Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

21. října 2003 - I. Setkání starostů Jihomoravského kraje

pod záštitou Ing. Stanislava Juránka, hejtmana Jihomoravského kraje.

Tisková zpráva

Proč mělo Setkání starostů Jihomoravského kraje takový úspěch?

21. října se otevřely starostům města obcí Jihomoravského kraje dveře budovy Veřejného ochránce práv v Brně. Sešlo se tu na dnešní poměry velmi mnoho nejvyšších představitelů obcí a měst. Přijelo celkem na 260 starostů a místostarostů. Regionservis, o kterém jsme již psali v souvislosti s Národním sněmem regionů si od akce sliboval sblížení se starostů s hejtmanem a vygenerování společných problémů v kraji. Záštitu nad akcí převzal osobně hejtman Jihomoravského kraje pan Ing. Stanislav Juránek. Zahájení se ujal ombudsman Judr. Otakar Motejl.

Česká republika prochází transformací, kdy na samosprávy přechází mnoho kompetencí ze státní správy. Obce přebrali většinou správní činnosti a kraje pro změnu největší díl majetku. Mezi nejzajímavější témata setkání patřily proto zcela zákonitě aktuality v rámci reformy veřejné správy, možnosti podpory regionů, přenosu kompetencí ze státu na obce, města a kraje. Starostové v panelové diskusi podpořili hejtmana a všichni se shodli, že problémy kraje je třeba řešit společně v kraji. Státní správu v Praze je třeba přesvědčit, že pokud budou kraje závislé pouze na dotacích, stav silnic se nezlepší, regionální problémy budou nadále závislé na prioritách mimo území kraje. Na druhé straně se ukázalo, že tvorba regionálních priorit není jednoduchá záležitost, protože starostové prosazují lokální zájem a na všechny potřeby není dostatek peněz ani v pokladně státní správy. ČR má před sebou velký kus cesty, aby byly priority správně nastaveny nejen v místě, ale i centrálně. Hejtman však dokázal starosty přesvědčit o jasných představách kraje a starostové byli evidentně spokojeni.

Na záměr a výsledek pořádat setkání jsme se zeptali Jiřiny Nehybové, ředitelky zastoupení programu Regionservisu pro Moravu Slezsko a Jižní Čechy:

Jaký byl cíl setkání a co stálo při jeho vzniku?

Cílem setkání byly především informace pro starosty, a to ve všech podobách. Nejvíce byl ceněn osobní kontakt všech zúčastněných, to se na akcích podobného typu běžně starostům nestává, že si mohou u sklenky promluvit s nejvlivnějšími kolegy ze státní správy apod. Zde byl dostatek prostoru pro vzájemnou výměnu informací. Ostatně to je součástí strategie Regionservisu. Takže u vzniku setkání je naše strategie, ale stejnou měrou přispěla ochota pana hejtmana Juránka, starostové měli možnost klást mu přímé otázky a on byl pro. To je základ vzniku podobné akce.

Jak byste vyhodnotila závěr konference?

Budu stručná, pokud v této zemi bude existovat otevřený dialog veřejných činitelů mezi sebou a jejich dialog se spotřebiteli veřejných služeb, občany, bude směřovat veřejná správa lepšímu. Občan je král, veřejní činitelé jsou sloužícími a image Regionservisu umožňuje otevření jedno z velmi oblíbených komunikačních rozhraní. naším cílem je všemožná podpora kvality veřejné správy.

Zápis z konference Setkání starostů Jihomoravského kraje:

termín: 21. října 2003
místo: Budova Veřejného ochránce práv v Brně, Údolní 39 (www.ochrance.cz)
účastníci: 260 starostů, místostarostů a jiných delegátů samospráv v rámci Jihomoravského kraje, představitelé krajské samosprávy.

Regionální konference nabývají na významu zejména po vytvoření krajských samospráv, zrušení okresních úřadů a vytvoření obcí III. typu, tj. obcí s rozšířenou působností pro k nim spádové obce.
Významově regionální konference napomáhají zvýšení informovanosti samospráv o dění v regionu, legislativních změnách aj. aktuální problematice, která souvisí s rozvojem území a výkonem jejich funkce.
Dále napomáhá utváření pocitu spoluodpovědnosti, sounáležitosti a ztotožnění se s regionem, který je potřebný pro tvorbu společné image regionu, včetně svých specifik a odlišností.

Hlavní cíl:

Předat kompletní balíček informací, které souvisejí se současnou realizací reformy veřejné správy, možnostmi podpory regionů, přenosu kompetencí ze státu na obce, města a kraje, včetně vystoupení regionálních zástupců ? starostů, místostarostů, představitelů kraje aj. v panelové diskusi a předání si zkušeností.

Program a jednotlivá vystoupení:

  • JUDr. Otakar Motejl, veřejný ochránce práv

Zahájil konferenci, přivítal přítomné starosty aj. delegáty v prostorách budovy Veřejného ochránce práv, nabídl jim spolupráci a seznámil je s možnostmi, které se nabízejí ve spolupráci s kanceláří VOP. Přítomným poskytl komplexní výklad a podkladové materiály, včetně přehledu činnosti pro samosprávy.

  • Ing. Vladimír Schovánek, senátor, bývalý starosta Pohořelic

Představil práci senátu, především s ohledem na regionální politiku. Zdůraznil význam práci starosty a možnosti spolupráce, především podávání podnětů. Při svém příspěvku zohlednil svoji předchozí zkušenost starosty obce.

  • Omluvena přítomnost Ing. Ilji Kašíka, radní Jihomoravského kraje

Moderátorka akce přednesla jeho příspěvek, který byl předán v písemné podobě všem účastníkům. Tento příspěvek obsahoval komplexní materiál zahrnující přehled zahraničních aktivit a plán rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje. Přílohou materiálu byl konkrétní návod a dotazník, který umožní zájemcům rozvíjet partnerské vztahy se zahraničními městy, obcemi v regionech obdobného typu jako je region Jihomoravského kraje.

  • Doc. Ing. Arch. Jiří Löw, zastupitel JMK, představitel výboru pro regionální spolupráci

Představil nejdůležitější aspekty regionální politiky Jihomoravského kraje, zdůraznil hlavní myšlenku vytvářet a podporovat komunikační strategii mezi obcemi a krajem. Bez vzájemné komunikace nebude regionální rozvoj dostatečně účinný. Společná řeč pomáhá lépe prosazování priorit a specifik území.

  • Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru Ministerstva vnitra pro dohled na výkonem územní samosprávy

Příspěvek, který byl přednesen byl cílen na aktuální stav reformy veřejné správy ve vztahu přenosu kompetencí na města, obce a kraje. V rámci vystoupení proběhla rozsáhlá diskuse, bylo konstatováno, že takovéto přínosné informace by měly být aktuálně sdělovány a diskutovány častěji.

  • Ing. Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje

Hejtman přítomné seznámil s koncepcí Jihomoravského kraje pro rozvoj regionu, s prioritními záměry, s projekty, které jsou, nebo budou podporovány, s možnostmi podpory kraje aj. aspekty činnosti kraje. Po příspěvku proběhla panelová diskuse mezi hejtmanem a jednotlivými starosty, kteří představili své záměry a společně diskutovali o prioritách a identitě Jihomoravského kraje. Panelová diskuse byla velmi živá a přínosná, především z praktického hlediska.

  • Mgr. Pavel Robek, Evropské centrum pro veřejnou správu

Představil nové programy a fondy EU, zejména s ohledem na možnou podporu společných projektů regionů a mikroregionů. Vysvětlil podrobně metodiky a harmonogram přijímání žádostí, včetně projektového schématu.

  • Ing. Luděk Tesař, poradce místopředsedy vlády a ministra financí, pracovník Úřadu vlády

Přednesl výhled o rozpočtových pravidlech, reformě veřejných financí a rozpočtové určení daní obcí a měst, s uvedením konkrétních a praktických příkladů, zohledňujících přítomné samosprávy. Tento příspěvek patřil ke stěžejním, přítomní si od organizátorů vyžádali další samostatné pokračování k dané problematice rozpočtů a veřejných financí, neboť toto téma by si vyžadovalo delší detailní rozebrání, než umožňoval časový plán konference.

  • JUDr. Antonín Krejčí, vedoucí právního oddělení Státního fondu životního prostředí ČR
  • Ing. Monika Špačková, regionální zástupkyně SFŽP ČR

Přítomní představitelé fondu přednesli téma, která je v oblasti Jihomoravského kraje akcentováno, s ohledem na jeho specifika. Věnovali se vysvětlení možnosti podpory a programům SFŽP ČR, především projektovému schématu a možnostmi pro JMK.


Závěr konference a vyhodnocení:

Závěr konference byl věnován neformální diskusi a výměně zkušeností mezi přítomnými u závěrečného rautu. Konference se zúčastnilo 260 regionálních reprezentantů samospráv, zájem byl ještě vyšší /cca 350 zájemců/, bohužel konference byla kapacitně limitovaná a po stanovené uzávěrce, nebylo možné další zájemce uspokojit. Tento fakt pořadatele konference ujistil o správnosti předpokladu pořádat regionální setkání. Ze zpětných vazeb, které účastníci vyplnili, byl tento fakt také uveden. Po zrušení okresních úřadů a tím i okresních shromáždění roste mezi městy a obcemi hlad po informacích a ještě více možnost mezi sebou se setkávat, vyměňovat si zkušenosti a společně diskutovat problematiku související s rozvojem území, ve kterém vyvíjejí svoji samosprávnou činnost.

Rautové pohoštění

Rautové pohoštění

Pohled do sálu v budově V.O.P. 3

Pohled do sálu v budově V.O.P. 3

Pohled do sálu v budově V.O.P. 2

Pohled do sálu v budově V.O.P. 2

Pohled do sálu v budově V.O.P.

Pohled do sálu v budově V.O.P.

Stanislav Juránek 2

Stanislav Juránek 2

Stanislav Juránek

Stanislav Juránek

Mgr. Robek

Mgr. Robek

Lukáš Tesař

Lukáš Tesař

Ing. Marie Kostruhová 2

Ing. Marie Kostruhová 2

Ing. Marie Kostruhová

Ing. Marie Kostruhová

Ing. Luděk Tesař 2

Ing. Luděk Tesař 2

Ing. Luděk Tesař

Ing. Luděk Tesař


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare