Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

31. března 2016 - V. Konference - právo a zákonné povinnosti měst a obcí

Místo konání: PRAHA, PARKHOTEL PRAHA****, ul. Veletržní 1502/20, Holešovice SÁL: ZDE MAPA: ZDE

Cílová skupina:
STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA, RADNÍ, ZASTUPITEL, TAJEMNÍK, VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK, ÚŘEDNÍK, ODBORNÍK NA TÉMA

Zaměření:
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – KRITICKÁ ANALÝZA, PROCEDURÁLNÍ CHYBY PŘI SCHVALOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ Z POHLEDU JUDIKATURY NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU, ZÁKONNÉ POVINNOSTI SPOJENÉ S PÉČÍ ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE DLE NOZ A ZOK, SPRÁVA MAJETKU OBCE A KRAJE, NAKLÁDÁNÍ S OBECNÍM MAJETKEM, NOVELA ZÁKONA O OBCÍCH A NAKLÁDÁNÍ S OBECNÍM MAJETKEM; ZÁKON O REGISTRU SMLUV, TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ČLENA KOLEKTIVNÍHO ORGÁNU OBCE A KRAJE, PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU V OBLASTI TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI PŘEDSTAVITELŮ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY.     

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN
ZAHÁJENÍ:
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – KRITICKÁ ANALÝZA, PROCEDURÁLNÍ CHYBY PŘI SCHVALOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A REGULAČNÍCH PLÁNŮ Z POHLEDU JUDIKATURY NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU
9:00Zahájení konference, představení programu, poděkování čestným hostům.
9:10Opatření obecné povahy – kritická analýza
 JUDr. Miroslav SYLLA, člen Komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády České republiky
9:40Procedurální chyby při schvalování územních a regulačních plánů z pohledu judikatury Nejvyššího správního soudu
 JUDr. PhDr. Karel ŠIMKA, LL.M., Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu v Brně
10:40diskuze k uvedeným tématům
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
10:5020 minut přestávka na kávu a občerstvení.
ZÁKONNÉ POVINNOSTI SPOJENÉ S PÉČÍ ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE DLE NOZ A ZOK, SPRÁVA MAJETKU OBCE A KRAJE, NAKLÁDÁNÍ S OBECNÍM MAJETKEM, NOVELA ZÁKONA O OBCÍCH A NAKLÁDÁNÍ S OBECNÍM MAJETKEM; ZÁKON O REGISTRU SMLUV
11:10Zákonné povinnosti spojené s péčí řádného hospodáře dle NOZ a ZOK
 JUDr. Stanislav SVITÁK, Ph.D., soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem
12:00Péče řádného hospodáře při správě majetku obce a kraje, novela zákona o obcích a nakládání s obecním majetkem; zákon o registru smluv
 JUDr. PhDr. Petr KOLÁŘ, Ph.D., Parlamentní institut
12:45diskuze k uvedeným tématům
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
13:5520 minut přestávka na kávu a občerstvení.
TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ČLENA KOLEKTIVNÍHO ORGÁNU OBCE A KRAJE, PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU V OBLASTI TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI PŘEDSTAVITELŮ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY
13:15Trestněprávní odpovědnost člena kolektivního orgánu obce a kraje
 JUDr. František PÚRY, Ph.D., vedoucí Trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR
14:45Přehled nejvýznamnějších rozhodnutí Nejvyššího soudu v oblasti trestněprávní odpovědnosti představitelů územní samosprávy
 Martin RICHTER, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
14:45UKONČENÍ KONFERENCE TEPLÝM OBĚDEM O DVOU CHODECH

CENA PO SLEVĚ 40%: 1.050,- KČ NA OSOBU (plnění je osvobozeno od DPH). Sleva platí pro přihlášené od 21.3.2016.

Upozornění: Cena platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené, děkujeme mnohokráte. Daňové doklady předáváme účastníkům na akci, pokud není dohodnuto jinak.


Pokud máte zájem o účast na akci, můžete využít elektronickou přihlášku.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Regionservis si vyhrazuje právo na změnu pořadí přednášek, jména řečníků nebo úpravu části programu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit účast na konferenci, děkujeme za pochopení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 29. BŘEZNA 2016 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 50 míst). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:42
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů18
Místostarostů, náměstků3
Zastupitelů, radních2
Tajemníků, ředitelů úřadů2
Vedoucích úředníků5
Úředníků1
Ostatní11

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare