Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

  Pořádáno pod záštitou starosty města Tábor Ing. Jiřího Fišera

   Místo konání: TÁBOR, spolkový dům Střelnice, ul. Žižkova 249/3 STRÁNKY MÍSTA KONÁNÍ: ZDE MAPA: ZDE
   Cílová skupina: starostka, starosta, místostarostka, místostarosta, volený zástupce obce a města.

Zaměření: 

1.    Dopravní obslužnost v Jihočeském kraji (JIKORD),
2.    Dotační politika Jihočeského kraje a program obnovy venkova, spolupráce s obcemi a městy,
3.    Odpadové hospodářství a ochrana ovzduší,
4.    Financování, hospodaření a investice obcí a měst, aktuality v RUD a nové investiční příležitosti, zákon o rozpočtové odvědnosti a rozdělování daně z hazardu,
6.    Komplexní přehled všech dotací a grantů pro obce a města, včetně aktuálních výzev (OP ŽP, MPO EFEKT atd.),
7.    Jak správně postupovat při výběru dodavatele včetně procesu uzavírání smlouvy a následné odpovědnosti,
8.    Častá pochybení obcí a měst při vydávání obecně závazných vyhlášek,
9.    Nakládání s majetkem obcí a měst a novela zákona o střetu zájmů,
10.  Diskuze s odborníky k tématu práv a povinností volených zástupců obcí a měst v praxi.

Letošní cyklus krajských setkání pořádaných naší společností započal 26. 1. 2017 v jihočeském Táboře. Tamní spolkový dům Střelnice přivítal více než stovku zástupců obcí a měst tohoto romantického kraje.

Účastníky akce pozdravil pan Ing. Jiří Fišer, táborský starosta, který převzal nad setkáním svoji záštitu. Pozval přítomné na netradiční kulturní akce a festivaly, prezentoval novou podobu webových stránek pamětihodností města, které by měly zpříjemnit návštěvníkům města jejich pobyt.

Úvodní přednáška patřila dopravní obslužnosti kraje. Informace podali pan Ing. Ivan Študlar, poradce hejtmana Jihočeského kraje pro oblast dopravy, a pan Ing. Jiří Borovka, Ph. D., MBA, jednatel společnosti Jikord s.r.o. (Jihočeského koordinátora dopravy). Představili projekt optimalizace a racionalizace dopravy, nový systém kontroly. Ukázali novou webovou stránku určenou jak pro představitele obcí a měst, tak i pro cestující veřejnost. Zabývali se možnostmi rozšiřování integrovaného dopravního systému. Vystoupení paní Ing. Eva Povišerové, DiS., zástupkyně odboru investic a regionálního rozvoje krajského úřadu, patřilo Programu obnovy venkova Jihočeského kraje a dotační politice Jihočeského kraje. Zazněla potřebná doporučení ke zpracování a podávání žádostí o dotace, upozornění na nejčastější chyby a nedostatky, časový harmonogram pro jednotlivé dotační tituly.

Vedoucí oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady krajského úřadu paní Ing. Hana Pacáková hovořila o odpadovém hospodářství a ochraně ovzduší v Jihočeském kraji. Připomněla časové pozdržení novely zákona o odpadech o dva roky, podala ucelený přehled změn, které z novely vyplývají pro obce a města. Věnovala se spolupráci s kolektivními systémy a programu zlepšení kvality ovzduší do r. 2020.

Chytrá řešení od ČSOB nabídl pan Ing. Josef Vaňousek, SME, zástupce ČSOB. Řešení pomohou zjednodušit systém placení a odbavování ve veřejné dopravě, při parkování a dalších službách měst. Ukázal komplexní řešení, která již fungují v několika velkých městech v ČR. Předvedl výhodnost platebních terminálů v praktickém provozu úřadů samospráv. Nad otázkou: „Jak se lidé rozhodují?“ se zamyslel pan Martin Zemek, zástupce společnosti I-Tech Czech, s.r.o. Poukázal na neefektivní vynakládání úsilí a peněz při opravách dosluhujících, starých vozů komunální techniky a nabídl řešení pomocí nových univerzálních vozidel. Požádal posluchače, aby se správně rozhodli…

Ředitel Odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí ČR p. Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ve své prezentaci podal velmi příznivé souhrnné výsledky o financování a hospodaření obcí, jejich zadluženosti za r. 2016. Na řadě souhrnných tabulek a grafů ukázal dosavadní vývoj státního rozpočtu, krajských a obecních rozpočtů. Nastínil vyhlídky pro r. 2017, a to především s ohledem na potřeby dalších, upřesňujících parametrů v systému rozpočtového určení daní, které by měly být pro obce výhodnější. Zabýval se praktickými aspekty tolik diskutovaného zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, také změnami v systému opatrovnictví obcí v tomto roce a daněmi z hazardu. Důraznou výzvou na zvýšení investičních aktivit obcí a měst v přímé vazbě na aktuální vývoj ekonomiky se na starosty obrátil pan Ing. Luděk Tesař, ekonom, odborník na veřejné rozpočty, hospodaření a financování územních samospráv. Uvedl problém stále narůstajících úspor obcí a měst na jedné straně, a nedostatečné připravenosti rozvojových, především investičních projektů na straně druhé. Upozornil, že je zapotřebí využít současný ekonomický růst ve prospěch obcí.

Pomoc informačních technologií při zjednodušení života a správy obcí doporučila paní Hana Balášová, zástupkyně ALEF NULA, a.s. Systémy této společnosti dokážou propojit parkování, řízení dopravy a její bezpečnost, efektivní svoz odpadů, veřejné osvětlení reagující na řadu různých situací. Že i bez práce mohou být koláče, dokázal pan Ing. Aleš Choutka, jednatel společnosti Archconsulting, garant projektu Obcejinak.cz. V rámci tohoto projektu společnost převezme za obce starosti s výběrovými řízeními na nejrůznější produkty a služby. Efektivní a transparentní zpeněžení obecního majetku veřejnou dražbou prezentoval pan Kamil Stupka ze společnosti DRAŽBYPROST, s.r.o. Podtrhl především zmíněnou transparentnost a obtížné zpochybňování prodejů uvedenou formou. Netradiční zpracování biologicky rozložitelného odpadu pomocí mobilních strojů představil pan Václav Černín, zástupce společnosti Cernin, s.r.o. Z obcí a měst by mohly snadno zmizet nevábné hromady a skládky přírodního materiálu. Obchodní partner společnosti Cleerio, s.r.o., (dříve Geosense), pan Petr Pechánek, nabídl využití mobilních zařízení při správě a evidenci obecního majetku, od základních katastrálních údajů až po pasporty veřejného osvětlení a dalších inženýrských sítí.

Přehled dotací EU, národních dotací a grantů pro města a obce přednesl pan Ing. Daniel Šulák, projektový manažer s letitou praxí v oblasti čerpání dotací a tvorby projektů. Na uvedenou tématiku se podíval především praktickým pohledem pracovníka městského úřadu a představitele mikroregionu. Právě jeho praktické rady a zkušenosti velmi zaujaly. Nejčastějšími nedostatky při tvorbě obecně závažných vyhlášek měst a obcí se zabývala přednáška pana Ing. Miroslava Veselého z Odboru veřejné správy, kontroly a dozoru Ministerstva vnitra ČR. Zaměřil se především na přiměřenost regulací, které s sebou mohou přinést jednak nebezpečí diskriminace, jednak nemožnost následného vymáhání stanovených pravidel. Znovu upozornil na opakující se chyby v terminologii a termínech vydávání a účinnosti vyhlášek. Připomněl řadu novinek v další legislativě týkající se fungování samospráv (novela školského zákona, zákon o hazardních hrách, legislativa ochrany ovzduší).

Veřejnými zakázkami z pohledu starostů měst a obcí, právy a povinnostmi, zásadními změnami v návrhu zákona účinného od 1. 10. 2016 se zabýval pan Mgr. Petr Prášek, advokát, odborník na veřejné zakázky. Upozornil především na problémy, které se mohou vyskytnout u realizace akcí zahájených v nedávné době. V průběhu vystoupení uvedl řadu ilustrativních, problémových příkladů z praxe. Poslední vystoupení se dotklo nakládání s obecním majetkem po novele obecního zřízení. Pan JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., právník s letitou praxí v územní samosprávě jako místostarosta města, podrobně objasnil práva a povinnosti řádného hospodáře, problémy zveřejňování záměrů prodeje obecního majetku, schvalování cen na veřejných zasedáních zastupitelstva, právní jednání obcí navenek. Ukázal na problémy staveb na cizích pozemcích, které přinesou obcím v budoucnu velké starosti.

Závěr setkání tradičně patřil losování pěkných dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a přátelskému posezení u trochu pozdního oběda.

Video

Záštita pana starosty města Tábor, Ing. Jiřího Fišera

Záštita pana starosty města Tábor, Ing. Jiřího Fišera
Stáhnout (Adobe PDF)

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

26. ledna 2017 - XII. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:113
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů82
Místostarostů, náměstků26
Zastupitelů, radních1
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Ostatní3

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare