Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

Pořádáno pod záštitou pana Václava Šlajse hejtmana Plzeňského kraje

Místo konání: BŘASY, RESORT DAROVANSKÝ DVŮR, Břasy – Darová č.p. 3 SÁL: ZDE MAPA: ZDE

Cílová skupina:
STAROSTKA, STAROSTA, MÍSTOSTAROSTKA, MÍSTOSTAROSTA, možnost vyslat zastoupení: radní, zastupitel, tajemník.

Zaměření:
INVESTICE, ROZVOJ A AKTUALITY V PLZEŇSKÉM KRAJI, FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ OBCÍ A MĚST, INKASO SDÍLENÝCH DANÍ A ROZPOČET 2016, VÝVOJ A PREDIKCE DO KONCE ROKU 2015, PRAKTICKÉ RADY, TIPY A DOPORUČENÍ. FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ DOTOVANÝCH Z EU. VEŘEJNÉ FINANCE V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH, DOBRÉ RADY A TIPY PRO VOLENÉ ZÁSTUPCE. STRATEGIE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ – NOVĚ SBĚR KOVŮ, FINANČNÍ PODPORA ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV. POSTAVENÍ OBCÍ V PŘESTUPKOVÉM ŘÍZENÍ, REGULACE HAZARDU – OBECNÍ VYHLÁŠKY. PRAXE OBCÍ A DISKUZE.

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN, PREZENCE PARTNERŮ OD 8:00 HODIN
ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu, poděkování partnerům a hostům.
PLÁNOVANÉ INVESTICE PLZEŇSKÉHO KRAJE DO KONCE ROKU 2015 A VÝHLED, FINACOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ OBCÍ A MĚST, ROZPOČET 2016 - INKASO SDÍLENÝCH DANÍ, VÝVOJ A PREDIKCE DO KONCE ROKU 2015, ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST, AKTUÁLNÍ ZMĚNY LEGISLATIVY
9:10Pozdravení účastníků, diskuze a představení plánu samosprávy Plzeňského kraje, rozvoj a investice
 Václav ŠLAJS, hejtman Plzeňského kraje
 Ivo GRÜNER, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky
9:40Financování a hospodaření obcí, zadluženost, predikce inkasa sdílených daní ve druhém pololetí roku 2015 a výhled rozpočtu na rok 2016
 Ing. David ŠÁTEK, zástupce odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí ČR
10:10Aktuální změny legislativy - změna zákona o svobodném přístupu k informacím - návrh nového odměňování zastupitelů novela zákona o obcích platná od 1. 1 .2016
 Ing. Marie KOSTRUHOVÁ, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR
10:40INFRASET TOPAS – pro opravy asfaltových povrchů pro obce a města
 Antonín KOPLÍK, jednatel společnosti MORAM CZ, s.r.o.
10:45Kolik Vás stojí udržování v chátrání?
 Jiří VYVIAL, jednatel společnosti I-Tec Czech s.r.o.
10:48Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
10:5020 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů s doplňkovým programem
REGULACE HAZARDU NA ÚZEMÍ OBCE, FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ DOTOVANÝCH Z EU 2015 -2020 AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO MĚSTA A OBCE V OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – NOVÁ ZELENÁ USPORÁM, MODULÁRNÍ VÝSTAVBA, OPTIMALIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ JAKO CESTA K ÚSPORÁM
11:10Úskalí regulace hazardu na území obce, obecné vyhlášky - diskuze
 Ing. Miroslav VESELÝ, odbor veřejné správy, kontroly a dozoru, Ministerstvo vnitra ČR
11:40ČSOB, financování projektů v novém programovacím období dotací z EU 2015 - 2020
 Ing. Josef VAŇOUSEK, SME – municipality a neziskové organizace, ČSOB, a. s.
11:55Rychlá a účinná realizace politických cílů obcí a měst ve výstavbě (sociální byty, školy, školky, domovy pro seniory). Představení nového originálního a levného řešení pro oživení center měst a obcí, nové příležitosti pro mladé
 Karel KOLÍNSKÝ, ředitel tuzemského obchodu KOMA MODULAR s.r.o.
12:00Prioritní osy pro města a obce v OP Životní prostředí, výzvy do konce roku 2015 a na začátku roku 2016 a další aktuality související s podáváním žádostí, veřejnými zakázkami apod. – diskuze k programu Nová Zelená úsporám
 Ing. Petr FLEIŠMAN, projektový manažer Krajského pracoviště Plzeň Státního fondu životního prostředí ČR
Ing. Václav LAXA, vedoucí oddělení Jihozápad Krajského pracoviště Plzeň Státního fondu životního prostředí ČR
12:30Artechnic - Schréder = 20 let spolehlivý partner Vašich projektů ve veřejném osvětlení
 

Jiří BUŘIČ, odborný konzultant společnosti Artechnic-Schréder a.s.
Ing. Petr MÍKA, obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder a.s.

12:40Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
12:5020 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů s doplňkovým programem
NOVÝ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, SBĚR KOVŮ, ODDĚLENÝ SBĚR BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU V OBCÍCH, OBCE NA ONLINE MAPĚ, PRAKTICKÉ RADY, TIPY A DOPORUČENÍ PRO SAMOSPRÁVY PRO VOLENÉ ZÁSTUPCE SAMOSPRÁV
13:10Strategie odpadového hospodářství v České republice, sběr a třídění kovů – aktuální informace
 Mgr. Vojtěch PILNÁČEK, zástupce odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR
13:40Předcházení vzniku odpadu: Zavedení systému domácího kompostování
 Ing. Mojmír JIŘIKOVSKÝ, jednatel společnosti JRK BioWaste management s.r.o.
13:45Moderní obec na online mapě
 Václav MACEK, obchodní ředitel české softwarové společnosti Geosense s.r.o.
13:4814 let praxe se vzděláváním a poskytování poradenství pro obce a města – praktické rady, tipy a doporučení
 Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis, s.r.o.
14:10Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
14:2020 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů s doplňkovým programem
ZÁKON O PŘESTUPCÍCH, PRÁVA A POVINNOSTI STAROSTŮ V PŘESTUPKOVÉM PRÁVU, NOVINKY, FINANCOVÁNÍ AGEND VEŘEJNÉ SPRÁVY V PŮSOBNOSTI MV ČR V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020
14:40Novela zákona o přestupcích, práva, postavení a povinnosti starostů měst a obcí, přestupkové řízení, novinky, časté omyly
 Mgr. Věra ONDRAČKOVÁ, vedoucí Oddělení správního řízení, odboru legislativy a koordinace předpisů MV ČR
15:10Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020
 PhDr. Marta LÉBLOVÁ, samostatné oddělení strategií a koncepcí, Ministerstvo vnitra ČR
15:40Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.

15:45

ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS A CENY PARTNERŮ.
16:00UKONČENÍ SETKÁNÍ OBĚDEM FORMOU DVOUCHODOVÉHO MENU

 

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

Václav ŠLAJS, hejtman Plzeňského kraje

Václav ŠLAJS, hejtman Plzeňského kraje

Ivo GRÜNER, náměstek hejtmana Plzeňského kraje

Ivo GRÜNER, náměstek hejtmana Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

	Ing. David ŠÁTEK, zástupce odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí ČR

Ing. David ŠÁTEK, zástupce odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí ČR

Ing. Marie KOSTRUHOVÁ, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR

Ing. Marie KOSTRUHOVÁ, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

	Antonín KOPLÍK, jednatel společnosti MORAM CZ, s.r.o.

Antonín KOPLÍK, jednatel společnosti MORAM CZ, s.r.o.

Jiří VYVIAL, jednatel společnosti I-Tec Czech s.r.o.

Jiří VYVIAL, jednatel společnosti I-Tec Czech s.r.o.

	Ing. Miroslav VESELÝ, odbor veřejné správy, kontroly a dozoru, Ministerstvo vnitra ČR

Ing. Miroslav VESELÝ, odbor veřejné správy, kontroly a dozoru, Ministerstvo vnitra ČR

Ing. Josef VAŇOUSEK, SME – municipality a neziskové organizace, ČSOB, a. s.

Ing. Josef VAŇOUSEK, SME – municipality a neziskové organizace, ČSOB, a. s.

	Ing. Petr FLEIŠMAN, projektový manažer Krajského pracoviště Plzeň Státního fondu životního prostředí ČR

Ing. Petr FLEIŠMAN, projektový manažer Krajského pracoviště Plzeň Státního fondu životního prostředí ČR

Jiří BUŘIČ, odborný konzultant společnosti Artechnic-Schréder a.s.

Jiří BUŘIČ, odborný konzultant společnosti Artechnic-Schréder a.s.

Ing. Petr MÍKA, obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder a.s.

Ing. Petr MÍKA, obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder a.s.

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

	Mgr. Vojtěch PILNÁČEK, zástupce odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR

Mgr. Vojtěch PILNÁČEK, zástupce odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR

	Václav MACEK, obchodní ředitel české softwarové společnosti Geosense s.r.o.

Václav MACEK, obchodní ředitel české softwarové společnosti Geosense s.r.o.

Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis, s.r.o.

Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis, s.r.o.

Mgr. Věra ONDRAČKOVÁ, vedoucí Oddělení správního řízení, odboru legislativy a koordinace předpisů MV ČR

Mgr. Věra ONDRAČKOVÁ, vedoucí Oddělení správního řízení, odboru legislativy a koordinace předpisů MV ČR

PhDr. Marta LÉBLOVÁ, samostatné oddělení strategií a koncepcí, Ministerstvo vnitra ČR

PhDr. Marta LÉBLOVÁ, samostatné oddělení strategií a koncepcí, Ministerstvo vnitra ČR

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

1. října 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:155
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů112
Místostarostů, náměstků30
Zastupitelů, radních1
Tajemníků, ředitelů úřadů5
Ostatní7

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare