTUÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTI KE ZVÝŠENÍ INVESTIC OBCÍ A MĚST
11:00Hospodaření obcí a krajů 2016 a 2017, vývoj daňových příjmů a jejich plnění, rozpočet 2017, aktuální legislativní změny pro rok 2017 nový zákon o rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 a zákon o rozpočtových pravidlech č. 24/2017 Sb., zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů, požadavky na zveřejňování, sdílení daně z hazardu
 Ing. Petr PAVELEK, Ph.D., náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty, Ministerstvo financí ČR
11:30Zvýšení investičních možností obcí a měst v přímé vazbě na aktuální vývoj ekonomiky
 Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, odborník na veřejné rozpočty, hospodaření a financování územních samospráv
12:00Diskuze k tématu hospodaření a financování obcí a měst, rozpočtové odpovědnosti a rozpočtových pravidlech.
12:10Krátké ústní prezentace partnerů krajského setkání.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
12:3030 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
MARKETING A STRATEGIE MĚST A OBCÍ, MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTACÍ A GRANTŮ – KOMPLEXNÍ PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝZEV
13:00Strategické plánování a řízení měst a obcí v praxi, řízení investic a marketingová komunikace
 Ing. Josef MATOCHA, tajemník městského úřadu Valašské Meziříčí s mnohaletou praxí i v komunální politice
13:30Souborný přehled dotací EU, národních dotací a grantů pro města a obce – aktuální výzvy, praktické rady
 Mgr. Karolína DOLEŽALOVÁ, DiS., projektová manažerka s praxí v oblastí čerpání dotací a tvorby projektů
13:50Diskuze k tématu investic, dotací, grantů a strategie rozvoje měst a obcí.
JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU A VÝBĚRU DODAVATELE VČETNĚ SMLOUVY
14:00Správný postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, práva a povinnosti zadavatele, zadávací dokumentace, jak posuzovat a vybírat nabídky, uzavírání smluv a odpovědnost starostů z toho plynoucí.
 Mgr. Petr PRÁŠEK, advokát odborník na veřejné zakázky
15:00Diskuze k tématu veřejných zakázek, uzavírání smluv včetně práv, povinností a odpovědnosti volených zástupců.

15:15

ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY PARTNERŮ SETKÁNÍ A SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS
15:30UKONČENÍ SETKÁNÍ TEPLÝM OBĚDEM

CENA ZA 1 OSOBU: 250,- KČ Pokud máte zájem o účast na akci, můžete využít elektronickou přihlášku.

Registrace potvrzujeme nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Uvedení řečníci nám již potvrdili svou osobní účast, v případě neodkladných pracovních povinností nebo nemoci, vždy posílají své zástupce. Regionservis si vyhrazuje právo na změnu pořadí přednášek, jména řečníků, úpravu nebo zrušení části programu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme zaručit účast na akci, děkujeme za pochopení. Kapacita akce je omezena pro vyšší komfort účastníků. Podrobné smluvní podmínky jsou k dispozici na našich internetových stránkách, odkaz zde: klikněte

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 30. KVĚTNA 2017 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 80 míst stolově). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy

Video

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:59
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů46
Místostarostů, náměstků11
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Ostatní1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare