Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

7. dubna 2016 - VII. Konference o hospodaření a financování měst a obcí

Za účasti více než 50 osob se 7. dubna v hotelu STEP v Praze uskutečnila V. Konference o hospodaření a financování měst a obcí. První část odborné konference byla věnována financování a hospodaření měst a obcí včetně zadluženosti v roce 2015. S detaily seznámil ředitel odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí ČR Ing. Miroslav Matej. Představil i vývoj sdílených daní v letošním roce. Příspěvek o finančním hospodaření obcí v průběhu roku přednesl Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí finančního odboru Městského úřadu Valašské Meziříčí.  Zmínil závěrečný účet, tvorbu programů, rozpočtovou skladbu a rozpočet i změny rozpočtových pravidel v praxi. Mgr. Veronika Benešová z odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR se zabývala nakládáním s majetkem obce podle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Při nakládání s majetkem obce zdůraznila mj. základní povinnosti, kterými jsou účelnost a hospodárnost, péče o majetek, kontrola hospodaření, vedení účetnictví a péče řádného hospodáře.

Pro účastníky byl zajímavý také příspěvek Ing. Bc. Zuzany Strnadové, ředitelky odboru nefiskálních agend Generálního ředitelství Finanční správy, která hovořila o porušení rozpočtové kázně při čerpání dotací včetně důsledků. Financování sociálních služeb pro města a obce v roce 2016 byl název přednášky Mgr. Lindy Maršíkové, vedoucí oddělení koncepce financování sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí. V systému sociálních služeb, jak dále vysvětlila, hrají obce několik důležitých rolí: zadavatele, zřizovatele, donátora a příjemce dotace.

Aktuální programy na opravy a modernizaci bytového fondu pro obce i výhodné úvěry pro mladé představil Ing. Milan Kašpar, ředitel sekce podpor Státního fondu rozvoje bydlení ČR. Jde zejména nejen o již osvědčený program Panel 2013+, ale též o Program výstavby, Program Živel, Program Záruk, Programy pro obce a další. Zveřejňování smluv v registru smluv se bude řídit povinnostmi danými zákonem č. 340/2016 Sb., o registru smluv. Podrobnosti k této nové povinnosti, která dle uvedeného zákona vstoupí v účinnost 1. 7. 2016, osvětlil Mgr. Jan Farský, poslanec a předkladatel návrhu zákona v Poslanecké sněmovně. Neposkytnutí informací o platu a odměně úředníka a nárok žadatele na zadostučinění za nesprávný úřední postup včetně judikatury Nejvyššího správního soudu bylo hlavním obsahem závěrečné přednášky advokátky Mgr. Petry Bielinové.

Závěr akce patřil tradičnímu losování dárků věnovaných společností Regionservis. Akce byla zakončena pozdním obědem, při kterém si mohli účastníci vyměnit své poznatky a zkušenosti.

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:53
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů12
Místostarostů, náměstků11
Zastupitelů, radních1
Tajemníků, ředitelů úřadů2
Vedoucích úředníků21
Úředníků1
Ostatní5

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare