Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

1. června 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Místo konání: ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE, WEB SÁLU: ZDE MAPA: ZDE
Cílová skupina: starostka, starosta, místostarostka, místostarosta, volený zástupce obce a města.

Aktualita: Výklad a diskuze k novému zákonu o rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb.

Zaměření: 

1.    Rozvoj dopravy, infrastruktury a dopravní obslužnosti v Olomouckém kraji
2.    Financování, hospodaření a investice obcí a měst, aktuality v RUD,
3.    Nový zákon o rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. a sdílení daně z hazardu,
4.    Přehled legislativních změn v oblasti rozpočtového hospodaření a plánování, plnění rozpočtu na rok 2017
5.    Zvýšení investičních příležitostí obcí a měst,
6.    Strategické plánování, rozvoj a marketing měst a obcí,
7.    Komplexní přehled všech dotací a grantů pro obce a města, včetně aktuálních výzev (OP ŽP, MPO, Mze atd.),
8.    Jak správně postupovat při výběru dodavatele včetně procesu uzavírání smlouvy a následné odpovědnosti,
9.    Nakládání s majetkem obcí a měst a střet zájmů po novele, dopad na představitele obcí
10.    Diskuze s odborníky k tématu práv a povinností volených zástupců obcí a měst v praxi.

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN, PREZENCE PARTNERŮ OD 8:00 HODIN
ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu, poděkování čestným hostům a partnerům
STŘET ZÁJMŮ PO NOVELE ZÁKONA A KONKRÉTNÍ DOPADY NA PŘEDSTAVITELE OBCÍ A MĚST, NOVELA OBECNÍHO ZŘÍZENÍ A OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU – DOPADY NA VOLENÉ ZÁSTUPCE OBCÍ A MĚST, DISKUZE K TÉMATU PRÁV A POVINNOSTÍ VOLENÝCH ZÁSTUPCŮ OBCÍ A MĚST
9:10Střet zájmů po novele zákona – dopad na představitele obcí
 JUDr. PhDr. Petr KOLÁŘ, Ph.D., právník, vysokoškolský pedagog, místostarosta
9:25Diskuze k uvedenému tématu.
9:35Novela obecního zřízení a občanského zákoníku - dopady na správu majetku obce
 JUDr. PhDr. Petr KOLÁŘ, Ph.D., právník, vysokoškolský pedagog, místostarosta
10:05Diskuze na téma práv a povinností volených představitelů měst a obcí.
10:20Krátká prezentace hlavního partnera krajského setkání
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
10:3030 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
NOVÝ ZÁKON O ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI, FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ OBCÍ A MĚST, VEŘEJNÉ FINANCE A VÝHLED VÝVOJE SDÍLENÝCH DANÍ, LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V ROCE 2017, SDÍLENÍ DANĚ Z HAZARDU, AKTUÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTI KE ZVÝŠENÍ INVESTIC OBCÍ A MĚST
11:00Hospodaření obcí a krajů 2016 a 2017, vývoj daňových příjmů a jejich plnění, rozpočet 2017, aktuální legislativní změny pro rok 2017 nový zákon o rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 a zákon o rozpočtových pravidlech č. 24/2017 Sb., zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů, požadavky na zveřejňování, sdílení daně z hazardu
 Ing. Petr PAVELEK, Ph.D., náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty, Ministerstvo financí ČR
11:30Zvýšení investičních možností obcí a měst v přímé vazbě na aktuální vývoj ekonomiky
 Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, odborník na veřejné rozpočty, hospodaření a financování územních samospráv
12:00Diskuze k tématu hospodaření a financování obcí a měst, rozpočtové odpovědnosti a rozpočtových pravidlech.
12:10Krátké ústní prezentace partnerů krajského setkání.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
12:3030 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
MARKETING A STRATEGIE MĚST A OBCÍ, MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTACÍ A GRANTŮ – KOMPLEXNÍ PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝZEV
13:00Strategické plánování a řízení měst a obcí v praxi, řízení investic a marketingová komunikace
 Ing. Josef MATOCHA, tajemník městského úřadu Valašské Meziříčí s mnohaletou praxí i v komunální politice
13:30Souborný přehled dotací EU, národních dotací a grantů pro města a obce – aktuální výzvy, praktické rady
 Mgr. Karolína DOLEŽALOVÁ, DiS., projektová manažerka s praxí v oblastí čerpání dotací a tvorby projektů
13:50Diskuze k tématu investic, dotací, grantů a strategie rozvoje měst a obcí.
JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU A VÝBĚRU DODAVATELE VČETNĚ SMLOUVY
14:00Správný postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, práva a povinnosti zadavatele, zadávací dokumentace, jak posuzovat a vybírat nabídky, uzavírání smluv a odpovědnost starostů z toho plynoucí.
 Mgr. Petr PRÁŠEK, advokát odborník na veřejné zakázky
15:00Diskuze k tématu veřejných zakázek, uzavírání smluv včetně práv, povinností a odpovědnosti volených zástupců.

15:15

ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY PARTNERŮ SETKÁNÍ A SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS
15:30UKONČENÍ SETKÁNÍ TEPLÝM OBĚDEM

 

Video

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

1. června 2017 - XI. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:59
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů46
Místostarostů, náměstků11
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Ostatní1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare