Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

18. února 2016 - XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Pořádáno pod záštitou hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty

Již plný tucet setkání představitelů obcí a měst Libereckého kraje jsme si společně s více než šedesáti účastníky připomněli v multimediálním sále krajského úřadu. Akce se konala pod záštitou hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty. Právě jemu patřila úvodní slova, ve kterých se zaměřil především na shrnutí dosavadních investic v oblasti dopravy a komunikací, prioritě současné krajské reprezentace. Zmínil rovněž aktivity kraje ve školství a zdravotnictví. Na jeho vystoupení navázal pan Marek Pieter, náměstek hejtmana, který ve své prezentaci představil krajský rozpočet na r. 2016 včetně dotačních programů, zmínil nejvýznamnější plánované investice do konce funkčního období. Do třetice pozdravil přítomné zástupce krajského úřadu, který nabídl představitelům obcí metodickou a odbornou pomoc při jejich nelehké práci.

Zajímavá videoprezentace společnosti KOMA MODULAR, s.r.o., generálního partnera setkání, s komentářem pana Ing. Martina Harta, marketingového ředitele, ukázala možnosti využití modulárních staveb při řešení nedostatku kapacit školek a škol, zázemí pro různé zájmové organizace, sociální bydlení apod. Řečnickou otázkou: „Kolik Vás stojí udržování v chátrání?“ začal svoje vystoupení pan Jiří Vyvial, jednatel společnosti I-Tech Czech, s.r.o. Poukázal na neefektivní vynakládání úsilí a peněz při opravách dosluhujících, starých vozů komunální techniky a nabídl přítomným řešení pomocí nových univerzálních vozidel. Na příkladech několika obcí z Libereckého kraje, kde již podobnou techniku využívají, ukázal oprávněnost svých argumentů.

Vedoucí oddělení dozoru odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, pan Tomáš Pösl, seznámil přítomné s aktuálními legislativními změnami v oblasti nového odměňování zastupitelů. Zaujala informace o jednotné tabulce odměn pro místní a krajské zastupitele, o úpravě možností kumulace funkcí. Následovala řada dotazů především k problematice čerpání řádné dovolené starostů a také k navrhované změně odměňování neuvolněných starostů. Na základě dotazů byla právě tato problematika v průběhu jednání upřesněna. Pozvánku na bezplatné odborné semináře k veřejnému osvětlení přednesl pan Jiří Buřič, odborný konzultant společnosti Artechnic-Schréder, a.s. Místní poplatky - změny účinné od 1. ledna 2016 – byly dalším příspěvkem zástupců odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, tentokrát v podání paní PhDr. Mgr. Dany Janečkové z libereckého pracoviště. Zaujala především problematika vybírání poplatků od chatařů a osob nepřihlášených k trvalému pobytu v dané obci. V otázkách zazněl problém jmenovitého zveřejňování prominutých poplatků na úředních deskách obcí, které by mohlo být v rozporu s legislativou na ochranu osobnosti. P. Janečková přislíbila celou věc odborně konzultovat a poté odpověď zaslat všem obcím. Účastníkům byly předány metodické brožury pomáhající v různých oblastech samosprávy. Zadáváním veřejných zakázek a financováním projektů v novém programovacím období dotací z EU 2014–2020 se zabýval pan Ing. Josef Vaňousek, představitel ČSOB. Objasnil výhody a nevýhody úvěrového financování projektů, doporučil ke zvážení možnost financování formou odkupu pohledávky. Představil také možnost využívání systému platebních terminálů na úřadech samospráv. Ředitel odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí ČR, pan Ing. Miroslav Matej, ve své prezentaci podal souhrnné výsledky financování a hospodaření obcí, jejich zadluženost. Nastínil predikci inkasa sdílených daní na rok 2016. Zodpověděl řadu otázek týkajících se potřeby dalších, upřesňujících parametrů v systému rozpočtového určení daní, navýšení příspěvku státu na výkon státní správy v obcích, přerozdělování výnosu z hazardu. Odborný konzultant společnosti Geosense, s.r.o., pan Milan MRÁZ, nabídl využití mobilních zařízení při správě a evidenci obecního majetku.

Dotační podporu měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti Ministerstva vnitra ČR v novém programovém období let 2014-2020  podrobně představila paní Mgr. Jana Menšíková, vedoucí samostatného oddělení strategií a koncepcí uvedeného ministerstva. Dotace by mohly být šancí především pro malé obce, jejich jednotky dobrovolných hasičů, rozvoj internetu a elektronických služeb. Veřejnými zakázkami z pohledu starostů měst a obcí, právy a povinnostmi, zásadními změnami v návrhu nového zákona se zabýval pan Mgr. Petr Prášek, advokát, odborník na veřejné zakázky. Veřejné zakázky jsou stále velmi diskutovaným tématem, což dokázaly četné dotazy posluchačů.

Závěr akce patřil symbolickému předání finančního příspěvku 13.500,- Kč organizaci ARCUS – ONKO CENTRUM, z.s., která v Libereckém kraji pomáhá pacientům s onkologickými nemocemi a jejich rodinám. Příspěvek bude využit na rehabilitační pobyty nemocných seniorů. Částka představuje přihlašovací poplatky, které zaplatily obce a města za účast svých představitelů na dnešním setkání. Ani tentokrát nemohlo finále patřit ničemu jinému než tradičnímu losování pěkných dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu.

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

KOMA MODULAR S.R.O.

Záštita hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty

Záštita hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:68
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů51
Místostarostů, náměstků13
Vedoucích úředníků2
Ostatní2

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare