Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

19. listopadu 2015 - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Jubilejní desátý ročník Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Olomoucké setkání se neslo ve znamení příjemného jubilea – už podesáté byli představitelé obcí a měst účastníky zasedání pořádaného naší společností v Olomouckém kraji. Pro uspořádání akce jsme využili zázemí moderních konferenčních prostor olomouckého BEA Centra.

V úvodní přednášce se paní Mgr. Marie Melničuková, vedoucí oddělení krajského pracoviště Státního fondu životního prostředí, nejdříve ohlédla za čerpáním dotací v programovacím období let 2007 – 2013. Poté už podrobně vysvětlila všechny potřebné náležitosti prioritních os Operačního programu Životní prostředí týkajících se měst a obcí. Představila výzvy do konce roku 2015 a na začátku roku 2016 i další aktuality související s podáváním žádostí a veřejnými zakázkami. Financováním projektů v novém programovacím období dotací z EU 2015 – 2020 se zabýval pan Ing. Josef Vaňousek, představitel ČSOB. Objasnil výhody a nevýhody úvěrového financování projektů, doporučil ke zvážení možnost financování formou odkupu pohledávky. Zajímavá videoprezentace společnosti KOMA MODULAR, s.r.o., s komentářem pana Ing. Martina Harta, marketingového ředitele, ukázala možnosti využití modulárních staveb při řešení nedostatku kapacit školek a škol, zázemí pro různé zájmové organizace, sociální bydlení apod. Řečnickou otázkou: „Kolik Vás stojí udržování v chátrání?“ začal svoje vystoupení pan Ing. Daniel Lučný, zástupce společnosti I-Tech Czech, s.r.o. Poukázal na neefektivní vynakládání úsilí a peněz při opravách dosluhujících, starých vozů komunální techniky a nabídl přítomným řešení pomocí nových univerzálních vozidel. Na příkladech uvedl řadu obcí, kde již podobnou techniku využívají.

Úskalím regulace hazardu na území obce se zabýval pan Ing. Miroslav Veselý z odboru veřejné správy, kontroly a dozoru Ministerstva vnitra ČR. Poradil přítomným, jak vydávat obecně závazné vyhlášky v této problematice, upozornil na chyby, které se nejčastěji vyskytují ve vydaných vyhláškách. Upozornil na nejdůležitější změny v novém zákonu o místních poplatcích. Obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder, a.s., pan Ing. Petr Míka a jeho kolega pan Jiří Buřič, odborný konzultant, připomněli 20 let existence jmenované společnosti na českém trhu, představili nejnovější trendy při modernizaci a výstavbě veřejného osvětlení. Veřejnými zakázkami z pohledu starostů měst a obcí, právy a povinnostmi, zásadními změnami v návrhu nového zákona se zabývala paní JUDr. Michaela Poremská, právnička, odbornice na veřejné zakázky. Veřejné zakázky jsou stále velmi diskutovaným tématem, což dokázaly dotazy posluchačů. Premiéru ve spolupráci s naší společností v pozici hlavního partnera setkání měl pan Ing. Jiří Dobiáš, obchodní ředitel společnosti Hroší stavby Morava, a.s., člen skupiny českého stavebnictví Enteria, a.s. Představil aktivity firmy, ukázal příklady realizovaných staveb. Předcházení vzniku odpadu a zavedení systému domácího kompostování doporučil zástupce společnosti JRK BioWaste Management, s.r.o. Zástupce odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí ČR pan Ing. David Šátek ve své prezentaci podal souhrnné výsledky financování a hospodaření obcí, jejich zadluženost. Nastínil predikci inkasa sdílených daní ve druhém pololetí roku 2015 a výhled rozpočtu na rok 2016. Zodpověděl řadu dotazů od posluchačů. Následující vystoupení pana Václava Macka, obchodního ředitele společnosti Geosense, s.r.o., nabídlo moderní, přehledné, přitom jednoduché a všestranné zobrazení obcí na online mapách.

Dotační podporu měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti Ministerstva vnitra ČR v novém programovém období let 2014-2020  podrobně představila paní Mgr. Jana Menšíková, vedoucí samostatného oddělení strategií a koncepcí uvedeného ministerstva. Dotace by mohly být šancí především pro malé obce, jejich jednotky dobrovolných hasičů, rozvoj internetu a elektronických služeb. V předposlední přednášce zástupce odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR pan Ing. Martin Harák přehledně shrnul nová legislativní opatření související s naplňováním republikové strategie odpadového hospodářství. Zaměřil se především na praktické výsledky nového sběru a třídění kovů. Množství dotazů a připomínek potvrdilo, že se jedná o problematickou oblast. Zástupci obcí vyzvali ministerstvo ke zlepšení osvěty v dané problematice, představili Spolek pro odpady Olomouckého kraje, který se zatím neúspěšně snaží o spolupráci s ministerstvem. Vytkli zákonu v podstatě nevymahatelnost jednotlivých nařízení, zamýšleli se nad praktickou nedosažitelností závazků států v oblasti separace odpadů do r. 2024. Vítaným doplněním bylo vystoupení pana Ing. Daniela Šuláka, projektového manažera, vedoucího oddělení rozvoje města Valašského Meziříčí. Kolegiálně předvedl realizované projekty města ve všech oblastech, doporučil některé osvědčené postupy a zajímavé, málo využívané dotační programy. Zaměřil se také na spolupráci obcí a měst na tomto poli v rámci mikroregionu a místní akční skupiny.

Závěr akce patřil již tradičně losování pěkných dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a příjemným chvílím nad pozdním obědem.

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Marie Melničuková - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Marie Melničuková - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Josef Vaňousek - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Josef Vaňousek - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Martin Hart - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Martin Hart - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Daniel Lučný - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Daniel Lučný - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Miroslav Veselý - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Miroslav Veselý - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Miroslav Veselý - Václav Zibner - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Miroslav Veselý - Václav Zibner - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Jiří Buřič - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Jiří Buřič - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Petr Míka - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Petr Míka - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Michaela Poremská - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Michaela Poremská - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Jiří Dobiáš - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Jiří Dobiáš - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

David Šátek - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

David Šátek - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Václav Macek - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Václav Macek - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Jana Menšíková - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Jana Menšíková - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Martin Harák - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Martin Harák - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Daniel Šulák - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Daniel Šulák - X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

X. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:77
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů57
Místostarostů, náměstků16
Zastupitelů, radních1
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Vedoucích úředníků1
Ostatní1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare