Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Šťastné 13. setkání představitelů obcí a měst Královéhradeckého kraje se konalo 12. 5. 2016 v kongresových prostorech hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové.

Úvodní slovo patřilo náměstkovi hejtmana panu Karlu Janečkovi, který se zabýval především dopravní obslužnosti a silničním hospodářstvím. Podal přehled investičních akcí v této oblasti za období let 2013 – 2016, které dosáhly 1/3 rozpočtu kraje. Zmínil česko-polskou spolupráci, vyjmenoval nejdůležitější plánované akce (mosty, obchvaty měst). Zodpověděl řadu kritických dotazů směřujících k problému zajištění veřejné dopravy a neinformovanosti obcí o připravovaných stavbách. V dalším vystoupení představil pan Jiří Karásek,  pověřený řízením Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, nástroje zvyšování bezpečnosti a projekty na prevenci kriminality. Představil novou strukturu Policie ČR v kraji, podal přehled o nápadu a objasněnosti trestné činnosti. Reagoval na připomínky posluchačů ohledně nedostatečné jazykové přípravy policistů a malého počtu tzv. zpomalovacích semaforů v obcích.

Projektový manažer pracoviště Severovýchod Státního fondu životního prostředí pan Robert Müller seznámil s aktuálními výzvami pro města a obce z Operačního programu Životní prostředí. Podrobně ukázal jednotlivé prioritní osy, nový elektronický způsob podávání a administrace žádostí pomocí programu ISKP 2014+, předpokládaný časový harmonogram výzev. Zajímavá videoprezentace společnosti KOMA MODULAR, s.r.o., generálního partnera setkání, s komentářem pana Karla Kolínského, ředitele tuzemského obchodu, ukázala možnosti využití modulárních staveb při řešení nedostatku kapacit školek a škol, zázemí pro různé zájmové organizace, sociální bydlení apod.

Řečnickou otázkou: „Kolik Vás stojí udržování v chátrání?“ začal svoje vystoupení pan Martin Zemek, zástupce společnosti I-Tech Czech, s.r.o. Poukázal na neefektivní vynakládání úsilí a peněz při opravách dosluhujících, starých vozů komunální techniky a nabídl přítomným řešení pomocí nových univerzálních vozidel. Na příkladech několika měst z Královéhradeckého kraje, kde již podobnou techniku využívají, ukázal oprávněnost svých argumentů.

Vedoucí oddělení dozoru Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, pan Miroslav Veselý, seznámil přítomné s aktuálními legislativními změnami v oblasti místních poplatků platnými od počátku r. 2016. Přidal také informace o novele zákona o obcích, která bude platit od počátku července, a která řeší např. sladění s ustanoveními nového občanského zákoníku, účast obcí ve veřejných dražbách, přístup k datům z centrální evidence atd. Nabídl zástupcům obcí konzultace případných problémů. Zadáváním veřejných zakázek a financováním projektů v novém programovacím období dotací z EU 2014–2020 se zabýval pan Josef Vaňousek, představitel ČSOB. Objasnil výhody a nevýhody úvěrového financování projektů, doporučil ke zvážení možnost financování formou odkupu pohledávky. Představil také možnost využívání systému platebních terminálů na úřadech samospráv. Ředitel odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí ČR, pan Miroslav Matej, ve své prezentaci podal souhrnné výsledky financování a hospodaření obcí, jejich zadluženost. Nastínil predikci inkasa sdílených daní na rok 2016, zmínil možnost navýšení plateb obcím za žáky, občany nad 65 let věku či za hazard. Vyzdvihl výrazný nárůst o 5 % příspěvku státu na výkon státní správy v obcích. Moderátor přečetl přítomným písemnou omluvu neúčasti zástupce společnosti Artechnic-Schréder, a.s., a pozvánku na bezplatné odborné semináře k veřejnému osvětlení. Odborný konzultant společnosti Cleerio, s.r.o. (dříve Geosense, s.r.o.), pan Milan Mráz, nabídl využití mobilních zařízení při správě a evidenci obecního majetku. Předcházení vzniku odpadu a zavedení systému domácího kompostování doporučil pan Pavel Sládeček, manažer společnosti JRK BioWaste Management, s.r.o.

Dotační podporu měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti Ministerstva vnitra ČR v novém programovacím období let 2014-2020  podrobně představila paní Marta Léblová, pracovnice samostatného oddělení strategií a koncepcí uvedeného ministerstva. Dotace by mohly být šancí především pro malé obce, jejich jednotky dobrovolných hasičů, rozvoj internetu a elektronických služeb. Veřejnými zakázkami z pohledu starostů měst a obcí, právy a povinnostmi, zásadními změnami v novém zákoně o veřejných zakázkách se zabýval pan Petr Prášek, advokát, odborník na veřejné zakázky. Veřejné zakázky jsou stále velmi diskutovaným tématem, což dokázaly četné dotazy posluchačů. Závěr setkání tradičně patřil losování pěkných dárků věnovaných společností Regionservis a obchodními partnery.

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

KOMA MODULAR S.R.O.

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

12. května 2016 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:62
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů45
Místostarostů, náměstků15
Zastupitelů, radních1
Ostatní1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare